Klik og se annoncen

Af John Hansen

KULTUREVENT. Historien bag historien... Slagelse byråd vaklede og tidl. borgmester Stén Knuth skældte højlydt ud, før Skælskørarrangement 2021 faldt på plads. Vi fortæller om et lidt underligt byrådsforløb og et S, der pludselig stod alene og måtte presses til møde-suspendering og derpå gå med til at give Guldagergaard mulighed for at planlægge noget stort

KOMMUNEN: Kunst og kultur har det særdeles svært i disse måneder - og har snart haft det rigtigt længe.

Vi har blandt andet fortalt om det i forbindelse med f. eks. Musikhuset i Slagelse, Kongegården i Korsør samt biografer, mindre spille- og udstillingssteder i Skælskør og flere andre steder.

Også Guldagergaard, det særdeles kendte og guldrandede lokalt-internationale keramikcenter i Skælskør, har måttet tælle på knapperne og prøvet at finde nye veje.

Unik og udendørs

Sidste år stoppede coronarestriktioner i høj grad Guldagergaard-fejringen af Sønderjylland og Danmarks 1920-genforening via et spændende dansk-tysk venskabssamarbejde.

Op til 2021-sommeren har Mette Blum Marcher & Co. så arbejdet henimod en unik udendørs event, der hedder Claytopia.

En måned lang

'Claytopia' skal være en tilbagevendende månedlang udendørs festival i hele juli med fokus på keramik.

Der vil være udstilling af samtidskeramik, installation af et større udendørs værk, artist-talks, debatter, musik og lignende aktiviteter. Dele af aktiviteterne vil blive livestreamet på relevante platforme.

Som ramme om disse begivenheder ønsker Guldagergaard at etablere udendørsscener, pavilloner, et udendørs lerværksted med henblik på børn samt etablering af et streetfoodmarked, der kan drives af lokale fødevareaktører.

Desuden ønsker Guldagergaard at oprette en særlig taskforce, som skal have fokus på at formidle de udstillende kunstnere udadtil, nationalt og internationalt.

Husk også 14. juli

Claytopia vil finde sted samtidig med Keramikfestivalen i Skælskør, der forventes afholdt onsdag den 14. juli. Men ellers er Claytopia et selvstændigt arrangement uden tilknytning til denne festival.

Slutproduktet fra byrådet blev, at 'byrådet udtrykker positiv støtte til Claytopia i 2021 med et støttebeløb på 300.000 kr., og at forslaget sendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på afklaring af den kunstneriske del af projektet samt at Byrådet desuden bemærker, at der snarest kommer en sag på Erhvervs- og Teknikudvalget vedrørende Guldagergaards brug af haven. Aktivitetstilskuddet på 300.000 kr. finansieres af kassen...'

Attraktiv event

I forbindelse med ansøgningen til Slagelse Kommune om et 300.000 kroner stort tilskud til Claytopia-arrangementet - der skal strække sig over en hel måned i bedste sommertid og forhåbentlig tiltrække gæster og turister fra nær og fjern - har der dog udspillet sig noget af et politisk drama i byrådet.

Allerede i efteråret 2020 var der fra Guldagergaard blevet ansøgt, men der skulle gå et helt halvt år (!), inden man kunne få et (delvist) positivt, politisk svar og tilsagn.

Den slags presser selvsagt et stort initiativ og kunstarrangement af denne kaliber.

Om det bunder lidt i kulturministerens tidligere udtalte forsigtige udmelding, om at man da ikke - i en meget dyster coronasituation - kan tillade sig at forlange noget eller tale kunsten og kulturens sag, det må vi lade være usagt, men der har ihvertfald selv på hjemmebanen, Slagelse Kommune, været en hel del bulder og ballade omkring projektet.

Mistro og diskussion

Ved seneste byrådsmøde - og såmænd også det forrige - udviklede der sig en hel del palaver og mistro, politikerne og partierne imellem.

Inklusive mindre pæne toner mellem diverse politikere, herunder også mere Skælskør-orienterede parter og nogle af de andre.

Guldagergaard-sagen var faktisk sendt til 'hjørnespark' - og radikale Troels Brandt (gift med direktør Mette Blum Marcher) var naturligvis inhabil under samtlige debatter.

Møde suspenderet

Og på seneste (digitale) byrådsmøde faldt der en del knubbede ord, ligesom Socialdemokratiets gruppeformand Sofie Janning ved 20-tiden måtte begære mødet suspenderet - så man fik en pause til at finde en acceptabel løsning. Bl.a. via et nyt Stén Knuth-forslag.

Socialdemokratiet var nemlig kommet under pres - måtte endda se en klar mindretalssituation i øjnene - idet der ikke tegnede sig det ønskede flertal for et udskydende start-forslag fremsat af kulturudvalgets formand Jørgen Andersen, Soc.

Han havde bl.a. ønsket at sagen på ny blev sendt til videre behandling i udvalget.

Stén Knuth blev vred

Det fik Stén Knuth, V, til at finde de lidt større bogstaver frem i en ren overhaling til dele af byrådet:

'Jeg synes, vi skulle skamme os. Vi kan simpelthen ikke være bekendt som byråd ikke at tage en beslutning - men bare behandle en kulturinstitution på denne her måde...'

Må tage en beslutning

Forinden havde bl.a. Ebbe Ahlgren og Anders Koefoed (begge Venstre) argumenteret for, at 'det perspektivrige Guldagergaard-projekt' - på en institution, der i øvrigt har coronamistet 90 procent af sine kursister - burde have klar besked om en støtte på 300.000 kroner.

Et beløb der måske også stod lidt i kontrast til de 15 millioner kroner, som flertallet jo glat vil bruge på Enhedslisteforslaget omkring Forsorgsmuseet ved Andersvænge.

Ahlgren pegede på, hvilken gavn og glæde både Skælskør og hele kommunen kunne få af et godt initiativ som Claytopia.

Jørgen Andersen priste da også den gode idé, men socialdemokraterne ville altså helst have sagen i udvalg igen, idet man - midt i deres generelt udtrykte positivitet - ville have lidt yderligere oplysninger og beregninger. Fra en Guldagergaard, der jo i forvejen modtager også andre tilskud.

Palle Kristiansen, DF, bakkede op om Venstre-linien. 'Nu bør vi tage en beslutning, og det skal gå hurtigt nu', anførte DF-lederen. Andre sagde ham ikke imod, og S stod tilsyneladende alene...

Flere undersøgelser...

Ahlgren mente, at vi alle - og institutionen - nu havde ventet i flere måneder, og han spurgte igen om, hvorfor vi nu skulle vente endnu længere på en positiv afgørelse.

Enhedslistens Thomas Clausen udtrykte dog, at han 'ikke fandt det nødvendigt med en uforsonlig tone i debatten,' mens Lis Tribler, Soc., støttede Jørgen Andersens forslag, idet hun ønskede visse forhold undersøgt - bl.a. omkring et regnskab for 2020.

Sofie Janning bad derpå så om et break, mens Knuth endnu engang nåede at understrege, hvor vigtigt det var for Guldagergaard at vide, om man kan gå igang med planlægningen - 'og nu er der jo kun ganske få måneder til 1. juli.'

Først kl. 20.10, efter tænkepausen, kunne borgmester John Dyrby Paulsen så melde en fælles ordlyd vedtaget, hvori der blev udtrykt 'positiv støtte...'.

Dog med tilføjelsen at nogle ting omkring haven og de remedier, der skal bruges ved Claytopia, fortsat skal afklares.