Klik og se annoncen

Af John Hansen

FORENINGSVILKÅR. Slagelse Kommunes idræts- og foreningsliv har brug for mere frihed og et større løft. - Og det bør vi kunne enes bredt om og sætte i værk, mener Venstres Knud Vincents og Stén Knuth. Potentialet synes kæmpe stort, og inspiratorer er bl.a. både Wilbek, Viborg og Slagelses eget idrætsråd. - Kommunen må her ikke fortsat lukke kl. 16, siger de med Initiativsag til byrådsmødet. Læs mere i Ugeavisen

KOMMUNEN: Der er plads til forbedring for fremtidens idræts- og foreningsliv i Slagelse Kommune.

Det er ingen hemmelighed, at der indenfor kommunens kultur- og foreningsliv gennem flere år - såvel under S- som under V-styre - har været ganske megen utilfredshed med flere ting.

Frivillige ledere og ildsjæle har ofte haft urimeligt meget at slås med.

'Ja, kommunen har været en tung kolos at danse med. Og forvaltningen har ikke altid arbejdet særligt fleksibelt og formålstjenligt,' som en kendt idrætsleder udtrykker det overfor Ugeavisen.

Ikke slut klokken 16

Andre har lidt mildere blot udtrykt, at 'der er plads til forbedring.' Og det er det, som Venstrefolkene Knud Vincents og Stén Knuth (også MF-idrætsordfører og inspireret af bl.a. Viborg og borgmester Ulrik Wilbek), nu mener bør imødekommes grundigt.

Det kan f. ex. ikke nytte, at kommunen 'går hjem kl. 16, hvor idrætslivet, foreningerne og kulturen for alvor går igang. Vi må sætte kultur, idræt og foreninger fri - og arbejde med dem på en anden måde.'

Skoler, dagtilbud, ældre

'Kulturen, idrætten og foreningernes betydning for samfundet anerkendes af alle. Men de snerrende bånd en kommune arbejder under, hæmmer kreativiteten, innovationen og den lokale virkelyst,' udtrykker Vincents og Knuth.

'Venstre ønsker at sætte en klar retning, og give et stærkt signal til området om at give kulturen, idrætten og foreningerne større frihed.

Vi ønsker en decentralisering af området og én samlet organisatorisk enhed, med egen bestyrelse og egen økonomi. En enhed som også skal arbejde tæt sammen med dagtilbud, folkeskole, udsatte- og ældreområdet for at få mere kultur og idræt med.

Friere rammer...

Kommunens dygtige medarbejdere på dette område, skal have anerkendelse, også for dem vil vi arbejde for, at de får friere rammer, til det arbejde der udføres.

Vi tror på at hele området skal have 'armslængde' fra de kommunale snerrende bånd, regler og administration, der af rigtig mange foreninger opleves som benspænd i hverdagen,' hedder det.

I Venstre ønsker vi, at området får mere fokus, med mere fleksible og dynamiske rammer - både drift og anlæg.

Vi ønsker, at Slagelse Kommune også er til rådighed, når kommunen er 'lukket' eller gået hjem. Medarbejderne skal i højere grad stå til rådighed når kulturen, idrætten og foreningerne virker, som typisk er efter kl. 16 og i weekenderne.'

Kæmpe potentiale

Ligesom når vi taler erhvervsliv, fremhæver den lokale V-leder Knud Vincents: 'Det kæmpe potentiale der er i hele dette område, er nærmest uforløst.

Hvor har jeg mange gange mødt foreninger og kulturmedlemmer der har haft svært ved at forstå, at vi som politikere ikke forstår området. Det vil Venstre nu gøre noget ved, tanker som vi egentlig også have i sidste periode, men desværre ikke fik gennemført'.

Han kalder på enighed 31-0 i sådan et ønske og ærinde. Man vil ikke gå efter 16-15-løsninger.

Viborg som rollemodel

Stén Knuth tilføjer: 'I sidste periode besøgte vi Viborg, som er en fantastisk rollemodel på hele dette område, og man kan vel roligt sige, at det blomstrer i Viborg.

Det vil vi gerne have til at ske her i Slagelse. Jeg er sikker på at interesseorganisationer på kultur og fritid, samt ikke mindst erhvervslivet vil tage imod med kyshånd.'

Meningen er, at den samlede enhed, skal varetage og udvikle disse områder:

Seks områder

Â?¢ Kulturtilbud - eksisterende og kommende

â?¢ Idræt, herunder esport - bredde og elite

â?¢ Forenings- og medlemspleje, leder og træneruddannelser

â?¢ Sundhed og forebyggelse på alle alderstrin

â?¢ Events - både eksisterende og kommende

â?¢ Anlægspleje, udvikling og prioritering, som fx hvis 10 idrætter går sammen og ønsker fælles faciliteter.

Særlig bestyrelse

Venstre foreslår nu på januar-byrådsmødet den 26., 'at der nedsættes en særlig bestyrelse. Bestyrelsen for enheden skal bestå af interessenterne, erhvervsfolk og politikere. Enheden er politisk forankret i ét udvalg - Kultur og fritid, og skal i det nye byråd være forankret i Kultur, fritid og sundhedsudvalget.

Økonomien for kulturen, idrætten og foreningerne skal være som vi kender den økonomiske ramme i dag,' siger Venstrefolkene.

Processen

Og om processen her og nu: - Kulturen, idrætten, forenings- og erhvervsliv udarbejder, i samarbejde med administrationen, et kommissorium. Det bør kunne ske i februar-marts 2021.

Derpå håber man på en politisk godkendelse i Økonomiudvalg og byråd sidst i april.

Og så burde det nye bedre system kunne implementeres allerede i slutningen af indeværende år, august-december 2021, pointerer Stén Knuth og Knud Vincents.

Jørn C.: - Facilitetsløft!

Udspillet her kommer samtidig med, at formand Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd til Ugeavisen fortæller, at Slagelse Kommune nu virkelig må løfte sig fra en 86. plads ud af 98 kommuner, når det gælder idrætsfaciliteter (IDAN's store idrætsundersøgelse).

'Vi har i vores kommune absolut brug for et løft - og det gælder idrætsfaciliteterne set i en større sammenhæng,' siger Jørn C., der henviser til at kommuner som Holbæk, Ringsted, Køge, Vordingborg og Roskilde alle har investeret bedre i de senere år.

Springcenter på vej

I Idrætsrådet er man dog glad for, at Økonomiudvalget nu har taget et Springcenter på dagsordenen. Det er yderst tiltrængt.

Der var jo engang, hvor Slagelse (SG og Hulby) var i Dansktoppen indenfor spring- og rytmegymnastik, men gennem flere år har - som Jørn C. Nielsen udtrykker det - 'flere hundrede af Slagelse Gymnastikforenings medlemmer måttet tage til Sorø for at udfolde sin passion for gymnastik.'

Forskellige formål

SG-formand Lars Rasmussen har senest været i positiv dialog med borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., om planer for et nyt springcenter ved Antvorskovhallen (Spar Nord-hallen). Et center der måske allerede i efteråret burde kunne få første spadestik - selvom der ikke er afsat nok penge på budgettet.

Samtidig et gym-center, der giver plads til skolerne, de ældre etc.

Nye tiltrængte svømmefaciliteter i Korsør og Slagelse er som bekendt også på vej, selvom både borgere og turister fortsat må vente endnu en rum tid i tålmodighed.