Klik og se annoncen

Af John Hansen

KOMMUNEN: Nedslag fra vigtigt byrådsmøde: Slagelse rådhus med byrådssalen dannede mandag aften i denne uge rammen om førstebehandlingen af kommunens omdiskuterede budget.

Længe har alle 31 byrådsmedlemmer nemlig slet ikke været med i processen - også ved budgetseminaret på Kobæk Strand var det primært lederne, gruppeformændene og borgmesteren, der førte ordet og var i ilden - men mandag kom der dog mere frem i lyset.

De fleste af gruppeformændenes taler - helt fra A til V og fra LA til DF - formede sig vist nogenlunde som forventet mandag. Og som udgangspunkterne også tidligere har været beskrevet i både Sjællandske og Ugeavisen.

Plads til forbedringer

Men der er jo stadig muligheder for, at der kan komme ændringer ind her imellem 1. og 2. behandlingen, der vil finde sted lige først i oktober.

Der er plads til forbedringer, mener de fleste (mulige ændringsforslag frem til 22.9.). Ikke mindst på økonomi- og anlægsfronten og med udviklingen af kommunen, men det gælder jo også om at holde fast i kerneydelserne og et vist serviceniveau.

Heri er stort set alle partier givetvis enige. Både de der p.t. er i byrådet, og de partier der ved valget 16. november banker på for at komme ind.

Det blev sagt

På mandagsmødet og ved budgettets 1. behandling kunne vi dog tydeligt i talerne høre behovet for at inddrage alle folkevalgte mere i proces, viden og samtaler. Også for at pleje gode relationer.

Det resulterede pludselig i, at flertal på 17-14 udenom borgmester Dyrby og en noget forbløffet S-gruppe beordrede et helt nyt bredt møde arrangeret - måske allerede nu på fredag. Her skal også inddrages rådhuschefer og eksterne aktører (evt. revisorer, KL m.fl.) .

Borgmester gled af...

Selvom John Dyrby Paulsen flere gange under den to timer lange budgetdebat indskød sætningen om, at 'vi er jo enige', så stod det samtidig lysende klart, at der var rigtigt mange ting, man aldeles ikke var enige om.

Ikke engang knap en halv snes talere, der næsten på stribe både kritiserede økonomiudlægning, fremgangsmåde, proces, kaotiske mailudvekslinger og manglende demokratisk inddragelse, så ud til at gøre indtryk på borgmesteren.

Han gled tilsyneladende af - måske lidt a la fru kammerherreinde?

Lyttede vi mon til det samme møde, måtte nogle af tilhørerne da også spørge sig selv om...

Picasso og paradokser

Socialdemokraternes gruppeformand Sofie Janning havde indledt talerækken med at tale 'om et bredt forlig - uden driftsbesparelser. Og skal man nu tro på optimisterne eller pessimisterne?'

Hun erkendte ikke selv at kende alle detaljer omkring de komplicerede budgetter, men mente at det var godt at få projektet godt videreført og færdigt. Lidt som et ægte Picasso-maleri...

Venstres Knud Vincents fortsatte derpå om 'den mest rodede proces i otte år - nu med en stærk opbremsning og manglende udvikling.'

- Det er ikke vores opfindelse, at økonomien er udfordret. Det anfører revisionen...og så må vi aflyse projekter for 500 millioner!

KV så det paradoksale i, at Dyrbys kommune nu med en særlig begrundelse selv stopper op med anlæg, mens vi selv har et prisstop indenfor kommunen. Her stiger priser og driftudgifter måske ikke?

Aflyse valget?

Ganske kort påpegede DF's Palle Kristiansen, at detteher handlede om borgerne i kommunen. 'Vi har meget, der SKAL laves...og så har vi derudover nogle ønsker,' sagde han.

SF's Jørgen Grüner sagde, at man økonomisk set allerede har høstet de lavthængende frugter, mens udfordringerne de følgende år tårner sig op - indenfor Børn og unge, Voksen-handicapområdet, beskæftigelsesområdet, flere ældre etc.

