Klik og se annoncen

Af John Hansen

BUSRUTER. I denne uge er der digitalt borgermøde om mere fribuskørsel i Slagelse Kommune. Frem til 8. marts er forslag i høring

KOMMUNEN: En enkelt såkaldt Fribus-rute har man med en vis succes haft kørende i kommunen.

Og efter sommerferien skal en ny Fribusrute afløse de fire linjer 433, 496, 497 og 498.

Forleden besluttede Erhvervs- og Teknikudvalget at sende tre ruteforslag i høring. På baggrund af høringssvarene, vælger udvalget den nye rute.

Erstattes af nyt

Udvalget besluttede i oktober 2019, at de fire buslinjer 433, 496, 497 og 498 skal nedlægges og erstattes med en ny Fribusrute, som bliver gratis for borgerne.

Den nye Fribus skal køre i det samme område, som de fire buslinjer kører i, men den endelige rute er ikke besluttet endnu.

Før udvalget træffer den beslutning, kommer de tre ruteforslag i høring frem til den 8. marts.

- De fire buslinjer, vi nedlægger, har i gennemsnit 25 brugere om dagen, og de fleste af dem er skolebørn. Nu prøver vi at lave en Fribus, hvor vi bruger de samme penge, som vi i dag bruger på de fire buslinjer, vi nedlægger, til at lave en Frubusrute. Det betyder, at bussen bliver gratis at køre med, og at bussen også kommer andre end skolebørnene til glæde, siger formand for Erhvervs- og Teknikudvalget Villum Christensen, LA.

Tre forslag

De tre ruteforslag er alle forslag, hvor bussen kører i en såkaldt ringrute. Det vil sige, at den starter og slutter i samme sted. De tre forslag ser sådan ud:

Forslag 1: (Blå) Slagelse - Sørbymagle - Gimlinge - Dalmose - Flakkebjerg - Fårdrup - Gerlev - Slotsbjergby - Slagelse.

Forslag 2: (Rød) Skælskør - Boeslunde - Fårdrup - Flakkebjerg - Dalmose - Hyllested - Sønder Bjerge - Eggeslevmagle - Skælskør.

Forslag 3: (Grøn) Slagelse - Gimlinge - Sørbymagle - Dalmose - Eggeslevmagle - Skælskør - Boeslunde - Stude - Hemmeshøj - Vemmelev - Slagelse.

Skolebørn

Lige meget, hvilken rute, udvalget ender med at vælge, vil der være skolebørn, som er berettiget til transport til og fra skole, som ikke kan bruge Fribussen. Til disse børn bliver der oprettet såkaldt lukkede kørsler. Det vil sige kørsler, hvor skolebørnene bliver hentet på aftalte opsamlingssteder og kørt til skole og tilbage igen om eftermiddagen.

- De tre ruteforslag skal ses i sammenhæng med, at der stadig er almindelige busser, som kører i området, selvom vi nedlægger fire buslinjer. De tre forslag, som vi sender i høring, har alle forskellige fordele og ulemper, og derfor indbyder vi borgerne til at vurdere ruterne.

- På baggrund af de svar, som vi får, vil vi beslutte ruten, siger Henrik Brodersen, DF, medlem Erhvervs- og Teknikudvalget.

Frem til 8. marts

De tre ruteforslag er i høring frem til den 8. marts, hvor alle interesserede er velkomne til at sende kommentarer og forslag til fribussen@slagelse.dk. I forbindelse med høringen afholdes et borgermøde den 17. februar kl. 18. På grund af corona afholdes mødet som et digitalt videomøde.

Alle er velkomne til at deltage, men det kræver tilmelding.

Koefoed: Kom med input

- Vi ville gerne have holdt borgermødet, som et fysisk møde. Men det er desværre ikke muligt i den nuværende situation.

Det er vigtigt for os at høre borgerne, og derfor håber vi, at så mange som muligt vil deltage, så vi kan få så mange input som muligt, siger Anders Koefoed, V, Skælskør-medlem af udvalget.

Alt høringsmaterialet, hvor ruteforslagene fremgår, kan findes på slagelse.dk/hoering, og kommentarer kan sendes til Fribussen@slagelse.dk frem til den 8. marts.