Klik og se annoncen

Slagelse: Sundheds- og Ældreministeriet har givet Slagelse Kommune 10,9 mio. kr. i tilskud til at samle en lang række sundhedstilbud i et fælles sundhedshus. I løbet af januar og februar kan borgerne se frem til at følgende tilbud vil være samlet i huset:

â?¢ Praktiserende læge Bang, Müller & Mühlbrandt

â?¢ Praktiserende læge Hjorth & Grarup

â?¢ Praktiserende læge Kahlke & Kabwa

â?¢ Praktiserende læge Lene Stigaard

â?¢ Praktiserende læge Nabila Bouras

â?¢ Psykolog Anne Mette Nielsen

â?¢ Slagelse Akupunktur- og jordemoderklinik ved Mia Skaarup Jørgen-sen

â?¢ Kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud til borgere med KOL, overvægt, diabetes, kræft, hjerte-kar-sygdomme, rygestop, angst, stress og depression

â?¢ Pårørendevejledere

â?¢ Forebyggende hjemmebesøg

â?¢ Velfærdsteknologisk udstilling

Bedre lægedækning på sigt

Det nye fælles hus giver iflg. en udsendt pressemeddelelse mulighed for nye samarbejder på tværs, når både læger, private sundhedsaktører og kommunale sundhedstilbud samles.

- Der kommer også flere fælles faciliteter, for eksempel møde- og undervisningsrum og et kantineareal, der kan benyttes af alle medarbejdere i huset. Det er hensigten, at mødelokalerne kan bruges af patientforeninger og lignende på sigt. Samtidig skal samarbejdet omkring skærmkonsultationer udvides. De nye rammer i sundhedshuset vil give mere plads til flere uddannelseslæger og praksispersonale f.eks. sygeplejersker i lægeklinikkerne, og det vil forhå-bentlig betyde, at flere af uddannelseslægerne vil blive som praktiserende læge efter endt uddannelse.

- Vi håber, at de nye faciliteter i sundhedshuset kan betyde, at flere nye læger får lyst til at blive praktiserende læge i kommunen. Slagelse Kommune er et lægedækningstruet område, og det betyder, at vi på sigt kan få mangel på læger. Derfor glæder vi os til at kunne tilbyde lægerne og uddannelseslægerne nogle nye attraktive muligheder. Samtidig ser vi naturligvis også frem til at kunne samle en lang række tilbud i ét fælles hus, så adgangen for borgerne bliver nemmere og samarbejdet på tværs mellem os, region og almen praksis kan blive endnu bedre, siger borgmester John Dyrby Paulsen (A).

Nem og hurtig adgang for borgerne

- Placeringen af sundhedshuset lige over for Slagelse Sygehus vil gøre det nemt for borgerne at kunne gå lige over på den anden side af gaden, hvis lægen henviser borgeren til blodprøvetagning eller røntgen, anføres det i den udsendte pressemeddelelse.

- Ligeledes kan borgeren gå direkte fra lægen og hen til et af de kommunale sundhedstilbud i sundhedshuset og bestille tid, hvis borgeren f.eks. har fået henvis-ning i forbindelse med vægttab, diabetes, KOL eller lignende.

Mere plads og tættere samarbejde

Når de forskellige sundhedsfunktioner rykker ind på de 2250 kvm., vil det være med en løbende indflytning i januar og februar. Huset vil give god mulighed for, at fagpersonalet vil opleve flere fordele ved at bo dør om dør i det fælles sundhedshus.

- Vi glæder os til at blive del af det nye sundhedshus. Vi havde tre motiver for at flytte med. Det ene var, at vi ønskede mere plads til bl.a. flere ud-dannelseslæger, en sygeplejerske og til personalerum. Samtidig ønskede vi et tættere samarbejde med de kommunale sundhedskonsulenter i forhold til, hvilke tilbud der er brug for. Vi vil også gerne kunne lave videokonfe-rence med de praktiserende speciallæger som hudlæger, psykiatere og ørelæger m. fl, siger Tue Flindt Müller.

Sundhedshuset forventes indviet i februar. Indvielsen planlægges i forhold til hvilke retningslinjer der vil være gældende på daværende tidspunkt i forhold til covid-19.

Fremover vil flere informationer om sundhedshuset kunne ses på den fælles hjemmeside sundhedshus.slagelse.dk, som er under opbygning.