Klik og se annoncen

Af John Hansen

FÆLLESSKAB. Kontaktudvalg slår alarm: Slagelse Kommune rummer - efter nedlukningen i Eggeslevmagle - endnu godt 20 levende forsamlingshuse i landsbyerne, men mange lider enormt for tiden. Kontaktudvalget for forsamlingshuse melder til VDonline, at man spændt afventer mandagens Økonomiudvalgsmøde på rådhuset. Hvem vil reelt støtte husene?

KOMMUNEN: Mens millionerne tilsyneladende ruller mere løst, når det gælder mulige nye idrætshaller udvalgte steder i storkommunen, så føler de gamle, samlende fælles-institutioner forsamlinghusene, at de p.t. ikke nyder samme bevågenhed.

Også selvom der her vil være tale om relativt mindre beløb i diverse hjælpepakker.

De lokale landsbyer tæller - også efter nedlukningen af bl.a. Eggeslevmagle forsamlingshus - fortsat mere end tyve forsamlingshuse.

Skåret helt ned

Alle er de særdeles vigtige for landsbyer og lokalsamfund - dem som alle i skåltalerne priser af så høj værdi og betydning - men rigtigt mange huse lider ekstraordinært slemt for tiden.

Naturligvis ikke mindst i disse corona- og pandemitider.

Nogle steder har man fortsat lidt take-away aktivitet, men 'ellers sker der jo ikke en skid lige nu,' som en lokal forsamlingshuselsker tørt udtrykker det.

Truet på livet...

Mere officielt påpeger man i kommunens Kontaktudvalg for forsamlingshuse, at hjælpeforanstaltninger her og nu er særdeles afgørende.

'Omkring en trediedel af husene har direkte svært ved at overleve,' vurderer eksperterne.

Udvalg fra fem byer

Poul B. Thomsen fra Huset i Vemmelev - der i øvrigt ikke selv står først i køen til hjælpepakker - og andre i Kontaktudvalget for Forsamlingshuse i Slagelse Kommune, dvs. Ellen Andersen, Skørpinge, Tina Steenberg, Sørbymagle, James Hansen, Tårnborg og Svend Hansen fra Hemmeshøj, er alle ekstra spændte på det kommende ØK-møde i Slagelse.

Ifølge dem er punkt nr. 29 på Økonomiudvalgets møde nu på mandag den 22. februar - frem mod næste byrådsmøde ugen efter - netop forsamlingshusene.

'Og møderne på rådhuset kan for en række forsamlingshuses vedkommende få direkte og meget stor betydning for overlevelse,' siger man i udvalget.

Hvem bliver Sorteper?

'Bliver forsamlingshusene Sorteper i processen om lokal hjælpepakke?' Spørges det klart og fyndigt.

Og man må jo konstatere, at forsamlinghusene særligt siden foråret 2020 har lidt voldsomt under coronaens forsamlingsforbud.

Alle bestilte lejemål er afbestilt og nye er ikke dukket op. Det vil sige at husene siden foråret 2020 har stået næsten ubrugte hen.

Hvor slemt er det?

Kontaktudvalget for forsamlingshusene i Slagelse Kommune har haft en føler ude i forsøget på at afdække, hvor slemt det står til.

Blandt de tilbagemeldinger, som de lokale forsamlingshuse har givet til Kontaktudvalget, vurderes at ca. en trediedel vil få svært ved at overleve, såfremt der ikke tilføres økonomisk hjælp.

Vincents støtter politisk

I Kontaktudvalget finder man det derfor både nødvendigt og 'glædeligt at byrådsmedlem Knud Vincents har foranlediget et punkt på Økonomiudvalgets møde mandag den 22. februar om en hjælpepakke til de hårdest ramte forsamlingshuse.'

De udtrykker samtidig håb om at finde lydhørhed hos også borgmesteren og kommunaldirektøren omkring sagen.

'Nu er også udlejning til konfirmationsfesterne på nippet til aflysning og evt. flytning til efter sommerferien. Det gør bestemt ikke situationen nemmere,' påpeger man i Kontaktudvalget for forsamlingshusene.