Klik og se annoncen

Af Kim Brandt

Slagelse: Selv om rigtig meget er anderledes i år, så fastholder foreningen 'Jul i Slagelse' heldigvis den lange tradition med at udgive et årligt hæfte, som egner sig glimrende som gave, mandelgave - eller blot som fornøjelig læsning til de mange slagelseanere, som sætter pris på lokalhistorie.

Hæftet er på 60 sider og kan købes fra i dag fredag for 100 kroner hos Bog & Idé i Vestsjællandscentret samt på Svane- og Antvorskov Apotek.

Normalt plejer udgivelsen at blive fejret på 2. sal hos Danske Bank på Nytorv, hvor indbudte gæster bliver trakteret med gløgg, æbleskiver og andet juleguf for ligesom at sætte stemningen.

Men intet er som bekendt normalt i år, og derfor var seancen flyttet til biblioteket i Slagelse, hvor bestyrelsen tog imod gæster og medlemmer - og sørgede for, at forsamlingen ikke oversteg 10 personer. Det kunne gøres, da medlemmer og gæster kom forskudt af hinanden. Taler og fælleshygge var også aflyst.

- Ja, det er noget anderledes i år, men det er trods alt lykkedes at få udgivelsen klar til tiden på trods af coronaen, siger Pernille Frandsen.

Hun har overtaget formandsposten efter tidligere bankdirektør Erik Schultz, der takkede af i foråret.

Tidligere har Pernille Frandsen været næstformand i foreningen - og derfor lå det i kortene, at hun blev den næste formand.

- Jeg har altid været meget fascineret af historie, fortæller Pernille Frandsen, som også sidder i byrådet for Venstre.

1200 eksemplarer

På et bord lå 80 navngivne kuverter med et eksemplar af julehæftet, som er trykt i 1200 eksemplarer. De 80 kuverter er til hvert medlem af foreningen 'Jul i Slagelse'.

Ved siden af lå en række æsker med to flasker vin i hver, som er 'lønnen' til artiklernes mange forfattere.

- Vi har i flere år ligget stabilt på 80 medlemmer, men vi kan altid bruge nogle flere, smiler kasserer Birthe Søhuus, som har været med stort set fra starten for 27 år siden.

Et medlemskab koster 175 kroner om året, og du se mere om foreningen på netadressen: www.julislagelse.nu.

Mange fortællinger

Redaktionen udgøres af historiker Ole G. Nielsen, Vibeke Hvidtfeldt og Børge Riis Larsen, og her følger en lille 'appetitvækker' om indholdet i den nye udgave:

Forsiden er prydet med et billede af Genforeningsstenen i Anlægget, som Sjællandskes lokalredaktør Carsten Lysdal har taget.

I bogen er en beretning om, hvem der fik ideen til monumentet for genforeningen, og hvem som gennemførte den. Det er interessant, at Slagelse fik en Genforeningssten. Det er nemlig sjældent, at byer med socialdemokratisk styre har en mindesten for grænseændringen i 1920, da partiet var imod, at den nordlige del af det gamle hertugdømme Slesvig blev overdraget til Danmark. Det var Forskønnelsesselskabets fortjeneste, da dets formand, købmand Claudius Nielsen, havde den fornødne styrke til at gennemføre projektet.

Vibeke Hvidtfeldt har også i år en fortælling om julemandens fortrædeligheder.

- Og igen i år har forfatteren overgået sig selv. En aktuel kommentar, der skal læses og nydes, fortæller Ole G. Nielsen.

Leif Scharling, cand.merc. og tidligere kommunaldirektør på Grønland, er vokset op på Slagelse Gasværk, hvor faderen var bestyrer. Han fortæller om sin barndom på Gasværket, med det herlige liv for drenge på et sted, hvor der var plads og udfoldelsesmuligheder.

Det er også gasværkets historie, skrevet af en, som har oplevet det hele.

Lektor Børge Riis Larsen fortæller i anledning for 75-året for Danmarks befrielse om gymnasiet under besættelsen. Først om dagligdagen på gymnasiet med referencer til byen, og dernæst om besættelsestidens ofre blandt gymnasiets lærere og elever.

Tidligere embedslæge, cand.med. & mag. Hans Trier fortæller i artiklen 'Slapsen fra Stenstuegade' om Hilmar Baunsgaard, der blev født her i byen for 100 år siden. Vi får beretningen om hans barn- og ungdom, som formede den radikale statsminister.

Til næste år er det 40 år siden, det store landsstævne blev afholdt i Slagelse. Den sidste af de fem ansvarlige for arrangementet, ingeniør Jørgen Ankjærgård, har skrevet en artikel som fortæller om, hvorfor landsstævnet kom til Slagelse, de omfattende forberedelser og om selve afviklingen. Et førstehåndsvidne til en stor begivenhed i byen.

I hundred år blev der handlet biler, traktorer og lastbiler af mærket Ford fra Slagelse Motorkompagnis domicil på Smedegade 51. Nu er bilfirmaet flyttet, og familien Petersen, der i de sidste 75 år - gennem tre generationer - Ove Petersen, Steffen Petersen og Jens Petersen, har drevet forhandlingen af Ford i Slagelse, er fortsat engageret i Selandia Automobiler A/S, der har afdelinger i andre sjællandske byer. Det er om denne virksomhed og dens ejerfamilie, der fortælles.

Bogen slutter med en artikel om Skovsøgården og købmand Frandsen. Mange vil huske købmand H. J. Frandsen, kaldet 'Slikfrandsen', og det er om ham og hans ejendom, der fortælles. Det er interessant at notere sig, at formanden for Foreningen Jul i Slagelse, Pernille Ivalo Frandsen, er barnebarn af købmand Frandsen.