Klik og se annoncen

Af John Hansen

BYRÅDSVALG. SF i Slagelse mener - med markante Jørgen Grüner som spids - at stille et rigtigt bredt og stærkt hold til det spændende byrådsvalg 2021 i Slagelse Kommune. Her er otte lokale, partiet opstiller. SF ønsker bedre dialog og mere demokrati i byrådet, større fokus på bæredygtighed og satsning på bl.a. børn og udsatte borgere

KOMMUNEN: I november 2021 skal der igen afholdes regions- og kommunevalg i Danmark.

Og lige præcis Slagelse Kommune er en kommune, der på forhånd er udset til at komme ekstra i søgelyset.

Det skyldes naturligvis det seneste 2017-valg, hvor Slagelse kom helt i nationalt fokus og en hel del nærmest gik op i hat og briller.

Det af så mange højt besungne og ønskede 'brede samarbejde' og 'den gode tone' forblev da i nogen grad og ulykkeligvis en by i Rusland...

Åbne og nysgerrige...

Et SF med Jørgen Grüner som spidskandidat prioriterer at gøre noget for også det lokale demokrati og dialogen..

'Udviklingen skal være drevet af borgerne, derfor skal vi lytte og lære.

Uanset om vi er enige eller uenige, er det vigtigt, at vi har en åben og nysgerrig dialog med hinanden,' udtrykker Jørgen Grüner og SF.

Givetvis også med sidste mandags noget skæve byrådskonflikt i baghovedet.

Med og uden corona

SF Slagelse har netop valgt, at gruppen af SF-kandidater til byrådet for 2022-25, nu vil lægge kræfterne i at forberede valgkampen til kommunal og regionsvalg i efteråret.

'Vi har to gange måttet udsætte vores planlagte opstillingsmøde på grund af Corona,' fortæller Jørgen Grüner, der sidder i byrådet, og er en del af Økonomiudvalget samt formand for Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget.

'Vi skal i gang nu, uanset Corona, så derfor går de folk, der gerne vil opstille, i gang med at planlægge valgkampen.

Til alle borgere...

'Vi skal ud til alle borgerne i Slagelse Kommune og fortælle om den retning, vi som SF'ere vil sætte for kommunen og regionen.

Kandidaternes rækkefølge, vil blive fastlagt, når fysisk møde igen er sikkert, fortæller Jørgen Grüner til VDonline og Ugeavisen.

Lidt om spidskandidaten

SF stiller med én spidskandidat, og en række A-kandidater som alle satser på at blive valgt ind. Helle Blak, deri dag sidder i byrådet for SF, har sidste sommer meldt ud, at hun ikke genopstiller.

Jørgen Grüner opstiller som spidskandidat. Jørgen Grüner arbejder som økonomisk konsulent i fagforeningen BUPL og har et bæredygtigt fritidslandbrug lidt nord for Slagelse.

Ud over spidskandidaten stiller SF med yderligere 6 kandidater. Det drejer sig om:

Her de syv

Anders Høst, arkitekt og byplanlægger, bosiddende i Korsør og formand for Korsør Lokalråd.

Helle Dalsgaard, socialrådgiver, formand for mødrehjælpen i Slagelse og suppleant til byrådet.

Leif Scharling, tidligere kommunaldirektør og byrådsmedlem. Bosiddende i Slagelse og stiller op til regionsrådet.

Maja Kunzendorf, konstitueret Sfo leder/ pædagog, tillidsrepræsentant og medlem af skolebestyrelsen på Marievang skole og bosiddende i Slagelse.

Olaf Johansen, pædagog på Antvorskov Skole, tillidsrepræsentant og en del af Slagelse ungdomsskole. Er bosiddende i Slagelse.

Sune Nors Glad, lærer på ZBC og bestyrelsesmedlem i Dagli' Brugsen i Kirke Stillinge, hvor Sune bor.

Steen Hansen, næstformand i 3F Slagelse, formand for SF Slagelse og bosiddende i Slagelse.

Kan supplere...

Grüner beretter videre: 'Vi stiller med et stærkt hold af kandidater, og vi regner med at supplere listen med endnu flere gode folk fra Slagelse Kommune.

Bag kandidatgruppen står en aktiv bestyrelse, og alle glæder sig til valgkampen og til at deltage i debatten om vores visioner for kommunen og regionens udvikling.

'I SF er vi fælles om at mene, at Slagelse Kommune skal udvikle sig i en grøn, bæredygtig og solidarisk retning. Vi tror på, at en stærk offentlig sektor - i samarbejde med det private erhvervsliv og borgerne - er afgørende for ALLE kommunens borgere.

Vi tror, at en serviceminded offentlig organisation, der har ressourcer og rummelighed til at møde de mange forskellige personligheder vores kommune rummer, vil bidrage til at skabe muligheder for alle - ung som gammel.

Vil ikke alle konflikterne

Og som nævnt: Udviklingen skal være drevet af borgerne, derfor skal vi lytte og lære. Uanset om vi er enige eller uenige, er det vigtigt, at vi har en åben og nysgerrig dialog med hinanden.

Demokratiet er vigtigt, og for os i SF, er det afgørende, at vi passer på demokratiet, på sandheden og den gode dialog.

Gør vi ikke det risikerer vi, at modsætningerne i samfundet vokser og fører til konflikter,' slutter Jørgen Grüner.

Mere om SF's intentioner følger i anden artikel.