Klik og se annoncen

Af John Hansen

KASSETÆNKNING. Er dette mon løsningen? Vigtigt med både fælles økonomi og rette opgavefordeling, så især ældre patienter ikke lades i stikken eller falder mellem to stole - som vi ofte oplever det, når folk udskrives fra sygehuse og derpå efterlades i et tomrum. Venstres Knud Vincents og Jacob Jensen har været i Sygehusbyen Slagelse med ny, konkret idé

SAMARBEJDE: Et af de helt store og bedrøvelige problemer for ældre, syge danskere (og deres pårørende) har nu snart i årevis været overgangene mellem forskellige instanser - såvel praktisk som økonomisk og planlægningsmæssigt.

Her har systemet - systemerne og pengene - ofte stået før mennesket. Før patienterne.

Det vil Knud Vincents og Jacob Jensen nu prøve at gøre noget helt konkret ved. Begyndende i sygehusbyen Slagelse.

Slagelse har muligheder

De to markante Venstrepolitikere har netop været rundt i Slagelse Kommune, og under et besøg på Slagelse Sygehus og også sundhedscentret ved Ingemannsvej fortæller de til VDonline og Ugeavisen, at de nu vil have en fremtidig bedre koordinering og udnyttelse af ressourcerne.

Alt for meget er gennem årene gået galt for alt for mange...

De to Venstrefolk siger: - I takt med at det regionale sygehusvæsen bliver stadig mere specialiseret, vil patienterne også tilsvarende hurtigt blive udskrevet til efterbehandling og opfølgning af kommunen i eget hjem.

Det betyder imidlertid, at kommunerne ofte står med en relativ kompliceret opgave, når patientens situation ofte ikke er stabil nok til at kunne klare sig i eget hjem, men hvor patienten fortsat har behov for pleje og behandling.

Resultatet er i mange tilfælde, at kommunen og den praktiserende læge genindlægger patienten til sygehuset, da man ikke ser sig i stand til at håndtere situationen, påpeger Jensen og Vincents.

Undgå genindlæggelserne

I øvrigt er Region Sjælland den region i Danmark, hvor flest af patienterne efter udskrivelse fra sygehuset bliver genindlagt.

- Økonomisk er der også et incitament, der p.t. ikke styrker en sammenhængende behandling af patienten, men hvor hhv. region og kommune har budgetmæssig interesse i at få placeret patienten i den andens 'kasse'.

Resultatet kan blive, at patienten bliver kastebold, hvor der ikke er fokus på den sammenhængende behandling, men hvor der mere er fokus på, hvem der skal betale.

Aflastningspladser...

- Vi ønsker altså at sætte mennesket før systemet. Derfor foreslår Venstre i Slagelse kommune og Venstre i Region Sjælland, at regionen og Slagelse kommune i fællesskab etablerer et antal aflastningspladser for patienter, der er udskrevet fra sygehuset, men hvor tilstanden ikke er god nok til at patienten kan klare sig i eget hjem.

Økonomien skal være fælles, ligesom ledelsen og medarbejderne skal kunne gå på tværs af sektorerne, så fokus kommer på at skabe den bedste og mest sammenhængende behandling helt fra sygehuset og til patienten er rask og stabil nok til at kunne være i eget hjem.

Dermed vil antallet af genindlæggelser og senere nye udskrivninger kunne nedbringes. Det sparer også administrative ressourcer, som er ressourcer, der i stedet kan prioriteres til patientbehandling, fortæller de.

Vi har jo bygninger

- Konkret foreslår vi, at pladserne etableres i nogle af de bygninger på Slagelse sygehus, som kommer i overskud i forbindelse med moderniseringen og udbygningen af sygehuset i disse år.

Pladserne kan, hvis det ønskes, også bruges af andre nabokommuner fx Sorø og Kalundborg - ligesom Venstre forestiller sig, at tilsvarende regional/kommunale aflastningspladser kan etableres andre steder i regionen, hvor det kunne være relevant, understreger Knud Vincents (V) borgmesterkandidat Slagelse kommune og Jacob Jensen (V) MF og næstformand Region Sjælland her i slut-maj 2021.