Klik og se annoncen

Af John Hansen

Folkeskolen, SFO'erne og de grundlæggende børneinstitutioner i Danmark er aldeles afgørende for udviklingen af nationen og dens mennesker.

Børnene er jo, i vort moderne samfund, i institution i tusindvis af timer, året rundt. Ja, det meste af tiden.

'Men meget af det sjove for børnene forsvandt med Skolereformen af 2014. De kloge hoveder tog fejl - og det har kostet for mange små,' siger pædagog Jørgen Grønne her ved årsskiftet til VDonline.

Tør hvor andre tier

Det er en af Slagelses mest erfarne, reflekterende og debatterende pædagoger og 'børneledere', Jørgen Grønne Jørgensen fra Kristinelundsvej i Østbyen, der her gør op og konkluderer på den meget omtalte danske folkeskolereform af 2014.

Jørgen Grønne har været med hele vejen - også med de selvstændige fritidshjem tilbage i 80'erne, siden med Stillinge SFO og de seneste år som SFO-leder ved Landsgrav Friskole - og han har altid, uanset borgmester og partier, turdet udtrykke sin kritiske vurdering af udviklingen.

Altid med børnene i fokus.

Og hele tiden er der blevet flere børn og færre voksne i institutionerne.

'Og der er blevet færre bordtennisturneringer, SFO-fodboldstævner, rollespiltræf og kreative værksteder med mere - og ikke kun på grund af coronaen,' påpeger Grønne.

Fremskridt, nej!

Læs her blot her hele Jørgen Grønnes argumentation, forklaring og vurdering af udviklingen og situationen netop nu - nogle år efter udrulningen af S-undervisningsminister Christine Antorinis ellers højt besungne folkeskolereform:

'En gammel vis skoleleder sagde engang til mig: - Der er ikke noget, der er mere dræbende for en god debat end fakta!

Det er her, vi står med Folkeskolereformen ved udgangen af 2020!

Fakta viser at det ikke er sket fremskridt!

- Ingen af de 26 mål for reformen er indfriet erkender undervisningsministeren!' Mener den aktive lokale pædagog og idrætsaktivist.

Jørgen Grønne udtrykker det hele med stor ærgrelse. Igen ikke mindst på børnenes vegne.

Ikke virkeligheden...

Grønne påpeger videre: 'Det kæmpestore forberedelsearbejde, de mange møder, de mange kursustimer for alle de ansatte, de mange fine ord...

Dertil de mange skrevne sider, og de mange implementeringstimer i folkeskolen - det har ikke rykket noget i positiv retning!

Betydeligt flere timer for eleverne i skolen, har ikke gjort børnene dygtigere - eller gladere for at gå i skole!

De på papiret gode intentioner, er kort sagt ikke blevet til virkelighed!' Slår Grønne fast som en konklusion nu seks år senere.

Hvorfor gik det så galt

'I Finland hvor man har et af de laveste undervisnings timetal i verden, 'scorer' eleverne betydeligt højere på international plan. Og de 'svageste elever' rummes samtidigt bedre! Tankevækkende!

Der er mange grunde til, det gik så galt i Danmark bl.a.:

- Der fulgte ikke penge nok med ud til skolerne!

- Lærernes forberedelsestid blev ikke forøget. Ikke tid til at varetage de ekstra timer, men tværtimod forringet!

- De fysiske rammer var mange steder ikke gearet til alt det alternative!

- De øverste i kæden glemte også, at tage dem med de levende erfaringer på gulvet med!

- Der var reelt ikke mulighed for at komme med indsigelser eller forslag, der ikke passede ind i 'masterplanen'. Det var groft sagt: - jeg alene vide!'

Man glemte helheden

'En meget stor fejl set fra mit synspunkt som pædagog, var at man glemte at tænke på helheden!

- At dagen i Skoleregi ikke kun er den tid børnene har skoletimer, - men fra kl. 6.30 og til 17.00!

- At SFO og fritids aktiviteter, tæller og betyder mindst lige så meget som skoletimerne, for at et barn kan trives i Skolen! - så dem skal der også sættes tid og ressourcer af til!

Det vigtige samspil

De boglige fag, matematik, dansk, engelsk, teater, musik, bevægelse, kreative fag, bål, lege, rollespil er et hele, og ikke hinandens modsætninger.

Det er samspillet, der er med til at forme de børn / elever, der går gennem skolesystemet, så de kan blive 'til hele livsduelige mennesker'!

SFO'erne og det sociale

SFO'ernes betydning for børnene, blev ALDRIG medregnet eller vægtet i det samlede billede!

De sociale kompetencer, de mange kreative aktiviteter, og ikke mindst mange mange timers god og sjov daglig bevægelse forsvandt med et pennestrøg! Meget trist!

Flere steder blev SFO-leder-titlen ændret til indskolingsleder - og i nogle tilfælde med en læreruddannet i stillingen! Hvor mon fokus så er?

Taberne

Børnene er blevet taberne, de har mistet meget. Rigtigt meget i deres dagligdag!

- Men hvor der er der vilje er der en vej!

Når Folkeskolereformen skal ændres igen - man kan ikke andet. 'Skibet er jo ved at synke'! Slutter Jørgen Grønne her ved årsskiftet.