Klik og se annoncen

Af John Hansen

LOKALSAGER. Slagelse byråd og kommune har de seneste uger været stærkt optaget af bl.a. økonomi, corona-gavekort, idrætshaller, bevillinger og en uhyggelig forureningssag fra Korsør (Brandskole-området), der udvikler sig stadig. Byrådsmedlem Anders Nielsen, Soc., og andre med ham har udtrykt stor ængstelse for det, de har spist i årevis...

KOMMUNEN: På det seneste byrådsmøde på Slagelse rådhus - endnu et digitalt af slagsen - blev flere emner diskuteret ganske grundigt.

Blandt andet stod der økonomi og økonomiopfølgning på programmet.

Og her mener flere partier med SF og Venstre i spidsen fortsat, at Dyrby & Villum - og det kendte 16-15-flertal - kører den forkerte vej med bl.a. årlige bekymrende driftunderskud og store lån.

Borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., fremhæver dog igen-igen, at 'vi har en særdeles stærk økonomi i Slagelse' og nu også med en særdeles store pengekasse på rådhuset.

Uenighed om økonomi

Dyrby & Co. modsætter sig, at man skulle gøre sig skyldig i 'vælgerbedrag' eller uansvarlig embedsførelse, og han påpeger - som også LA-viceborgmester Villum Christensen har gjort det tidligere i disse spalter - at diverse 'faktatal taler for sig selv.'

Resultaterne ser langt bedre ud, end da Venstre og Stén Knuth sad på magten, mener flertallet.

Dyrby fremhæver også at der nu er tale om højere investeringer og indholdet i den kommunale pengekasse er kun gået opad, fremad.

Liv efter påske...

Tirsdag åbnede man i øvrigt det nye, stor Campus Slagelse (Absalon), dog med håndbremsen trukket.

Og lige ved siden af var i påskedagene en stor del af den længe ventede trappe og broovergang over skinnerne til busstationen, af en kæmpekran løftet på plads, så man der kan levere nogle serviceforbedringer.

Samtidig gik tirsdag og de følgende dage en række vigtige udvalgsmøder igang for lokalpolitikerne i byrådet.

Gaver til 7.000 eller 79.000

Ved seneste byrådsmøde vedtog et flertal at belønne kommunens ca. 7.000 ansatte for en ekstraordinær indsats under coronakrisen.

De kommunalt ansatte skulle modtage et gavekort på 500 kroner til forretninger, der er medlem af erhvervsforeningerne - evt. et beløb til et socialt arrangement.

Løsgænger Ann Sibbern mener dog - uagtet at hun glæder sig over den indsats der er ydet - at der (jvf. Roger Buch) kan være tale om en ulovlighed. Tilmed konkurrenceforvridende.

Knud Vincents og Venstre - der også påskønner de positive indsatser - havde hellere set akut ansættelse af flere pædagoger. Ligesom Venstre mener, at man ved evt. belønning bør se på alle kommunens ca. 80.000 borgere, hvoraf mange jo er ramt af fyringer, lukninger og det, der måtte være værre...

Anders Nielsen: - Bange!

En foruroligende forurening ved Korsør Nor og den gamle brandskole har udviklet sig i løbet af de seneste uger - hvilket man ikke mindst har kunnet læse om i avisen Sjællandske.

Forleden kunne man også se et indslag i TV 2 Øst, hvor eksempelvis S-byrådsmedlem Anders Nielsen og hans kone direkte gav udtryk for, at de var særdeles bange for følgerne af noget, de og deres familie har spist nu snart gennem mange år.

Ifølge oplysninger fra Slagelse Kommune kom det i marts frem, at en analyse fra Fødevarestyrelsens havde vist høje niveauer af PFOS i kød fra en lokal kogræsserforening.

'Kød fra kvæg fra kogræsserforening indeholder PFOS i mængder som gør, at det udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko. Fisk og rejer fra Korsør Nor viser til gengæld ikke alarmerende indhold af PFOS,' skrev myndighederne.

'Fødevarestyrelsen konkluderer i en analyse, at kød fra Korsør Kogræsser og Naturplejeforening indeholder PFOS i for store mængder. Kødet stammer fra kvæg, som har græsset på engen, hvor man har målt høje værdier af PFOS i en grøft, hvor brandskolen har sit udløb.

