Klik og se annoncen

Af John Hansen

KONFLIKT. Naturområder ved Skælskør er truet af støj og møg. Og kommunen bør handle klogt og korrekt, udtrykker formand Iver Grunnet fra Lokalrådet for Stigsnæs-Magleby til VDonline og Ugeavisen. Her bør fortsat herske en god del fred og ro på Stigsnæs. Også klare ønsker om 'bæredygtig udvikling'

STIGSNÆS: Den seneste tid har der - bl.a. i indlæg her i avisen - været udtrykt en hel del bekymring og usikkerhed omkring flere forhold på og ved Stigsnæs.

En del af spørgsmålene har drejet sig om selve Stigsnæs og planerne om et motorsportsanlæg nær det unikke natur- og fuglebeskyttede område syd for Skælskør.

Hos det nye lokalråd for Stigsnæs-Magleby med formand Iver Grunnet i spidsen er der flere gange udtrykt stor bekymring for fremtiden for det smukke, fuglerige og ellers ret fredfyldte landområde.

Kan blive værre

Stigsnæs er i dag et forholdsvist stille og roligt område, hvor industriområdet ikke støjer væsentligt. Lastbilerne med jord og spildevand er sammen med de store skibe i havnen stort set de eneste støjkilder fra erhvervsområdet.

Derfor vil området blive særligt påvirket af støj i seks dage om ugen, hvis der etableres et motorsportscenter på den grund, hvor der i dag drives landbrug.

I Stigsnæs Magleby Lokalråd er man glade for, at Stigsnæs nu er kommet i fokus.

Nu er vi klogere

- Stregerne til erhvervsområdet blev tegnet for mange år siden, hvor man ikke havde tanke for naturen og hvordan den bliver påvirket af støj- og lysforurening, forklarer formand Iver Grunnet fra Stigsnæs Magleby Lokalråd til Ugeavisen.

- Det er vi blevet meget klogere på i dag, og derfor ligger erhvervsområdet i dag omkranset af fredninger for både fugle, dyre og planteliv. Fredningen gælder ikke kun på landjorden, men også langt ud i Agersø Sund.

Bæredygtig udvikling

Stigsnæs Magleby Lokalråd ønsker en bæredygtig udvikling, hvor virksomheder og fredninger kan være upåvirket af hinanden og hvor bæredygtige erhverv kan skabe nye arbejdspladser og grøn vækst til gavn for alle i kommunen.

Iver Grunnet: - Grønne virksomheder kan også støje, men det vil være i arbejdstiden, så freden kan sænke sig efter fyraften og i weekender.

Desuden kan moderne teknik og bygninger dæmpe støj, så den ikke vil være påvirket af vindretninger og lufttryk. Hvilket kan være svært med støj mellem støjvolde, udtrykker Grunnet.

Kommunen skylder

Og lokalrådsformanden fortsætter: - Kommunen skylder at fremlægge etableringsomkostninger og indtægtsgrundlag for borgerne.

Økonomien omkring et motorsportsanlæg er uklar. Vi ved, at Slagelse Kommunes borgere lige nu betaler 5 mio. kr. for forundersøgelserne.

Den reelle økonomi?

- Skal Slagelses borgere også betale et millionbeløb for etablering af anlægget, kan man spørge?

Vi mener, at kommunen skylder os borgere, at fremlægge den reelle økonomi, siger Iver Grunnet - og slutter lokalrådets vurdering således:

- Den fremtidig kommunale indtægt fra et dyrt anlagt motorsportsanlæg er uklar.

- Vi frygter, at anvendelse af området til motorsport vil give en decideret negativ økonomi på sigt, fordi motorsport ikke er en samfundsmæssigt værdiskabende aktivitet med en klar skatteindtægt, påpeger Iver Grunnet.

Læs mere i Ugeavisen senere på ugen.