Klik og se annoncen

Af John Hansen

Nye vinde blæser i Slagelse byråd, når vi taler aktuel budgetdebat.

Lidt overraskende konstellationer tegner sig p.t. - men der er dog nye, brede forhandlinger på vej.

På rådhuset blev der mandag aften talt og argumenteret godt fra alle sider. Efter diverse formøder samme eftermiddag.

Og efter, at seks partier ved et budgetseminar på Kobæk Strand forleden var blevet enige om 'en aftale før 1. behandlingen.'

Ikke et underskrevet forlig

Man skal dog lægge mærke til, at der netop var tale om 'en aftale,' der bredt og blot skulle lægge op til førstebehandlingen.

Og til en høring - en høring, der kan medføre diverse indsigelser og ændringer inden 2. behandlingen 5. oktober.

Der var fra Kobæk af ikke tale om 'et budgetforlig'. Men en aftale, der for eksempel ikke havde SF med sig - og også havde Venstre som en meget kritisk opposition, der langtfra er tilfreds med, hvordan driftsøkonomien i kommunen løber i vejret. Med 7-800 millioner kroner øgede udgifter på få år...

Ja, vi løber direkte mod fallitten, som SF's Jørgen Grüner jo har påpeget: 'Slagelse kører lige nu mod en mur med 200 km/t.' Sagt af borgmesterens allernærmeste støtteparti - måske bortset fra viceborgmesteren og partiet Liberal Alliance, der som S heller ikke ser så sort på økonomien.

Dyrby helt uenig med SF

Det fortalte vi om allerede op til byrådsmødet. Også om alle John Dyrby og Sofie Jannings gode og konstruktive S-intentioner med budgettet - og beroligende ord generelt.

'Sådan ser jeg ikke på det. Jeg deler slet ikke SF's opfattelse eller vurdering,' var borgmester Dyrbys glasklare svar til VDonline og Uge Nyt.

EL: Det allervigtigste

Enhedslistens Thomas Clausen berettede op til mødet om, at 'for Enhedslisten er det vigtigt at kunne videreføre de positive elementer fra budgetaftalen for 2020, som blev indgået med Socialdemokratiet, SF og Liberal Alliance med et flertal på 16 af byrådets 31 medlemmer. De vigtigste positive elementer er: småjobs til unge arbejdsløse, førtidspension til flere og bedre normering i daginstitutionerne. Det er social- og beskæftigelsespolitik, der virker.

Vi glæder os naturligvis også over, at der er afsat penge til en forundersøgelse af etablering af solcelleanlæg i samarbejde med SK Forsyning. Så bliver klimapolitikken og budgetaftalen for indeværende år lidt mere konkret. Og der er virkelig brug for mange flere konkrete initiativer på klimaområdet.

Lidt snik-snak i salen

Nu til selve byrådsmødet og den noget coronaramte førstebehandling.

Her var der mandag kl. 17 møde med de fleste til stede i den noget coronaændrede byrådssal. Dog ikke S-gruppeformand Sofie Janning, der var digitalt med fra 'hjemmekontoret,' som hun benævnte det.

Helt fraværende det vigtige møde var sygdomsramte Ali, og Helle Blak meldtes igen på Lesbos - hvor flygtningelejren jo nu er gået op i flammer.

Lige op til mødestarten ved 17-tiden kunne vi i salen følge en vis særlig spænding. Meget står på spil for alle de folkevalgte. SF's Jørgen Grüner var særdeles spændt på, hvordan borgmesteren vil forholde sig til de enorme 700 millioner kroner skæve, som også administrationen jo siger, at man vil få de nærmeste år.

Venstres Knud Vincents fandt sammen med Grüner, vel i en eller anden form for interessefællesskab. I hjørnet ved indgangsdøren var der Skælskørsnak igang mellem Troels Brandt (radikal tilflytter) og den lidt rebelske Steen Olsen, Soc., fra Eggeslevmagle.

SO-kritik af Dyrby-proces

Vi talte med Olsen lige før mødestart, og senere skulle det da også vise sig, at samme Steen Olsen kom ud med en ret hård kritik af sin egen borgmester. Det gjaldt budget-processen, hvor kun topfolkene åbenbart er ordentligt orienteret og inddraget.

'Jeg har sagt til både borgmesteren og min gruppe, at jeg som menigt byrådsmedlem synes, der har været tale om en elendig proces. Flere burde inddrages - der har jo nærmest været tale om et brev-online kursus. Så jeg er stået af,' påpegede Steen Olsen og savnede 'den gode, gamle stil, som Lis Tribler og andre borgmestre har holdt.'

Slagelse er på kontanthjælp!

Det sagde Olsen fra Skælskør partiforeningen, lige før SF's Grüner igen fremkom med et 'vi kan godt bestille bord til indenrigsministeriet - til om halvandet-to år.' Så nær er fallitboet og det at kommunen må under administration.

Og Enhedslistens Thomas Clausen talte vidt og bredt om Luksusfælden, som han dog ikke mente, vi kunne komme med i.

'Men Slagelse Kommune er på kontanthjælp - fra Staten,' fastslog Clausen. Slagelses borgere gynger rundt i det udspændte sikkerhedsnet...

