Klik og se annoncen

Af Susanne Jørgensen og Svend Rasmussen, Tystoftehusevej 19, 4230 Skælskør

SYNSPUNKT. 'Lad os få gang i mere aktivitet på Stigsnæs', mener de lokale Svend Rasmussen og Susanne Jørgensen, der her til Ugeavisen og VDonline udtrykker, at der i det udlagte erhvervsområde bør kunne være plads til både natur og motorsport

STIGSNÆS: Stop hykleriet omkring Stigsnæs Motorsport og Natura 2000.

Stigsnæs er jo udlagt som et erhvervsområde.

Desværre er det ikke lykkedes at få nogle større erhverv til kommunen,

Raffinaderiet lukkede i 1997, så omkring 20 år er der gået med, at kommunen ikke har formået at tiltrække større virksomheder, (Skælskør og senere Slagelse) - grundet en manglende omhu for at udnytte et i forvejen udlagt industriområde, ydermere til svær industri. Hvis ny tilflyttere ikke er blevet orienteret om lokalplanen, ja så er der nogle herboende ejendomsmæglere der har snydt dem...

De tidlige forsøg med eks. dybvandshavn / containerhavn strandede jo kun, fordi man ikke ville i dialog med Kalundborg om en fælles dybvands-/ containerhavn.

Senere forfulgte man et ' blålys' Jan Prosida og hans planer om en cabugrit fabrik. Det gik heller ikke og området blev solgt til RGS, der til gengæld sviner Storebælt til med forurenet affald fra de norske boreplatforme.

Er det i orden at RGS bruger alt vores dyrebare drikkevand til at fortynde deres spildevand? (Læs boreslam fra Norge). Der er ydermere beskyttelses-zoner omkring de vandboringer der, forsyner RGS med rent vand.

Jordvolde af forurenet jord. Om det har sin rigtighed aner jeg ikke - lettere forurenet jord bruges til støjvolde ved parcelhusområder!

Området har ligget øde hen i mange år uden aktivitet. Nu har der så åbnet sig en mulighed for et anlæg for motorsport, et sted hvor unge og ældre som ønsker sig, eller har en fritid med motorsport, kan dyrke den her, og ikke på andre uønskede steder, for så måske senere at gøre karriere professionelt...

Natura 2000, ja, men banerne skal jo ikke ligge ved vandet og i skoven, men på i forvejen bart stykke jord.

Naturen på Stigsnæs, ja den er flot og enestående og fuglelivet ikke mindre - og det vil være det samme selv om der bliver kørt motorløb en gang imellem.

Man skal jo ikke glemme, at div. lodsejere omkring Stigsnæs plejer deres egne interesser med afspærrede veje, der forhindrer fri adgang til stranden.

De mange P-plader der skrives om er nok overdrevet (hvor mange steder i Danmark er der parkeringspladser til 50.000 biler ved et eventcenter?). Jeg tror, at en arrangerende klub for et løb/stævne/ mesterskab vel være himmel-henrykt hvis det kan tiltrække 50.000 besøgende.

Er der blevet spurgt hos motocross klubben, hvor mange besøgende de havde til Nordisk mesterskab? Hvor mange tilskuere tiltrækker de ved løb på Nisseringen i Næstved?

For øvrigt er der jo i forvejen en meget fin vej til Stigsnæs, som blev anlagt da raffinaderiet fungerede. Dengang blev der etableret vej til tankbilerne, samt god adgang i tilfælde af en større ulykke. Adgangsforholdene skulle være i orden.

Benyttelse 10 timer seks dage om ugen. Er der nogle som har forhørt sig i de i forvejen fungerende klubber, hvor meget de må benytte banen. Der er højest sandsynlig begrænsninger på, som der er begrænsning på hvor meget de må støje Db.

Desuden er jeg sikker på, at de som har motorsport som hobby, har et ganske almindeligt arbejde, da det er en dyr fritidssport.

Mon ikke der er plads til både natur og motor sport.

Projektet bliver ikke etableret hen over en nat, der er mange forberedelse, og i den proces har borgerne så mulighed for at være med i benyttelsesgraden, så alt er på plads, samtidig med at området er færdigt, så alle kan leve i det og med det.

De gange der arrangeres større løb, vil der jo komme tilskuere, turister til området, ligesom ved 'drengerøvs aftenen' eller keramikfestivalen i Skælskør.

Hvorfor skal nogle få særinteresser forhindre, at der endelig kommer gang i noget aktivitet på Stigsnæs?

Så lad os få gang i nogen aktivitet på Stigsnæs!