Klik og se annoncen

Korsør: D. 25. juni holdt Korsør Koncerterne en corona-forsinket generalforsamling i Kulturcafeen i Korsør Kulturhus.

Salen var fyldt til bristepunktet med de 50 deltagere, som coronarestriktionerne maksimalt tillader, og generalforsamlingen blev afviklet i en meget positiv ånd. Der har i nogen tid været tvivl om, hvorvidt foreningen ville overleve efter 25 år, da flertallet af bestyrelsen på grund af henholdsvis alder, sygdom eller fraflytning ønskede at fratræde.

Efter de vedtægtsmæssige punkter på dagsordenen var det derfor med stor spænding, at punktet 'valg til bestyrelsen' blev introduceret. Kassereren Lisbeth Bergstedt havde forinden redegjort for, at foreningen har en sund økonomi og dermed en passende startkapital for en ny bestyrelse. Formanden Anders Bechmann redegjorde derefter for bestyrelsesproblematikken, og det viste sig glædeligvis, at der var stor interesse for, at Korsør Koncerterne også i fremtiden vil kunne præsentere klassisk og jazz musik på højt niveau til en rimelig pris i Korsør.

Der er således nu blevet valgt en ny bestyrelse, idet Lisbeth Bergstedt, der ligesom Jytte Madsen og Anders Bechmann har siddet i bestyrelsen i 25 år, fortsætter som kasserer. Følgende blev nyvalgt til bestyrelsen: Søren Voigt Juhl, Stine Hall Jaller, Torben Bech Schnedler, Signe Bech Schnedler og Tinne Thomassen. Som suppleanter valgtes Dinna Kirkegård og Knud Vagn Larsen, og som henholdsvis revisor og revisorsuppleant Helga Aalling og Birgit Tamberg Andersen.

Den nye bestyrelsen træder hurtigt sammen og konstituerer sig med formand og øvrige poster. Den afgående formand vil være til rådighed for bestyrelse med nødvendige dokumenter, oplysninger og erfaringer fra de første 25 år.

Der blev fra salen rettet en stor tak til hele den afgående bestyrelse for de mange musikalske oplevelser gennem årene, og kassereren rettede en personlig tak til den afgående formand for de 25 års store arbejde, en tak som salen støttede med stående klapsalver.

Der udestår nu en afklaring af foreningens fremtidige tilhørsforhold til Kongegaarden, efter at denne har ændret organisation og samarbejdsrelationer.