Men hertil slog John Dyrby altså fast, at 'vi ikke er værdige til ekstra hjælp. Vi hører ikke til blandt de særligt vanskeligt stillede kommuner - for vi har søgt midler,' oplyste Dyrby.

Janning i balance...

Ellers havde partierne ordet i størrelses-rækkefølge.

Og både Sofie Janning, Soc., og Knud Vincents, V, fremhævede de synspunkter, som vi tidligere har citeret dem for i disse spalter.

Sofie slog på de tre B'er med 'Bredt Budgetforlig i Balance' og noterede, 'at vi socialdemokrater tror på kollektiv intelligens...'

Hun fremdrog mange gode ideer til forbedringer rundt omkring - ikke mindst 114 millioner kroner til trafiksikkerhed i perioden. Særligt til skoleveje og cykelstier.

Vincents med undren...

Knud Vincents satte bl.a. fokus på erhvervslivet - der hvor pengene skal tjenes og jobbene skabes - og krævede en tættere dialog mellem jobcentret og erhvervslivet. Her har begge parter et ansvar, mente han.

KV talte også om bosætning og ledelse - og en mistillid til Dyrby-stabens nye organisationsprojekt, der gav usikkerhed hos medarbejderne.

Endelig pointerede Vincents, at vi altså havde 'nogle kæmpestore driftsøkonomiske vanskeligheder, som ikke løses af nogen form for 16-15-flertal. Og at skulle hive eksempelvis 452 millioner op af kassen, når man allerede har lånt 200 millioner, det kræver altså ny handling af borgmesteren', mente Vincents.

Venstre så 'med spænding frem til høringsforslagene - og har sympati for det ændringsforslag, som SF fremsætter,' tilføjede KV.

DF modsat SF...

Dansk Folkepartis nye gruppeformand Palle Kristiansen brugte blot et halvt minuts tid til positivt at sige, at aftalen indebærer 'et budget, der tilgodeser de svage i samfundet. Ældre, børn og andre grupper...'

SF's Jørgen Grüner så ikke på nogen måde, at de andres aftale fra Kobæk kan løse kommunens problemer - efter at han havde undret sig 'over DF's imponerende korte indlæg.'

Grüner fremdrog igen den stærkt belastede økonomi. 'Slagelse Kommune har rigtigt mange udsatte borgere. Problemerne adresseres ikke i dette budget, og det vil snart resultere i massive nedskæringer.

Her og nu har udligningsreformen givet os nogle penge, men det er engangsbeløb.'

Thomas Clausen fra Enhedslisten satte lidt spørgsmålstegn ved SF og Venstres 'vilje til samarbejde.' Og så talte han om beskæftigelsesprojekter, der virker, om småjobs til nye arbejdsløse og de kendte bedre normeringer i daginstitutionerne.

Fra Radikal side lød 'reel bekymring. Vi kan ikke leve af milde gaver, vi skubber problemerne afsted foran os.'

Troels Brandt tillod sig - trods en udtrykt god dialog - at betvivle 'den kollektive intelligens', som socialdemokraterne tidligere havde fremført, og han ønskede flere inddraget: Foreninger, unge, lokale. Og så slog han lige et slag for kulturcenter i Skælskørs gamle rådhus...

Villum: Husk virkeligheden!

Villum Christensen, LA, talte som han selv sagde det 'som rosinen i pølseenden' og påpegede en fin proces, hvor det jo i politik handler om at give og at tage.

Han troede ikke på de mange mekaniske fremskrivninger. 'Virkeligheden ændrer sig konstant. Der er megen usikkerhed i tiden, og man kan næppe se bare en 3-4 år frem,' påpegede Villum.

Efter viceborgmesterens indlæg kunne borgmesteren tælle, at 28 denne aften ville sende tingene videre til 2. behandling.

Sluttelig bedyrede Dyrby dog, at man - for at nå videre og dybere - nu snart igen 'må samles og forhandle videre.'

Stén Knuth: Borgmestervalg

I et par ekstra runder nåede ikke mindst Stén Knuth og Jørgen Grüner at afsende et par yderligere missiler mod den nuværende borgmester.

Knuth: 'Balance taler I om i S - den er altså svær at se med så store minusser for de næste fire år. F.ex. 147 millioner i 2022, 138 i '23 og 131 i '24...undskyld.

Jeg deler SF's analyse. Det handler ikke om borgerne eller de ansatte. Det handler om at en borgmester gerne vil være borgmester igen...det er lidt skidt. Ja, det er i hegnet,' nåede Knuth også at fyre af.

SF's Jørgen Grüner: 'Vi ta'r ikke ordentlig fat - og så skal vi lige pludselig til at skære på ældre, børn og unge. Det kan vi klart se.

Vi lukker øjnene. Giver den gas - lige imod muren,' sagde SF'eren, og de vil ikke være med på den måde.

John Dyrby bekræftede derpå over for Brandt og andre, at 'ja, vi mødes igen. Og det kan godt være, at vi må slække på de tårnhøje ambitioner på anlægsområdet.'