Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

Skælskør: 'Lad det ikke blive ved snakken - nu skal der ske noget på Møllebakken!'. Og det skal vi da love for, at der gør. Den gamle højskolegrund er solgt til selskabet Skælskør Fjordpark A/S, der af kommunen er blevet påbudt at rive hele herligheden ned.

Bygninger, der i årevis har stået tomme og det, som vejr og vind ikke har kunne fortære, er blevet ødelagt af ungdommelige hærværksfolk.

Boligbyggeri

Grunden er solgt med det formål at der skal opføres boliger på grunden. Ifølge den rundskrivelse, naboerne fik til udtalelse, havde køberen mange ønsker om at fravige den eksisterende lokalplan. De svar, der kom ind, er nu behandlede og den nye ejer har således fået lov til at bygge 120 boliger på området, der forventes fuldt udbygget over en femårig periode. Et etagebyggeri op til fem etager i byggefeltets øverste hjørne mod frugtplantagen, fortæller naboen Jan Worm Christiansen til avisen.

Der er yderligere givet dispensation fra lokalplanen, så boligerne får status af flexboliger i de første tre år efter købet. Hvorledes kommunen vil håndhæve dette over den femårige periode, som byggeriet forventes at vare, bliver spændende at se.

Det var ellers et klart løfte fra kommunen under borgermøderne i Skælskør, at Flexbolig-ordningen ikke ville komme på tale.

Desuden er der givet dispensation til at grave ind i skråningen for at kunne bygge boliger i et fald ned mod fjorden.

Men heldigvis er P-pladserne ved boligerne fastholdt, fortæller Jan Worm, så vi er fri for en stor parkeringsplads ved stamvejen, som bygherren Skælskør Fjordpark A/S ved Per Lange ønskede.

Mørbraden

Mørbraden er ude i en tredje budrunde, og Jan Worm fortæller, at konsortiet også ønskede denne grund til at fuldføre byggeplanerne som foreskrevet i lokalplanen. Men prisen var for høj, fortæller Per Lange til Jan Worm, skønt der faktisk er over 200 mio. kr. at tage af i Skælskør Fjordpark A/S.

Sluttelig kan det nævnes, at den grønne højskole Oasis har bosat sig i en drømmeejendom på Avnø med overtagelse den 1. august 2020. Ejendommen er beliggende ude ved vandet mellem Vordingborg og Næstved, en god times kørsel fra København. Det er de historiske bygninger på Avnø, der tidligere har rummet flyverskole og kursuscenter for politiet med Avnø Naturcenter som nærmeste nabo.

Mikkel Anthonisen har omkring den blå højskole fået positiv kontakt med flere interesserede højskoler i Nordjylland, hvor han er ved at få fodfæste for sit projekt Oceans of Hope.

Sporene slettes

Så når sommeren går på hæld er de sidste spor af en i lokalsamfundet central kulturel spiller som Skælskør Folkehøjskole slettet. Bygningerne var i kraftigt forfald, så nu håber borgerne i Skælskør på, at det bliver et lige så smukt byggeri, som der var, og at byens nye borgere på Møllebakken snarest vil tilføre købstaden liv, ny energi og økonomi.

Men ved hurtig hovedregning sker det nok ikke inden for de næste 10 år.