Klik og se annoncen

Korsør: - Det er med stor glæde og stolthed, at bestyrelsen for Kunstnerværkstedet Kabeldepotet inviterer til fremvisning i Kabeldepotet søndag den 1. august 2021 kl. 12 -16.

Det er budskabet i en udsendt meddelelse fra kunstnerværkstedet.

Her har håndværkere gennem de sidste 8 - 9 måneder har arbejdet på at skabe et helt nyt indre i det gamle kabeldepot. Arkitekten bag projektet er Martin Freeman, Hyllested, der i tæt samarbejde med formand og bestyrelse har stået for udformningen. Udefra ligner den smukke bygning sig selv, men indenfor er der nu skabt et nyt og spændende værksted, hvor medlemmernes forskellige kunstarter kan udfolde sig i samme rum, men dog i hver sektion. Der er plads til malere, tegnere, keramikere, grafikere og glaskunstnere.

Endvidere er der nu mulighed for at have skiftende udstillinger af de værker, der fremstilles i værkstedet. Det vil således være et sted, der vil være interessant at besøge for både kommunens borgere, turister og andre, der kunne have lyst til at opleve, hvordan Kabeldepotets medlemmer arbejder med de forskellige udtryksformer.

Kabeldepotets medlemmer glæder sig rigtig meget til at tage det nye værksted i brug. Efter indvielsen den 1. juli har bestyrelsen arbejdet på at indrette bygningen, så den kan stå klar til, at brugerne kan komme i gang med at udøve deres kunst. På et medlemsmøde den 10. juli præsenteredes bygningen for medlemmerne, og der var stor begejstring over, hvad der er kommet ud af projektet. Ikke mindst det forhold, at der nu er indlagt varme i værkstedet, så der kan arbejdes hele året.

Bestyrelsen er meget taknemmelig for, at kommunen har været fremsynet og investeret i så unik en bygning og skabt et forhåbentligt fremtidsholdbart værksted for brugerne til gavn for såvel Korsør som borgere i hele kommunen. - Vi ved behovet er der, for der er faktisk en del, der har henvendt sig for at få en plads i Kabeldepotet.

D. 1. august vil arkitekt Martin Freeman være tilstede i Kabeldepotet i tidsrummet kl. 12 - 14, hvor han gerne svarer på spørgsmål om projektet.

I lighed med tidligere år vil det være muligt at besøge Kabeldepotet torsdag - søndag kl. 12 - 16. Første gang den 24. juli. I åbningstiden vil nogle af Kabeldepotets medlemmer være til stede og arbejde og sam-tidig kunne vise og fortælle om værkstedet.