Klik og se annoncen

Af John Hansen

KOMMUNALPOLITIK. Det Konservative Folkeparti er klar med 2021-valgårets Team C, der indeholder mange kendte navne bl.a. Niels Jørgensen og Lotte Brøns. Dertil kommer Jane Dahl fra VestsjællandsCentret og de helt nye, gamle navne Troels Christensen og Peter Lotinga fra hhv. Svenstrup og Vemmelev.

KOMMUNEN: Også Det Konservative Folkeparti er nu klar med en god del navne til årets stemmeseddel til kommunal- og byrådsvalget i november.

'Ja, foreløbig står 10 top-motiverede kandidater - med plads til flere kolleger - klar til at gå i valgkamp på en konservativ bølge, der ikke har set sin lige i mange år.

Det giver stærk motivation og skaber energi,' fortæller Jane Kjølbye, formand for Kandidatudvalget i Den Konservative Vælgerforening i Slagelse.

Samarbejde, bycentre...

Og hvad vil De Konservative så i det kommende Slagelse byråd?

Jane: 'Vi sætter fokus på en anstændig samarbejdskultur i byrådet. En klar markering af vore bycentre som turistdestination. En markant erhvervsprofil, der skal få virksomheder og iværksættere til at vælge Slagelse til.

Dertil en omsorgspolitik, hvor plejeområderne tænkes sammen.'

Møde til april

C-holdet satser på hele storkommunen.

Og man vil selvfølgelig gerne have udbredt sine ideer og mærkesager overalt - 'på trods af corona og manglende mulighed lige nu for afholdelse af møder, bortset fra virtuelle møder.'

Den Konservative Vælgerforening ser frem til at kunne afholde årets generalforsamling (der sædvanligvis finder sted i januar) samt opstillingsmødet, der vil blive afholdt i forlængelse af generalforsamlingen.

Forhåbentlig sidst i april måned - oplyser man til Ugeavisen.

Sideordnet Team C

Kandidaterne, alle sideopstillede, oplyses for nærværende i alfabetisk rækkefølge.

På det kommende opstillingsmøde bliver det op til Den Konservative Vælgerforenings medlemmer at sammensætte den endelige liste, idet antallet af afgivne stemmer afgør den endelige rækkefølge af kandidaterne.

Her kandidaterne:

Lotte Brøns. Selvstændig. Bor i Korsør.

Troels Christensen. Indehaver af TC Event - Musikudøvelse. Bor i Svenstrup ved Korsør.

Jane Dahl. Marketing Manager, VestsjællandsCentret (Slagelse). Bor i Slagelse.

Theis Jensen. Medindehaver af Tømrerfirmaet Claus Jensen ApS (Korsør). Bor i Korsør.

Niels Bo Jørgensen. Indehaver af Boesgaard Data ApS. Bor i Halkevad, Slagelse.

Lasse Kløcker. Bsc.merc. Værkstedschef hos BMW. Hjemsted Slagelse.

Peter Lotinga. Cand. Jur. Bor i Vemmelev.

Susanne Haar Sandholdt. Pensionist. Tidligere sygehjælper og sekretær. Vemmelev.

Helena Vedholm. Selvstændig - kommunikation, broadcast. Bor i Seerdrup mellem Slagelse og Skælskør.

Nye navne

Naturligvis lægger man mærke til, at der på holdet findes tidligere byrådsmedlemmer som ihærdige Peter Lotinga (tidl. DF og egen liste).

Ligeså Troels Christensen, før kendt fra Sørbymagle. Troels har tidligere været V-borgmester i Hashøj Kommune og også MF for Venstre - og så har han senest og indtil sidste valg repræsenteret LA i byrådet.

Til Region Sjælland

Til Regionsrådet opstiller De Konservative Lasse Kløcker, som altså også er opstillet til byrådet.

Dertil kommer kandidat nummer ialt ti, den også tidligere omtalte særdeles kendte Egon Bo, der jo allerede længe har været et betydende medlem af Regionsrådet i Sorø - og som er kommet over fra Liberal Alliance.

Egon Bo er økonom og har gennem 20 år tidligere været kommunaldirektør i Slagelse Kommune, hvor han fortsat bor i Østbyen.

Konservative overskrifter

De Konservative går bl.a. til K-valg på et bedre Slagelse byråds-samarbejde. 'For der er altså noget galt i disse år,' som også tidligere Niels Jørgensen har påpeget det i indlæg her i bladet.

Partiet fremhæver også vigtigheden af '-Slagelse - en erhvervsby med bosætning og uddannelse'.

Og blandt andre vigtige hovedpunkter kan vi nævne disse:

Havne - og hospice

'Hospice i Korsør - det handler om menneskehensyn. Styrkelse af havneområderne, et aktiv for hele kommunen.

Styrkelse af lokale perler, med landbysamfund og nærhed. Kystnær turisme med de 180 km Storebæltskyst. Kystsikringen, en fællessag. Og 'Lidt tættere på - vandet og jorden'.

Varme hænder, plejeområder tænkes sammen. Kollektiv transport, med små busser, store behov.

Interessant også med 'ét rådhus - der ligger bedst på Rådhuspladsen'. Samt 'Egnsteater - nej tak! Ingen støtte her fra Slagelse til Holbæk...'