Klik og se annoncen

Af John Hansen

KOMMUNEN: Det lyder lidt som noget, man har hørt før.

Endda ganske mange gange - og det fra flere forskellige partier. Ikke mindst når man har magten og sidder på flertallet.

Man går 'efter det brede forlig. Altså i samarbejdets ånd. Og der skal gerne være balance'. Så borgerne bliver serviceret godt, og der er styr på økonomien.

Dyrby: Overarbejde her

Det var da også, hvad S-borgmester John Dyrby og andre signalerede tydeligt, da der forleden var ordinært byrådsmøde.

Og Dyrby gentog det morgenen efter, da vi mødtes hos Korsør Erhvervsforening, hvor borgmesteren også stillede et bredt forlig i udsigt - måske allerede den kommende weekend, hvor alle 31 folkevalgte mødes på Kobæk Strand ved Skælskør.

I øvrigt i netop det Skælskør, hvor den meget lokale partiforening - med Fini, Bjergvang og Steen Olsen går lidt sine egne veje for tiden.

Lokalformanden lægger ikke skjul på, at både S og de andre generelt tænker for meget på Slagelse by og den side af Vårby Bakke.

Janning: Fælles løsninger

Nå, men S-gruppens nye fælles formand i byrådet Sofie Janning fra Slagelse pointerer overfor VDonline og Uge Nyt, at 'de 3 B'er, Bredt Budgetforlig i Balance, er ønsket fra Socialdemokratiet til årets forhandlinger.'

Sofie Janning forklarer nærmere: 'Politisk lederskab og modige utraditionelle beslutninger - det er opskriften på et budget i balance.

Socialdemokratiet er klar til at se om der kan findes fælles løsninger.

Socialdemokratiet tror på kollektiv intelligens, når man som politiske partier finder fælles løsninger kan 1 + 1 blive 3. Det betinger dog at der er en reel vilje og et seriøst ønske om samskabelse mellem parterne. Med det skrevne i pressen virker det som om at målet for dette års forhandlinger, hvilket glæder gruppeformand Sofie Janning. - Velfærd vil vi prioritere højt, men stadig med fokus på helheden i kommunen.

Slagelse som Uddannelsesby

Janning uddyber: - Socialdemokratiet har som et af budgetemnerne med, at der skal være større fokus på hele uddannelsesindsatsen. Flest muligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse og vi skal væk fra at der ikke kun skal være fokus på prøveresultater i folkeskolen,

Sofie Janning nævner også dannelse og sociale kompetencer som et parameter, vi skal ruste de unge til fremtidens arbejdsmarkedet og det handler om det hele menneske og i lige så høj grad om evnen til at indgå i relationer på en arbejdsplads. Så uanset om du vil være ufaglært, håndværker eller akademiker skal du kunne arbejde sammen med andre.

Et andet stort ønske fra socialdemokraterne er, at man bør sætte penge af til voksenelevløn til SSA'ere - vi mangler i stor stil social og sundhedsassistenter til bl.a. ældreområdet.

Idrætsområdet/Fritid

Sofie Janning: - Opgradering af idrætsområdet, her kan som bare et eksempel nævnes at vi socialdemokrater, vil satse endnu mere på kvindefodbold og derved nye klubfaciliteter hos B73.

Når nu soler skinner, og vi her i efteråret gerne vil ud i naturen og se træerne der har skiftet farve, ville vi ønske at vi allerede havde udviklet på vores stisystemer i kommunen, så det har vi også et øje på, fortæller Sofie.

I Kongsmark har man en plan om en handicapvenlig badebro, altså en bro hvor man kan komme helt ud i vandet i kørestol og med rollator og selvom det kan virke som en lille sag, kan små sager have stor betydning for mange og lige præcis derfor er den også med i det socialdemokratiske oplæg til et kommende budget.

Sundhed og forebyggelse

Et par nedslag indenfor sundhed/forebyggelse er en opgradering af sundhedsplejeskeområdet og tidlige indsatser - det er super vigtigt for at livet skal starte godt for vores små nye borgere og ikke mindst forældre som kan være usikre i deres forældrerolle.

Det er jo ikke alle der kan spejle sig i en god tryg barndom. Så forebyggelse og hjælp og støtte fra starten er meget vigtigt siger Sofie Janning.

Også ønsket om restitutionspladser flere steder i kommunen end kun i Slagelse by er stort for socialdemokraterne. Det er ikke alle pårørende der har bil eller mulighed for at komme og besøge deres nærmeste hvis behovet for restitution er tilstede. Det kan føre til at flere specielt ældre borgere bliver længere på sygehuset eller risikere hyppigere genindlæggelser, hvis en restitutionsplads 20 km væk fravælges.

Vi er alle mennesker som kender til følelsen af ensomhed, den skal man ikke have oveni et hårdt sygdomsforløb - hvis det kan undgås, fortsætter Sofie.

Unge og misbrug

- I hele Danmark er der et øget forbrug eller skulle vi sige nogle gange misbrug af stoffer og alkohol blandt børn og unge. Hele den forebyggelsesindsats som et udvalg nedsat af byrådet har arbejdet med, vil vi fra socialdemokratiet gerne fortsætte. I udvalget har både unge, forældre, politikere og andre med interesse for området deltaget og det arbejde borgerne har bidraget med, skal vi ikke underkende.

Sofie Janning udtaler videre før Kobækmøderne: - Når vi nu er ved emnet sundhed, kommer tankerne nemt til at handle om Covid-19 og derfor har en øget rengøring i kommunen også fået et ekstra fokus og et emne vi bringer ind i forhandlingerne.

Beskæftigelsesområdet

- Beskæftigelsesområdet er et kapitel for sig selv, en svær opgave hvor vi som kommune er bundet af mange lovgivninger, så hvis vi noget her skal vi nytænke og udfordre lovgivningen og spørgsmålet er om vi kan det selv.

Området har i hvert fald socialdemokraternes store bevågenhed både i budgetforhandlingerne men også i det daglige politiske arbejde.

Trafiksikkerhed og miljø

- Trafiksikkerheden specielt på vores skoleveje er vigtig at få sikret. Alle børn skal kunne komme sikkert i skole. Derudover har vi nogle veje i kommunen, som er utrolig belastet af tung og hård trafik, det skal vi have rettet op på.

- Til sidst, men bestemt ikke mindst, har vi fra socialdemokrater også et øget miljøhensyn som et for rigtige mange af vores andre ønsker. Vi skal have miljøhensynet med i vores beslutninger nu - for at have en fremtiden.

Sofie Janning pointerer, at de nævnte områder faktisk kun er et udpluk af partiets politiske planer for fremtiden - 'og hvad der ikke kan lade sig gøre i dette budget - arbejder vi videre med i de næste mange år,' slutter S-gruppeformanden.
SIDSTE: En kendt skikkelse i byrådspolitikken, SF'eren og tidligere socialdemokrat Helle Blak, ønsker ikke at genopstille ved valget 2021. Det erfarede vi allerede først på ugen via et facebookindlæg. Blak er udvalgsformand for Børn og Unge, men er særdeles utilfreds med bl.a. tone og stil i byrådssalen i Slagelse.