Klik og se annoncen

Af John Hansen

Sundhed, bevægelse og idræt er i fokus som aldrig før.

'Rigtigt meget kan udmøntes af frivillige kræfter - men tæt samarbejde, god planlægning og brugbare, attraktive rammer er altså helt nødvendige,' mener idrættens førstemand i storkommunen, Jørn C. Nielsen.

Han fremhæver det i en samtale med VDonline og Uge Nyt, afviklet i Slagelses sportscentrum denne ganske særlige coronasommer.

Forenings-Danmark og lederne

'De frivillige er vor tids sande helte, og derfor skal der værnes om dem.

Og det er de frivillige, ulønnede ildsjæle - der holder Foreningsdanmark i gang - og måske også Danmark!' Udtrykker Jørn videre.

'Og hvor ville samfundet være, hvis ikke det var for de frivillige,' udtrykker videre Jørn C. Nielsen, som er formand for Slagelse Idræts Råd - og i spidsen for kommunes 135 idrætsforeninger med over 30.000 medlemmer.

Dannelsesrejse i foreningen

Formanden påpeger: 'Foreningsdanmark er med til at danne os borgere og er måske den vigtigste station for den enkelte på dannelsesrejsen henimod det demokrati, vi kender - og skabe forståelsen for hvor vigtigt det er at tage ansvar.

Hele demokratiforståelsen er jo en væsentlig del af samfundet og derfor har foreningslivet altså en helt særlig rolle.

Det er derfor meget bemærkelsesværdigt, at medlemstallene i idrætsforeningerne gennem årene fortsat er steget uagtet at mange andre spændende ting kæmper om borgernes gunst ikke mindst i fritiden.

Og uagtet det nok er vanskeligt at nå den meget ambitiøse DIF/DGI plan hvor 50 pct. af befolkningen gerne skal være medlem af en idrætsforening i 2025, så er signalet i sig selv vigtigt også i forhold til vores sundhed,' siger Jørn C. Nielsen.

De unge og skærmene?

Ikke mindst fastholdelsen af de unge aktive medlemmer er en særlig udfordring i dagens samfund, hvor skærme, mobiltelefoner, lette spil og computer-tidsfordriv i den grad hiver de unge ind.

Her kræves en særlig indsats fra de voksnes side. Fra foreningerne og kommunerne.

Og her er f.eks. også Gerlev Idrætshøjskole i lag med Slagelse Kommune for at bidrage med viden, ideer og inspiration.

Teenagere er ikke lette at tiltrække og fastholde - og teenagealderen rykker jo længere og længere ned.

Back to normal?

'Vi kommer forhåbentligt snart tilbage til en normalsituation i vores samfund - efter coronaen og det værste - og derfor handler det nu om, at vi hurtigst muligt får genetableret foreningslivet,' påpeger Jørn C. og fortsætter med et længere perspektiv:

'I starten af 1960-erne var idrætsdeltagelsen i foreningerne hos voksne omkring 15 pct.. Men den samlede foreningsprocent er i dag eksempelvis i Slagelse næsten 40 pct. - dvs. en markant stigning.

Derfor er det vigtigt, at vi fastholder, at så mange som muligt er tilknyttet vores foreningsliv.

Sådan at vores samfund stadig bygger på demokratiforståelse og det at tage ansvar, som jo er det unikke i Danmark og en af årsagerne til at vi flere gange kåres som et af de absolut lykkeligste lande.

Vi har et rigt foreningsliv, men har behov for at de lokale ambitioner på såvel bosætnings- men også idrætsområdet følges op med at rammerne er optimale det gælder både retnings linier og faciliteter,' noterer Jørn C. Nielsen.

Alvorlig idrætspolitik

'Derfor skal opfordringen også være, at vores kommune (både politikere og administration) tager foreningslivet alvorligt og inddrager eksempelvis Slagelse Idræts Råd, når det drejer sig om idrætten.

Skift i byrådssammensætning og ændring på centrale poster i administrationen betyder også ændringer i holdninger til retning i f.eks. hvilken retning at rammebetingelserne skal udvikles.

Derfor er det vigtigt, at strategier og retninger der tidligere er truffet fastholdes og forfølges,' som Jørn C. Nielsen udtrykker det.

Det enige byråd bag...

Den eksisterende idrætspolitik skal derfor bringes i erindring. Og den blev jo vedtaget af et enigt byråd, hvor begge sider af byrådet var med i styregruppen,' siger Nielsen.

