Klik og se annoncen

Af John Hansen

HØJSKOLEEVENT. Gerlev Idrætshøjskole får royalt besøg nu på torsdag, også minister og FN-leder er med. Der sættes fokus på retten til at bestemme over egen krop. FN-rapport afslører, at denne menneskeret groft overtrædes mange steder, ikke mindst i udviklingslande

GERLEV: En særdeles spændende torsdag (22. april) tegner sig for Gerlev Idrætshøjskole og mange af skolens unge højskoleelever.

Man får nemlig særdeles prominent besøg - og det omkring et meget vigtigt emne og tema.

Højskolen mellem Slagelse og Skælskør få besøg af selveste HKH Kronprinsesse Mary, som kommer til Gerlev sammen med udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen, og næstkommanderende i FN-organisationen UNFPA, Ib Petersen.

De kommer for at lancere den globale årsrapport fra UNFPA - som handler om alles ret til at bestemme over deres egen krop.

Kroppen i centrum

Netop 'Kropslig dannelse' står i centrum for Gerlev som idrætshøjskole - og man glæder sig til her at diskutere hvordan kropslig dannelse og ikke mindst kropslige rettigheder ser ud i resten af verden.

Det skal diskuteres med dagens gæster og højskoleeleverne, fortæller man på GIH til VDonline.

Der bliver holdt en tale af Kronprinsessen, hvorpå der vil blive dialog med udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, vice-eksekutivdirektør for UNFPA Ib Petersen samt bestyrelsesmedlem for, Sex og Samfund, Marie My Warborg Larsen.

Spørgsmålene skal stilles af elever på Gerlev Idrætshøjskole.

Forstander Tania Dethlefsen vil byde velkommen og fungere som ordstyrer.

At sige nej til sex...

Ifølge rapporter, så er det kun lidt over halvdelen (55 pct.) af kvinder i 57 udviklingslande, der kan bestemme over egen krop, hvis målt på muligheden for at kunne sige nej til sex i parforholdet, til selv at kunne beslutte om man vil bruge prævention og til at kunne opsøge en læge uden at skulle spørge om lov.

UNFPAs State of World Population rapport 2021 fokuserer på retten til at bestemme over sig selv og til frit at kunne handle; på autonomi og selvbestemmelse.

Her står retten til at bestemme over egen krop helt centralt - men den bliver ofte overtrådt.

Hver dag udsættes tusindevis af piger for børneægteskab og kønslemlæstelse. Mennesker med handicap lever med højere risiko for seksuelt overgreb.

Piger og kvinder, der har været udsat for voldtægt, kan i nogle lande risikere at blive gift med deres voldtægtsmand. Og homoseksuelle kan i visse lande opleve at blive udsat for retsforfølgelse.