Klik og se annoncen

Af John Hansen

I Slagelse Kommune erkender man med viceborgmester Villum Christensens ord, at 'vi har mange veje, der godt kunne trænge til en lille opretning...'.

Og således illustrerede man samtidig i kommunen, at man bestemt også er parat til at prøve noget nyt.

At turde prøve noget nyt har såvel Villum som borgmester John Dyrby tidligere plæderet ivrigt for - og det på flere områder.

16 meter maskine

Og derfor kunne transportsminister Benny Engelbrecht - socialdemokrat som borgmesteren - da også i fredags ved Boeslunde (Rennebjergvej) mellem Skælskør og Korsør, overvære hvordan helt ny, moderne asfaltering og vejrenovering kan gennemføres.

En 16 meter lang asfaltmaskine - der lignede et tog på larvefødder - af Arkil Asfalt A/S indkøbt hos det tyske firma Wirtgen, ordnede den ujævne kommunale vej på allerbedste og smarteste vis.

I en på alle måder besparende proces.

Mindre CO-2-udledning (90 pct. mindre), genbrug af asfalt og flere andre energibesparende elementer hører med.

Første i Nordeuropa

Entreprenørforretningen Arkil Asfalt A/S har som de første i Nordeuropa indkøbt sådan en CO2 reducerende BSM-maskine (bitumen stabiliseret materiale) til vejrenovering med et helt nyt niveau for genanvendelse af råstoffer og CO2 reduktion.

Og i samarbejde med Slagelse Kommune har Arkil her over to dage foretaget en renovering af en vejstrækning på netop Rennebjergvej med denne nye BSM-maskine.

Transportminister Benny Engelbrecht og Villum Christensen (LA), formand for Erhvervs- og Teknikudvalget i kommunen, samt andre repræsentanter fra Slagelse Kommune deltog forleden i arrangementet.

Kort om metoden

BSM-metoden går ud på, at maskinen fræser den gamle asfalt op, hvorefter materialet blandes med skumbitumen og en anelse cement.

Materialet føres direkte over i en traditionel asfaltudlægger, hvorefter det udlægges.

Med de største fræsevalser kan BSM-maskinen tage hele kørebaner på én gang. Der kan desuden tilføres mere genbrugsasfalt til yderligere forstærkning af vejen.

Villum: Sjovt som de første

En begejstret Villum Christensen udtrykker bl.a.: 'Det er sjovt, at være de første, der tager denne spændende metode i brug. Vi har fået den i hus efter et studiebesøg i Tyskland.'

Også transportminister Engelbrecht fremsagde positive indtryk omkring både 'genbrug, miljøvenlighed og en god økonomi' ved denne banebrydende metode.

Et eksempel til efterlevelse - selvom Villum Christensen dog ikke helt turde garantere for holdbarheden af det nye vejstykke. 'Den kender vi jo ikke rigtigt, så det kan vi ikke helt vide,' påpegede Villum.