Klik og se annoncen

Af John Hansen

Han tog sig tirsdag tid til at gå på Klingeberg 2 (2. sal) for, sammen med tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen, at åbne Headspace.

Her kan unge sårbare få samtaler og hjælp - hver tirsdag onsdag og torsdag fra kl. 12-18.

Men John Dyrby Paulsen, S-borgmester i Slagelse, har ellers rigeligt at se til i denne tid.

24 nye smittede

Efter coronasmitte tilfældene på to-tre skoler i kommunen, primært på Lille Egede Friskole (tilsyneladende via en lærer, der var til konfirmationsfest), måtte man bl.a. onsdag morgen indkalde krisestaben.

Ligesom man for nylig måtte det i Ringsted, da det var slagteriet, den var gal med.

Det seneste døgn (onsdag) er der kommet 24 nye coronasmittede i Slagelse Kommune, Krisestaben mødtes tidligere i dag.

Krisestaben opfordrer først og fremmest til, at alle følger de sundhedsfaglige retningslinjer. Det øgede smittetal er lokalt forankret på enkelt skoler og plejehjem og håndteres lokalt.

Opmærksomhed

Krisestyringsstaben opfordrer samtidig til øget opmærksomhed på medarbejdere fra områder med øget smittetryk (Hovedstadsområdet og Odense) og henstiller til at disse i størst mulig grad benytter muligheden for hjemmearbejde.

Krisestaben har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere foranstaltninger, men situationen følges nøje. Her ud over indskærper krisestaben at de eksisterende retningslinjer følges nøje, og at der generelt udvises forsigtighed, herunder overveje deltagelse i konferencer, events med videre hvor der er mange deltagere.

Regler og Slagelse sygehus

Husk også hygiejnereglerne påpeger man fra rådhuset: - Vask/ afsprit hænder hyppigt. Hold afstand. Host i ærmet. Og bliv hjemme ved symptomer på sygdom...

Alle borgere og medarbejdere kan blive testet for corona på Slagelse Sygehus (kan være ventetid, oplyser DR). Hvis du ikke er bosat i kommunen, så kan du se placering af andre teststeder på din Regions hjemmeside.

Du kan læse mere på www.coronasmitte.dk og på InSlag.

Dyrby om nyt budget

Til VDonline fortæller John Dyrby om sine særlige 'nedslagspunkter' fra budgetaftalen til 1. behandlingen af budgettet den 14/9:

a. 29 af byrådets 31 medlemmer står bag aftalen, der danner baggrund for 1. behandlingen af budget 2021 - det er godt, og det er vigtigt med det brede samarbejde i byrådet.

b. Selvom hele corona-situationen gør budgetlægninger meget usikker, har budgetaftalen holdt fast i ambitionen om at serviceniveauet overfor borgerne på områder, børn, uddannelse, handicappere og ældre holdes på et højt niveau.

c. Ambitionsniveauet for vores investeringer er tårnhøjt og med budgetterede investeringer på 550 mio. kr. over de næste to år, ligge vi meget langt over tidligere års investeringer. Det er højt - meget højt - og hvis den økonomiske udvikling er negativ, er det klart, at vi kommer til at sænke ambitionerne.

d. Der er særligt fokus på ungeområdet, og derfor etableres en ungeenhed, der med udgangspunkt i en bedre koordinering - måske en egentlig samling - af de eksisterende aktiviteter overfor unge skal opgradere indsatserne, så flere unge får uddannelse og beskæftigelse. Området er helt afgørende for udviklingen i Slagelse Kommune, og vil få meget stor bevågenhed fra politisk side de kommende år.

e. Det har været et længe næret ønske, at øge midlerne til trafiksikkerhed ved skoleveje og cykelstier, og det er der fundet plads til i budgetaftalen, således at der nu er afsat 114 mio. kr. specifikt til disse formål i budgetperioden.

f. Der er over de næste fire år afsat yderligere 69 mio. kr. til flere sygeplejersker og øget bemanding i nat- og aftentimerne på plejecentrene, og samtidig er fundet midler til aflastningspladser til hjemmeboende ældre, og der er bibeholdt 22 mio. kr. til nye genoptræningsfaciliteter.

g. Fodboldklubben B73 har længe haft brug for nye faciliteter i stedet for de gamle 'skurvogne' - det er der nu fundet penge til.

h. Der er afsat 40 mio. kr. til nye tiltag indenfor klima og bæredygtighed, herunder afdækning af mulige investeringer i solcelleanlæg.

'Der bliver heldigvis flere børn i Slagelse kommune, og derfor er der afsat 90 mio. kr. til nye daginstitutioner i årene 2021 og 2022,' påpeger John Dyrby Paulsen.

Motalavej torsdag

Og så er der lige Motalavej i Korsør. Her kommer tre ministre (og en masse Politi og PET) forbi ud på torsdagen: Mette Frederiksen, Nick Hækkerup og Kaare Dybvad.

Om formiddagen kommer også radikale Morten Østergaard sammen med Troels Brandt...