'Og hvor hele 65 lokaleidrætsledere deltog i en fælles proces i samarbejde fik udarbejdet Slagelse kommunes Idrætspolitik' gældende frem imod 2021, idet den skulle være gældende i minimum 2 byrådsperioder.

Indsatsområderne

1) Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer

2) Vi udvikler talenter og eliteudøvere

3) Vi skaber rammer og arenaer for idrætten

4) Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet.

Bredde og elite

Jørn C. Nielsen: 'På flere punkter er indsatserne igangsat, men der er stadig et stykke vej, før vi kan sige, at vi er nået i mål.

Allerførst vil jeg som foreningsmand fremhæve, at min holdning er, at bredde og elite skal gå hånd i hånd, og at indsatserne skal derfor tilgodese begge grupper og her også tage hensyn til den udvikling vi ser både fra børn og unge, men også til voksne og seniorerne. Der skal være plads til alle,' siger Jørn C. Nielsen.

Faciliteter, plan og prioritering

'Det skal fremhæves, at indsatsområdet også bør være faciliteter. Der skal skabes rammer og arenaer for idrætten, at her er forsat et udestående omkring faciliteterne.

Vi har flere gange foreslået, at en situationsrapport over både udendørs arealer og kommunens 21 haller og 2 svømmehaller burde udarbejdes, gerne i samarbejde med Slagelse Idræts Råd.

På den baggrund bør en 15-20-årig moderniserings/vedligeholdelsesplan udarbejdes i prioriteret stand samtidig med de ønskede nyetableringer omkring særlige fokusområder.'

To svømmehaller - og SG?

Og her bifalder Jørn C. Nielsen naturligvis vedtagelsen af, at begge svømmehaller får det nødvendig løft i forhold til kommunens næsten 80.000 borgere.

Og det er også til stor glæde for kommunens nu største samlede idrætsforening med tæt på 2.500 medlemmer.

Når vi taler kommunens næststørste forening Slagelse Gymnastikforening, som er i omegnen af 1.200 medlemmer, er der her også et længe næret ønske om et springcenter - en udbygning ved Antvorskov Hallen, som gerne skal være et tidssvarende springcenter,' betoner Jørn C. Nielsen.

Slagelse i Team Danmark

Ud af Region Sjællands 17 kommuner er alene to kommuner udpeget til at være elite kommuner under Team Danmark.

Slagelse er den ene og Roskilde den anden kommune. I Roskilde har man investeret omkring 225 mio.kr. i svømmehal og kombineret springcenter/bordtenniscenter til 100 millioner kroner.

'Dette er blot to eksempler - men hvis vi fortsat skal holde trit med udviklingen også for at være tiltrækkende for boligsøgende udefra, er det efter vores mening vigtigt at få et samlet overblik over faciliteterne hurtigst muligt' - som Jørn C. Nielsen udtrykker det.

'Og egentlig vil det jo også for politikerne være et helt centralt værktøj og nødvendigt overblik at have for at kunne træffe begavede beslutninger,' tilføjer formanden for Slagelse Idræts Råd.

Udviklingen i nabokommunerne

I Region Sjællands 17 kommuner er der 291.000 medlemmer i DIF's 1.375 idrætsforeninger, og slagelseanske Jørn C. Nielsen er også ordførende formand for idrætsrådene i Region Sjælland.

Og også i flere af disse kommuner sker der i disse år store investeringer.

Helt helt tæt på i Høng (Kalundborg Kommune) udbygges hallen for 58 millioner kroner (48.000 borgere i kommunen). i Vordingborg har man bygget svømmehal for 68 mio.kr. (45.000 borgere).

I Næstved har man fået Næstved Arena for 90 mio.kr. Og p.t. planlægger man et kanon svømmeprojekt med Næstved Svømmehal - for langt flere penge end Slagelse har afsat.

Må tage skeen i anden hånd

Jørn C. Nielsen: 'Med baggrund i både hvad der sker i nabokommunerne, men også at vi skal være attraktive at flytte til, er det nødvendigt med investeringer på idrætsfacilitets området.

Og jeg håber, at alle her og nu for alvor tager skeen i den anden hånd, sådan at vi sammen kan få udarbejdet et overblik og en plan,' påpeger en forhåbningsfuld og velforberedt idrætsformand - 'sådan at dannelsesrejsen i Forenings-Danmark kan fortsætte.'

Opgaver og visioner står fortsat i kø...