Analysen viser, at kødet har et indhold af PFOS på 180 nanogram pr. gram. Det er en overskridelse af det tolerable indtag af oksekød for en voksen person, hvis man holder det op i mod de anbefalinger som de europæiske fødevaremyndigheder EFSA har fastsat. DTU konkluderer derfor, i deres vurdering udført for Fødevarestyrelsen, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød.'

Brev til ministeren

Det fik borgmester John Dyrby til at skrive til sin partikollega, sundhedsminister Magnus Heunicke.

Dyrby skrev her bl.a.: 'Kære Magnus, Jeg skriver til dig om en sag, som lige nu fylder rigtig meget hos mig og mange borgere i Korsør og i hele Slagelse Kommune, fordi den potentielt har høje sundhedsmæssige omkostninger for mange mennesker.

Det drejer sig om fund af giftstoffet PFOS i området omkring vores Brandskole, og i sammenhæng hermed er stoffet tillige fundet i kød fra kalve i et kogræsserlav, i fisk/skaldyr fra Korsør Nor og i jorden i en lokale kolonihaveforening, hvor ejerne har dyrket grøntsager gennem årene.

PFOS-forureningen ved Korsør stammer fra det brandskum, som i vores tilfælde blev brugt frem til 2008 (stoffet blev forbudt anvendt i produktion af skum fra 2006, men allerede indkøbte mængder kunne bruges frem til sommeren 2011). PFOS nedbrydes ikke i naturen men ophobes i fødekæden. Undersøgelserne af kød fra kalve, der har gået på et forurenede areal tæt på Brandskolen viser så høje værdier, at Fødevarestyrelsen har vurderet, at der er en væsentlig sundhedsrisiko ved at have spist kødet.'

Radikal henvendelse

De Radikale ved byrådsmedlem Troels Brandt, Skælskør - som tidligt også gik stærkt ind i forureningssagen ved Agersøsund og Stigsnæs - har rettet henvendelse til Slagelseborgmesteren og ledelsessekretariatet på rådhuset vedrørende PFOS-sagen fra Korsør.

Gjorde det bl.a. med disse ord: 'Kære John Dyrby. Det Radikale Venstre er ligesom øvrige borgere i Slagelse kommune meget berørte og forskrækkede over det voldsomme fund/udslip af PFOS fra Brandskolen i Korsør. Og forskrækkede over, at flere borgere har spist svært forgiftet kalvekød fra kvæg, der har græsset i området.

I pressen fremgår det, at flere af de berørte borgere savner, at myndighederne hjælper og de føler, at de skal 'sejle deres egen sø '.

Stiller spørgsmål

I den anledning vil vi stille følgende spørgsmål:

- Har ledelsessekretariatet kontaktet patientsikkerhedsstyrelsen, og hvad har de i så fald svaret?

- Hvor langt er ledelsessekretariatet med at finde ud af, hvilke borgerundersøgelser, der skal foretages og hvornår?'

Brandt hæfter sig ved, at oplysning, kommunikation og inddragelse kan medføre mindre frygt og færre spekulationer.

Politisk ledelse

Borgmesteren har svaret Brandt, ligesom han har givet en redegørelse til det samlede byråd.

Og den radikale repræsentant fortæller 2. Påskedag til ugeavisen: 'De Radikale er glade for borgmesterens initiativ og bakker op om henvendelsen.

Nu gælder det om at sikre den fornødne råd og vejledning til de bekymrede borgere.

Det er den politiske ledelse, der råder over de kommunale ressourcer og dermed også over initiativpligten i denne sag,' pointerer Troels Brandt.

Lidt af hvert

I øvrigt har Anne Knudsen og de lokale socialdemokrater for nylig været ude med påskeæg til borgerne i Slagelse (se VDonline).

Mens Venstre på det seneste har rokeret rundt på holdopstillingen i folketingskredsene, så MF og tidl. borgmester Stén Knuth nu indstilles til at stille op på sin rigtige hjemmebane for Slagelse-Korsør-Skælskør.

Forsorgsmuseet ved det gamle Andersvænge er af byrådsflertallet bevilget et pænt millionbeløb - mens f.eks. keramikfyrtårnet Guldagergaard i Skælskør, efter noget af et sværdslag, endelig ser ud til at have fået 300.000 kroner i støtte til det, der skulle være en af sommerens udendørs begivenheder 2021.