Klik og se annoncen

Af John Hansen

Budgettid og store diskussioner igen-igen i byrådet og hele Slagelse Kommune.

Ja, det meste er nu allerede handlet på plads - uden den totalt brede enighed, som næsten alle højlydt ellers ønskede sig på forhånd.

Der er åbenbart for store divergenser og saglige uenigheder mellem parterne og partierne. Også inden for partierne internt ved vi, at der hersker visse uenigheder, ja direkte stridigheder.

Her gælder det vist mest partierne SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

God tone er ikke nok...

Nogle vil også mene, at man - netop her i året før novembervalget 2021 - kan opleve især to borgmesterkandidater, der har for svært ved at forstå hinanden og tage hensyn til andre - end primært deres eget projekt?

Hvor om alting er, så bar borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., og 17 andre folkevalgte et nyt budget 2021-24 igennem mandag aften.

Det meste gik, som der var lagt op til allerede ved 1. behandlingen - og efter de strandede helt brede forhandlinger tidligere.

Forhandlinger der dog, ifølge alle, havde fundet sted i den berømte 'gode tone'.

Tonen er dog tydeligvis ikke nok til resultater.

Janning: - Meget bredt

Selvom Venstre, SF og Det Radikale Venstre ikke kan gå med - og kalder flertallets forslag for kortsigtet, uansvarligt og præget af popularitetssøgning lige op til valget - så slog S-gruppeformand Sofie Janning dog fast, at der faktisk var tale om et meget bredt forlig.

'Der er tale om et bredt budgetforlig i balance - som jeg har sagt det flere gange.

Det bliver vist ikke bredere i dansk plitik, end når vi nu går fra Enhedslisten og også har Dansk Folkeparti og Liberal Alliance med,' påpegede hun.

'Vores besparelser er væsentligt mindre, end dem vi ser hos V, B og F,' pointerede Janning også.

Vincents: Sammenhæng!

Venstres ordfører - og borgmesterkandidat 2021 - Knud Vincents var to'er i talerækken, og han fremhævede, at V sammen med SF og Radikale havde fremstillet hele 75 ændringsforslag. Forslag, der skulle gøre op med de skæve ubalancer og den fortsatte uhæmmede stigning i driftsudgifter. Noget ingen kommune, efter oppositionens indstilling, kan leve med.

Vincents pointerede vigtigheden af i stedet at investere rigtigt og gøre kagen større.

'Driftsøkonomien er i den grad udfordret, og økonomien skal altså hænge sammen omkring alt det gode, vi alle vil gøre. Det ved vi jo også derhjemme fra, hvor vi bor,' noterede V-ordføreren.

Han kunne på ingen måde godtage, 'at I låner jer frem og også stopper prisfremskrivningen. Vi derimod kan gøre rede krone for krone, hvad vi vil - og det er, hvad medarbejdere, borgere og virksomheder har brug for at have tillid til.'

DF er tilfreds

Alt ialt blev flere ting fra alle partier gentaget her ved 2. behandlingen.

DF's Palle Kristiansen talte for en god service i hele kommunen og pointerede, at man bevarer niveauet for både unge og ældre.

Det er særdeles afgørende for Dansk Folkeparti, som også fremdrog vigtige busruter og faciliteter for de unge.

Modige SF: Her er sort dag

Jørgen Grüner fra SF slog atter på, at 'vores økonomi er voldsomt presset, og at vi fortsat ser en voldsom stigningstakst indenfor bl.a. Handicap og Psykiatri og det Særlige Børne og Ungeområde.

Vi kar kun fået nogle udligningspenge til brug én gang - 'og selvom der er valg næste år, har vi altså ikke råd til bare at lade tingene køre,' påtalte Grüner.

I to tv-indslag med TV Øst pointerede SF-gruppeformanden endvidere: 'Dette her er en sort dag og en trist dag. Vi har så megen brug for en bedre økonomi,' og i selve salen brugte han ordene:

'Det er mest ærligt, at vi tager ansvar - i stedet for at vi sender det ud til institutioner og virksomheder, som så selv må finde ud af at skære ned.'

Dyrby & Tribler hånd i hånd

Borgmester John Dyrby fremhævede derimod:

'Vi holder netop hånden under vore kerneområder, velfærdssamfundet.' Ligesom Dyrby og S vil holde fast i omstruktureringer og et ekstra højt niveau på anlægsområdet.

Tidl. S-borgmester Lis Tribler noterede, at man kan vælge mellem to retninger:

- Massefyringer og forringet service for ældre, unge og handicappede. Hvilket ifølge hende snart vil betyde samlet 220 færre medarbejdere, f. eks. 60 færre lærere på skolerne. Eller at vi fastholder og forbedrer servicen - og også imødekommer det stigende børnetal.

EL: Sociale fremskridt

Enhedslistens Thomas Clausen sagde, at 'det de andre kalder økonomiske udfordringer, det kalder jeg sociale fremskridt...'

De tre vigtigste punkter for EL var småjobs til unge arbejdsløse, førtidspensionerne og bedre normeringer i daginstitutionerne.

Radikale Troels Brandt så i mange af høringssvarene tydelige bekymringer ude i kommunen. Der hvor virkeligheden leves.

Han efterlyste 'et nødvendighedens budget - hvorfor man må gå radikalt til værks. Men der er fortsat håb, hvis vi stopper op og reelt prøver at vende tingene. Brandt ytrede sig for 'at styrke ungeindsatsen - i tæt samarbejde med foreningslivet.'

LA - og mere SF

Viceborgmester Villum Christensen, LA, talte bl.a. om elementerne fakta og tro. Og når vi kommer ud i 3. og 4. år, så handler det ikke mindst om tro.

Villum fremhævede den p.t. fine kassebeholdning og den vigtige gennemsnitlige likviditet. Og slog derpå et slag for optimismen...

Også selvom SF's Helle Dalsgaard - stand in for SF's igen fraværende Helle Blak - ikke så nogen form for 'budget i balance. Men sagde, at 'vi har mod til at sige tingene, som de er.

Vi vil vende kurven og arbejde for mere hjælp, men mindre myndighed fra kommunens side,' pointerede Helle Dalsgaard.

Tidligere Skælskørbogmester Ole Drost fra Venstre påpegede, at han aldrig tidligere havde set minusser i den størrelsesorden - 'astronomiske underskud' - som S og flertallet her frejdigt vedtager at gå ud med...