Klik og se annoncen

Af John Hansen

Slagelse Gymnasium er også i disse år et af Danmarks allerstørste gymnasier.

Og i år dimitterede da også hele 431 gymnasiestudenter og hf'ere fra Willemoesvej.

Selve dimissionen foregik - som i øvrigt meget andet - naturligt nok noget anderledes i dette noget belastede coronaår.

Opdelt dimission

Mandag, tirsdag og fredag (fredag de fire hf-klasser) afholdtes der dimission hos rektor Lotte Büchert og hendes store stab på gymnasiet i Vestbyen ved Willemoesvej.

Eleverne var i år samlede i mindre grupper, altså kun klassevis til dimissionen. Evt. to to klasser sammen - og så måtte eleverne hver især medbringe et par familiemedlemmer.

Rektor Lotte Büchert havde sin dimissionstale klar først på ugen - og hun leverede den i flere omgange ved de forskellige klassearrangementer.

Rigtig god måde

Og faktisk viste det sig, at der var rigtigt mange elever og forældre, der var vældigt tilfredse med netop den nye - decentraliserede og mere intime - måde at afvikle dimissionen på.

Eksempelvis fortate flere forældre - der også har prøvet den megastore samlede dimission i enten Grotten eller de senere år i Idrætshallen - at de fandt det langt bedre og hyggeligere at være blot et par klasser sammen på den store dag.

Udover rektors tale blev der på den nye måde også lejlighed til, at klasselærere og flere elever fik ordet. Og det fandt mange særdeles positivt.

HF-talen

Her et uddrag af rektor Lotte Bücherts tale fredag til hf'erne:

'I begyndte her på SG som små og forsagte i august 2018.

Jeg husker, at da jeg bød jer velkommen i Grotten, så I så spændte ud. I var så spændte på, hvad der skulle ske, og hvem I skulle gå i klasse med.

Jeg kan huske, at jeg bad jer om at kigge på jeres sidemand og respektere, at jeres sidemand var forskellig fra jer. For det er kun ved at lære andre at kende, som er forskellige fra en selv, at man udvikler sig. Det er vigtigt, at vi blander os med hinanden, for kun på den måde kan vi lære nyt.

Udfordring og samarbejde

I har haft en lang række lærere, som gennem jeres to år her har hjulpet jer på vej ved at stille jer de rigtige spørgsmål og ved at udfordre jer. I er blevet bedt om at arbejde sammen med hinanden i fagene for på den måde at dygtiggøre jer - det er nemlig sådan, at undervisningen ikke virker, hvis det er læreren som hele tiden siger, hvad man skal gøre.

Det betyder, at I udover al den faglighed I har fået med jer nu, så har I også lært at samarbejde.

I har tilegnet jer relationelle kompetencer, som hører til noget af det vigtigste, man skal kunne i fremtiden, fordi i dag er verden så kompleks, at ingen kan besidde en specialiseret faglighed så stor, at de kan arbejde alene.

Alle steder kræves det, at man kan samarbejde på kryds og tværs...'