Klik og se annoncen

Historie: - Hvem ved hvor en række tavler fra fortidens rytterskoler er endt. Det spørgsmål kommer fra Allan Tønnesen, som er i gang med at skrive en bog om rytterskolerne.

- Frederik den Fjerde lod i 1720'erne opføre 240 skoler for børnene på krongodserne. De var dengang inddelt i rytterdistrikter, og skolerne blev derfor senere - noget misvisende - kaldt rytterskoler. Over indgangsdøren blev opsat en stor sandstensplade med Frederik den Fjerdes kronede monogram samt en lang indskrift på vers, som fortalte om kongens store projekt. Disse tavler er i mange tilfælde flyttet til nyere skolebygninger, ofte flere gange.

- Til næste år er det 300 år siden at kongen igangsatte projektet, og undertegnede er i den anledning gået i gang med at skrive en bog om rytterskolerne, som findes spredt over hele landet. Et ofte forekommende problem er det at spore de mange rytterskoletavler, og nogle gange er jeg kørt fast, oplyder Allan Tønnesen. - Tavlerne fra Nordrup og Sønderup var indtil for 5-10 år siden indmuret ved indgangen til centralskolen i Hallelev, men blev fjernet, da denne blev nedlagt som folkeskole. Slagelse Arkiverne har ikke kunnet spore dem. Hvem ved hvor de er?Et andet problem er tavlen fra Lille Valby som ifølge Slagelse Arkiverne skulle være blevet flyttet til Stillinge skole. Her har man ganske vist en tavle, men den stammer fra den nedrevne rytterskole i Kirke Stillinge. Lille Valby-tavlen kender man ikke noget til her. Hvem ved hvor den er endt? Også tavlen fra Fårdrup er forsvundet indenfor de sidste 50 år. Ved nogen hvorhen?

Henvendelse kan ske til Allan Tønnesen,allanalto@gmail.com eller tlf. 38714713