Klik og se annoncen

Af John Hansen

Netop er den allerførste Klar-student 2020 sprunget ud i Korsør.

Også her foregår noget af fremtidens undervisning nemlig.

Så den røde løber var rullet ud op til Kulturhuset, og irsk folkemusik fik den gode stemning frem, som en værdig ramme for den festligholdelse og højtidelighed for fejring af 23 håbefulde studenter.

Lykønskninger

De fik mange lykønskninger med på vejen af både rektor, bestyrelsesformand og borgmester.

Det har i en del år været muligt at læse fag på HF enkeltfag i Korsør, men det er første gang, at HF & VUC Klar her har udklækket 'rigtige' HF-studenter.

Nogle af studenterne drømmer om en universitetsuddannelse, andre ønsker at uddanne sig som pædagoger, socialrådgivere, lærere og bioanalytikere.

En stolt John Dyrby

- Jeg er enormt stolt på jeres vegne!

Sådan indledte borgmester John Dyrby Paulsen, som jo selv er fra Korsør, sin festtale, og han fortsatte:

- At tage en HF-eksamen er ikke noget, man bare lige gør.

Derefter takkede borgmesteren HF & VUC Klar for stædigt at holde fast i et uddannelsestilbud i Korsør.

Gammeldags dyder

John Dyrby lagde i sin tale også vægt på. at gammeldags dyder som flid og respekt for sine medmennesker er meget vigtigere end det tal, der kommer til at stå på eksamensbeviset.

Borgmesteren var også rigtig glad for, at både de studerende og HF & VUC Klar fortsat holder liv i et unikt uddannelsestilbud i Korsør;

- Tak fordi I holder det i live, som han formulerede det.

Også bestyrelsesformand Ulla Koch lagde i sin tale vægt på, at HF i Korsør naturligvis bevares som et yderst relevant uddannelsestilbud - og at undervisningen og livet på afdelingen følges tæt af HF & VUC Klar's bestyrelse - det er magtpåliggende for Christiansborg, at uddannelsestilbuddene også langt væk fra de store byer bevares, og her spiller VUC i Korsør en nøglerolle.

Lille afdeling med stort hjerte

HF & VUC Klar's afdeling i Korsør er ikke stor.

To af de studerende holdt en meget fin fælles tale, hvor der var stor ros til det samspil, der er mellem lærere og vejledere og naturligvis mellem lærere og studerende - der er noget til både hjerte og hjerne.

'Er VUC i Korsør ikke bare lille og kedelig? - De ved vist ikke, at de lærere vi ser, altid møder os med et smil, og hvor tydeligt det er, at de elsker deres arbejde'.

Sådan indledte Amani og Runa deres fælles tale.

Omsorg og interesse

At de studerende har gennemgået en stor udvikling både fagligt og personligt fremgik af de mange eksempler, der blev givet fra undervisningen.

Men vigtigst af alt er den omsorg og interesse, som de studerende oplever at blive mødt med.

'De fantastiske lærere har stået ved vores side og kæmpet sammen med os'.

Dette citat illustrerer ganske smukt den fællesskabsfølelse, der p.t. opleves i Korsør. Og naturligvis blev der uddelt gaver og mange smukke ord til underviserne og de øvrige ansatte på afdelingen.

Alle kender alle...

Og som rektor Hanne Michelsen også gav udryk for i sin tale:

- En af styrkerne på Klar i Korsør er, at alle kender alle, og de studerende omtaler VUC som et frirum og som en oase.

Mange af underviserne oplever også afdelingen som et sted, hvor der er både plads til og mulighed for nytænkning og kreativitet.

Trods corona

Rektor havde også fokus på, at trods Corona, så var de studerende nu alligevel flere ting.

De var klar til uddannelse.

Klar til beskæftigelse og klar til karriere.

Og de unge er ikke mindst meget omstillingsparate og helt skarpe på at modtage undervisning og lære i et virtuelt undervisningsrum - en kæmpe fordel, da en del videregående uddannelser på baggrund af corona-krisen vil fortsætte med en hel del digital undervisning, lyder det fra Korsør, som vi besøgte på endnu en solskinsdag.