- Vi kan ikke overlade alle problemerne til et nyt byråd efter en lyserød historiefortælling, noterede SF'eren, der da også har sine budgetønsker. Primært på de vigtige kerneområder.

- Og ellers kan vi jo faktisk aflyse kommunalvalget, for vi har allerede brugt alle pengene for de næste fire år! Påpegede Grüner.

Lidt af hvert

EL og LA var, ligesom DF, også lidt korte i mælet ved netop denne budget- og økonomidebat.

Thomas Clausen så frem til et videre, godt forløb, ligesom han indsparkede ønsket om flere penge til klima. - 30 millioner er afsat, men desværre over fire år. Når vi kigger frem mod 2030 skal der jo helst et ekstra nul på det beløb, sagde han.

Mens Villum Christensen koncentrerede sig om arbejdsmarkedet og vigtigheden af, at erhvervslivet fungerer. Ellers er der jo ikke penge til tingene, fremdrog han.

Radikale Troels Brandt talte for miljø, sygepleje, børn-unge samt flere unge, der skal lykkes.

Og henvendt til Janning og hendes indledende Picasso-billede sagde han, at æskueren jo sagtens selv kan få sit eget ud af kunsten og et billede. Det kan man altså ikke på samme måde med regnskaber,' påpegede Brandt.

Mistrivsel, eksklusion...

Helle Blak sagde 'banko' og noterede, at man igen fik alt det forventede ud af gruppeformændene. Intet nyt under solen - og så fremhævede hun, at alt for mange børn og unge mistrives. På et underfinansieret område.

Ann Sibbern (også uden for partierne) syntes ikke processen havde været fair m h t inddragelse. Meget rod og mange ønsker fjernes nu - nævnte flere fra cykelstier til diger og velfærdsteknologi.

Hun mener, at velfærdsbesparelser i det hele taget truer og vil stemme imod budgettet.

Ole Drost, V, fremkom også med en bredside mod det han så som borgmesterens topstyrede proces med manglende demokratisk inddragelse.

- Byrådet ekskluderes på denne måde. Man udelukker jo både udvalgsviden, faglige kompetencer og lokalområder, fremdrog Drost.

Olsen afgørende

Og så var der en i øvrigt ganske følelsesladet Steen Olsen, der ikke overraskende kom omkring sin udelukkelse fra Socialdemokratiet og ellers - faktisk lidt som sidste år - igen pegede på en rodet proces, der ikke gav plads til de folkevalgte rundt omkring.

Uenigheden er bare et faktum. Mistilliden ligeså...

- Og så er det jo håbløst, den måde John Dyrby kører dette på. Med totalt kaos og uden lederskab, påpegede Olsen direkte.

Han stillede et ændringsforslag - og fik ialt 17 stemmer for, at man i det mindste mødes alle igen og dennegang med chefer, revision og anden ekspertise.

Frem på TV 2 Øst

De to store borgmesterkandidater, John Dyrby og Knud Vincents, nåede da også på denne ellers norske valgaften aften at komme i TV 2 Øst, som var troppet op på rådhuset.

Her blev evt. spareobjekter som den forlængst lovede cykelsti Bildsø-Stillinge og en moderne svømmehal - der kan matche nabobyernes i Holbæk, Næstved, Ringsted, Køge og Vordingborg - bragt frem i lyset, ligesom redaktør Ivan Nielsen talte med både Dyrby og Vincents.

Dyrby lovede omkring anlægsprojekter, at nogle af dem 'sagtens kunne blive til noget - nok ikke allesammen,' pointerede han.

Mens Vincents gentog, at 'økonomien bare ikke hænger sammen. Og vi må sørge for at gøre de projekter færdige, som vi går igang med.'

Flere detaljer om det vigtige byrådsmøde følger senere på VDonline og i Ugeavisen.