Klik og se annoncen

Af John Hansen

AKTUELT. Enhedslistens Thomas Clausen, der bl.a. er formand for kommunens Social- og Beskæftigelsesudvalg, kommenterer her på flere aktuelle sager - om Jobcenter, Forsørgelsesudgifter i Ringparken og på Motalavej og så om PFOS-skandalen i Korsør, hvor TC har bedt en af partiets MF'ere om at stille spørgsmål

KOMMUNEN: Enhedslistens aktive byrådsmedlem Thomas Clausen har mange bolde i luften for tiden.

Blandt andet er han optaget af PFOS-giften i Korsør og spørgsmål om f. eks. Jobcentret, hvor han jo er udvalgsformand.

'Ugeavisen bragte for en tid siden en omtale af Jobcentret, som jeg gerne vil kommentere,' siger Clausen.

'Vi kan jo læse, at formanden for Slagelse Erhvervsråd har peget på, at det kniber med samarbejdet med Slagelse Jobcenter - på baggrund af en undersøgelse blandt virksomheder hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

TC: - Nul klager!

Jobcentret hører til arbejdsområderne for byrådets Social- og Beskæftigelsesudvalg. Som formand for dette udvalg gennem de seneste tre år har jeg ikke modtaget en eneste konkret klage over jobcentret fra en virksomhed, ej heller fra en af Dansk Industris medlemsvirksomheder.

Kritik er heller ikke fremført via et af de øvrige seks udvalgsmedlemmer, som dækker det meste af det politiske spektrum.

Den bedste beskæftigelsespolitik udformes blandet andet gennem dialog mellem byrådsmedlemmer, kommunens borgere, arbejdsløse, fagforeninger og naturligvis også virksomheder, deres ejere og arbejdsgiverorganisationer,' påpeger Thomas Clausen, der altså er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget og byrådsmedlem for Enhedslisten.

Clausen: Vildledning!

Thomas Clausen har også kommentar til ugens artikel i Sjællandske om offentlige forsørgelsesudgifter i Ringparken og på Motalavej.

Her bliver det direkte beskrevet, hvordan denne 'sociale forsørgelse', skulle koste kommunens skatteydere over 10 millioner kroner - om måneden!

'Vildledning og manipulation. Et af Venstres utallige og ulidelige angreb på beboerne i de to boligområder.

Over halvdelen af udgifterne er til folk, der er tildelt førtidspension. Det hverken kan eller skal kommunen røre ved.

Til gengæld arbejder Enhedslisten aktivt for at skabe jobs til arbejdsløse i de to bydele, ikke mindst til unge som er på kontanthjælp.

Vi prøver at skaffe flertal for det i byrådet,' understreger Clausen.

PFOS og Folketinget

'Og så er der er jo PFOS i Korsør: Jeg har været i kontakt med vores nye folketingsmedlem Rasmus Vestergaard Madsen, som jeg har foreslået at stille nogle spørgsmål til skandalen,' anfører Thomas Clausen.

Spørgsmål fra den 29. marts 2021 til miljøministeren og sundhedsministeren fra Enhedslistens folketingsmedlem Rasmus Vestergaard Madsen.

Her et par af de relevante spørgsmål:

Til miljøministeren

- Ministeren bedes redegøre for, hvor og hvor stort problemet er med forurening med henholdsvis PFOS, PFOA og PFNA i Danmark?

- Ministeren bedes oplyse, om der er foretaget undersøgelser af omfanget af forureningen med PFOS, PFOA og PFNA, som indtil 2011 er blevet anvendt i brandskum ved brandslukningsøvelser på de nuværende og tidligere danske brandskoler? Og i givet fald ikke, vil ministeren garantere, at der hurtigst muligt vil blive foretaget systematiske undersøgelser af forureningens omfang?

Til sundhedsministeren

- Vil ministeren foranstalte, at de borgere i Korsør, som er berørt af forureningen med PFOS fra brandskolen vil blive tilbudt relevante sundhedsundersøgelser?

- Agter ministeren at foranstalte, at der udarbejdes retningslinjer for sundhedsundersøgelser af mennesker, som har indtaget store mængder af stoffet PFOS gennem fødevarer?

- Agter ministeren at iværksætte nærmere undersøgelser af sammenhængen mellem perfluorerede alkylsyreforbindelser inklusive PFOA, PFOS og PFOSA hos mennesker og konkret sygdom?