Klik og se annoncen

Af John Hansen

BYRÅD. Opløbet var intenst hos 3F i Slagelse, da partifæller fra hele kommuneforeningen med stemmerne 69-32 (og tre blanke) kappede snoren på 45 års S-medlemsskab for Steen Olsen. Trofasthed gennem 45 år eller ødelæggende illoyalitet mod borgmester Dyrby? Og Dyrby selv: 'Den sag er nu afgjort, og vi har fokus på andre emner'

KOMMUNEN: Stille og roligt kom de frem fra alle verdenshjørner i kommunen.

Mange fra Slagelseområdet, en hel del fra Skælskøregnen - og bl.a. en stor bus fra Korsør med Socialdemokratiet lysende foran, udgående fra 3F i Storebæltsbyen. Bussen medbragte dog vistnok blot 7-8 medlemmer derfra.

De fremmødte på P-pladsen ved 3F parkerede deres biler og tog opstiling i den lange kø, der var adgangsvejen til den ekstraordinære generalforsamling i partiets kommuneforening.

C-tjek og S-tjek

Og sådan gik det til, kan VDonline rapportere fra åstedet: Alle skulle både C-tjekkes og S-tjekkes ved indgangsdøren.

C for corona og S for gyldigt medlemsskab af Socialdemokratiet.

Søren Horn og andre flinke, ledende folk tog venligt imod udenfor, mens køfolket langsomt bevægede sig mod den snart propfyldte mødesal.

Så mange var der, at mødestarten måtte udskydes for at alle kunne blive tjekket og komme på plads.

Flertal for indstilling...

Forsonings- eller rabaldermødet foregik for lukkede døre i øvrigt.

Og i stadig hedere temperatur i 3F-lokalet, hvor udluftning åbenbart var en by i Hviderusland.

En vis kulde i lokalet var dog eksisterende, trods god orden, pæn snak og værdig, skiftende meningsudveksling.

Og først klokken 21.11 fik vi den første klare melding indefra bygningen - sendt fra et loyalt og markant medlem af partiet.

Det lød kort og godt:

- Byrådets indstilling om Steen Olsens exit blev fulgt med et klart flertal. Videresendes nu til hovedbestyrelsen...

Er 32 mange?

Den melding var der sådan set ikke noget overraskende ved. Og dog...

Det viste sig nemlig, at 69 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer havde støttet John Dyrby Paulsen og flertallet i byrådsgruppen.

Hele 32 medlemmer havde stemt imod - og dermed støttet Steen Olsen.

Og 32 (plus tre blanke), er det så få eller mange? Blev det diskuteret bagefter, da mødet i en lidt mørkere stund lod sig opløse, og flere hastede hjem for at se 2. halvleg af Europa League-finalen.

Dyrby: Ikke holdbart!

Selve mødet bestod ellers i et dirigentvalg af Steen Bach Nielsen og et indledende oplæg af John Dyrby - omkring forløbet af det hele.

Dyrby gjorde klart, at det bare 'ikke var holdbart' at fortsætte sådan. Steen Olsen havde, ifølge borgmesteren, gang på gang trådt over stregen - og generet chefens arbejde og autoritet.

Derpå fulgte selve 'anklageskriftet', kan man sige, ved gruppeformand Sofie Janning.

'Den halve borgmester'

Dernæst fik Steen Olsen ordet til sit eget forsvar. Han ønskede, at John Dyrby måtte være mere inddragende og mindre egenrådig - og Olsen ytrede utilfredshed med sager som halvt borgmesterskab, konstitueringsskifter, budgetlægning etc.

Hvorpå ordet var frit - og adskillige fra begge sider dels beklagede situationen, dels argumenterede pro et contra.

Fra tredie side har vi fået fortalt, at Skælskørformand Fini Larsen på mødet her forsøgte sig med et ændringsforslag. Et forslag om at trække det store skyts tilbage, 'så vi kan få et godt valg til november.'

Dette forslag skulle være blevet afvist af mødeledelsen.

I Skælskør skulle der i øvrigt inden generalforsamlingen være afholdt to møder med medlemmerne - 'hvor de kun fik Steens udlægning af sagen.'

Tre stemmetællere

Det var ikke kun fra Skælskør, at Steen Olsen og forsamlingen i onsdags kunne lytte til støtte for den anklagede. Bl.a. var der et Slagelsemedlem, der efter sigende absolut ikke forstod, at denne her højtkørende skue-proces skulle opføres.

De tre lokalformænd fra partiforeningerne i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør var udvalgt som stemmetællere.

Og de var vist ikke overraskede over majoritets-sejren - men måske nok over at der var så mange som 32, der stemte imod.

Dyrby: Sagen slut!

På et afsluttende spørgsmål til John Dyrby Paulsen har vi spurgt ham, om han var tilfreds med mødet - og om han ikke kunne være lidt bekymret over, at cirka en trediedel trods alt ikke støttede ham og byrådsgruppens flertal?

John Dyrbys klare svar: 'Jeg er tilfreds. Og nej, det bekymrer mig ikke, at to ud af tre bakkede op om beslutningen i byrådsgruppen.

Den sag er nu afgjort, og vi har fokus på andre emner.'