Klik og se annoncen

Af John Hansen

Viceborgmester og udvalgsformand Villum Christensen, LA, melder fra rådhuset i Slagelse, at kommunens økonomi er aldeles ok og særdeles ansvarlig.

Villum vil slet 'ikke høre tale om realisme i SF'eren Jørgen Grüners bemærkninger om, at der spilles hasard med kommunens økonomi.'

Men alle må også konstatere: 'Den vanskelige kommuneøkonomi' er næsten altid et emne på rådhuset og ude blandt borgere og virksomheder.

Der går partipolitik i den...

'Som udenforstående kan det godt være vanskeligt at få et retvisende overblik over kommunens økonomiske situation, fordi der ofte går partipolitik i fortolkningen af tallene.

Det kan nok ikke undgås, at flertallet ser ét og oppositionen noget andet. Og typisk vil oppositionen mene, at flertallet er uansvarlige, at de skalter og valter med kommunens ve og vel, osv. Der er jo en grund til, at man står udenfor,' siger Villum torsdag til VDonline og Uge Nyt.

Idet han tilføjer: 'Og man vil også altid kunne diskutere, hvad det er for nogle tal, der bør lægges frem, og hvilke der er de vigtige.'

Det vigtige - for mig

Efter budgetbehandlingen i byrådet, der jo endte med et 18-13-flertal bag budgettet (LA med S, EL og DF), har der ikke mindst fra SF's og Venstres side været en hel del kritik.

Men socialdemokraterne har, som også her viceborgmesteren, fejet kritikken væk:

'Noget af det, som jeg mener er vigtigt, når man overordnet taler om økonomisk ansvarlighed, det er udviklingen i kassebeholdningen.

Den store forskel

I hele sidste valgperiode blev der hevet 9 mill. op af kassen hver eneste måned i alle fire år. Det kan ses af regnskaberne og er ret vanskeligt at modsige.

I indeværende periode er kassen konstant blevet forbedret, og udgør her i september hele 424 millioner kroner kr - svarende til at der omvendt er lagt ca. 8 mill. kr i kassen hver eneste måned. Jeg mener ikke, at det er en ubetydelig forskel,' argumenterer Villum Christensen.

Var nede på 163 millioner

Viceborgmesteren gør opmærksom på, at kassebeholdningen 'ved regeringsskiftet' 1. januar 2018 var helt nede på 163 millioner kroner.

Villum videre: 'I den kommunale økonomi afskriver man ikke, og man styrer mulighederne for lånoptagelse centralt, så derfor er niveauet for kassebeholdningen det helt afgørende og også vigtigste tal, når den økonomiske 'sundhedstilstand' og økonomiske robusthed skal vurderes.'

Villum mener, at kommunens gunstige kurve for gns. likviditet klart viser, at den økonomiske ansvarlighed i denne valgperiode 'er langt større end under V-styret, hvor det kun gik nedad.'

Hvordan med nabokommunerne?

Ser vi på nogle af Slagelses nabokommuner, så har Sorø ifølge Villum godt 100 millioner i kassen, mens Kalundborg er nede på 30 millioner - bl.a. fordi de har valgt at indbetale en større feriepengeforpligtelse.

'Det påpeges ofte af oppositionen, at Slagelse kommunes relative gode kassebeholdning skyldes, at vi investerer alt for lidt på anlægssiden. Det er heller ikke rigtigt.

I denne valgperiode er de budgetterede investeringer langt større, end i sidste periode, og vi har da også sat vores egne målsætninger for anlæg betydeligt op,' oplyser Villum Christensen.

Det med tiden - er et traume

Viceborgmesteren erkender dog, at det i begge valgperioder dog har knebet med at få gennemført investeringerne til tiden.

'Det er et traume, som vi altid har kæmpet med og som i øvrigt har betydet, at regnskaberne næsten altid bliver bedre end forventet,' noterer Villum.

'Sammenligner vi med nabokommunerne ligger vi også klart bedre, når det gælder anlæg. I det nye 2021-budget har Slagelse sat 330 mill af til anlæg, mens Kalundborg og Næstved afsætter ca. det halve med omkring 165 mill kr, mens Sorø er helt nede på netto 75 mill. kr. Sorø har dog retfærdighedsvis også kun knapt halvt så mange indbyggere.

- Vi fedtspiller ikke her!

Villum: 'Men med andre ord: Det er en myte, at vi generelt fedtspiller med anlægsinvesteringer.

Endelig kan man indvende, jamen det er kun tal for det første år, hvad med økonomien i år 2023 og 2024? Her er det korrekt, at hvis vi ingenting gør og blot fastholder et højt anlægsniveau, så ser det slemt ud.

Men helt ærligt. Hvis det skulle vise sig, at vi stadig er en af de aller hårdeste ramte på beskæftigelsesområdet og de sårbare unge, ja så har vi råd til at tage af kassen eller nedjustere anlægssummen.

Nabokommunerne ligger stadigvæk langt under, så verden går nok heller ikke af lave af den grund.

Ikke alt er jo penge...

I øvrigt skal alt jo heller ikke gøres op i penge. Lige så vigtigt er jo at spørge: - Hvad har borgerne kunne mærke, der kom ud af det.

Summa summarum - vi ligger ikke i superligaen, men vi ligger bestemt heller ikke til nedrykning, hvilket man godt kunne tro ud fra avisens overskrifter,' slutter en fortrøstningsfuld Villum Christensen.

Villum gør også lige opmærksom på, at det i øvrigt 'udelukkende er kassebeholdningen, som Indenrigsministeriet vurderer på, når der eventuelt skal gribes ind i det kommunale selvstyre.'