Klik og se annoncen

Af John Hansen

KOMMUNEN: Når der reelt og de facto er et borgerligt flertal i befolkningen og ved valgene, så bør kommunen da også have en borgerlig borgmester.

Det mener flere af de såkaldt borgerlige partier i Slagelse, som nu har fundet sammen i en større samling og et valgforbund, der ønsker at vippe den socialdemokratiske borgmester John Dyrby Paulsen af pinden efter blot fire år med ham som kommunens leder.

Der er tale om et fire-parti valgforbund, der fortsat holder døren åben for flere - og i øvrigt også har det sigte at arbejde med løsninger henover midten.

En ny og bedre retning

De fire partier, der forleden var samlet på rådhuset for at lave en aftale, der 'skal sætte en klar og anderledes politisk retning' og også en retning væk fra John Dyrbys måde at føre politik på, er Venstre, Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Vi så dermed lederne og spidskandidaterne Knud Vincents (V), Jane Dahl (Kons.), Thomas Vesth (NB) og unge Marcus Danielsson (LA) samlet om et bredt valgforbund, der også skal sørge for, at man - som tidligere set - undgår at borgerlige stemmer direkte spildes ved optællingen.

Flere borgmesterkandidater

Når et parti indgår i valgforbund med andre, vil man kunne få gavn af overskydende stemmer fra andre partier i samlingen.

Fortsat er det meget naturligt sådan, at hvert enkelt parti - trods valgforbundet og det tættere samarbejde - stiller med helt sin egen spids og evt. borgmesterkandidat. Og så må valgets tale i øvrigt - og diverse forhandlinger senere - vise, hvor pilen peger, når man måtte nå dertil.

Nogle trætte af Dyrby

Man må dog her nok sige, at det nye valgforbund umiddelbart er en dårlig nyhed for S-borgmester Dyrby og hans bestræbelser på fortsat at være øverste chef på rådhuset.

Dels tyder det på et større og bredere borgerligt sammenhold end tidligere set, dels har ikke mindst Venstre jo flere gange udtrykt ønsker om også et tæt samarbejde med De Radikale (hvor man i forvejen har en god relation til Troels Brandt, Poul Bek & Co.), med Kristendemokraterne og med Dansk Folkeparti, som indtil et gruppeformandsskifte sidste år ellers har stået på borgerlig side.

Desuden har man naturligvis noteret sig, at SF med Jørgen Grüner i spidsen, i f.eks. vigtige økonomiske spørgsmål og prioriteringer, faktisk har stået som øverste kritiker af den nuværende borgmesters linie, udmeldinger og vurderinger.

Dermed står Socialdemokraterne i skrivende stund tilbage med kun een helt sikker støtte og samarbejdspartner, nemlig Enhedslisten. EL-mandatet Thomas Clausen har Dyrby & Co. jo også i denne periode gjort til formand for det vigtige og store pengestærke Beskæftigelsesområde med Jobcentret.

DF holder sig åbne...

Dansk Folkeparti - hvis fremtid som bekendt er særdeles truet både på landsbasis og i lokalt regi - har været med i flere af de indledende snakke omkring det borgerlige valgforbund, men i f'ølge dets spidskandidat Henrik Brodersen har man i første omgang valgt at holde sig ude af nyskabelsen.

Brodersen lægger vægt på at snakke med begge sider af det lokale politiske spektrum, og han har desuden tidligere sagt til Ugeavisen, at han helst afventer valgets endelige resultat for at se, hvordan man vil kunne få mest indflydelse og mest af sin politik ført igennem.

P.t. står Slagelse Kommune yderligere med et teknisk tre-parti-valgforbund, der hedder Radikale Venstre, Kristendemokraterne og SF.

Ansvarlighed

Efter at den nye borgerlige aftale godt to måneder før KV21 er i hus pointerer V-gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents (KV) ydermere:

- I Venstre er vi utroligt glade for dette brede valgforbund. Der er behov for, at det brede samarbejde, ordentligheden og ansvarligheden kommer tilbage i byrådet, og det fundament lægger vi med det her valgforbund.

- Vi Konservative tror på, at vi med et så bredt valgforbund og en så stærk politisk vision har det optimale grundlag for at sikre en byrådsperiode præget af samarbejde, gensidig tillid og en god tone, udtaler Jane Dahl fra Det Konservative Folkeparti.

LA: Fælles fodslag

- Vi er meget glade for det nye borgerlige samarbejde, hvor politik er i fokus, påpeger Thomas Vesth fra Nye Borgerlige.

- Og i Liberal Alliance er vi glade for, at vi borgerlige partier har fundet fælles fodslag. Vi ser frem til, at de borgerlige stemmer kommer til at virke.

Liberal Alliance er altid klar på at samarbejde og se fremad, pointerer Marcus Danielsson fra Liberal Alliance.

Fælles ønsker

Partierne er enige om, at de ønsker 'en ny politisk ledelse og en ny retning for Slagelse kommune med en borgerlig borgmester.'

Samtidig giver firkløveret her udtryk for ønjsket om, at udvikle, se vækstmuligheder og styrke erhvervslivets vilkår samt sikre lavest mulig beskatning af borgere og virksomheder.

Der skal også arbejdes for en god og sund økonomi, der giver mulighed for at investere i fremtiden.

Borgerinddragelse m.m.

Om politikken i det nye brede valgforbund udtrykkes det også: - Partierne ønsker at inddrage borgerne mere, give mere frihed til den enkelte, samt at få en mere smidig forvaltning.

Decentralisering og størst muligt ansvar til den enkelte bør være kodeord for de administrative arbejdsgange på Rådhuset.

Kernevelfærd er at sikre gode vilkår for senior/ældre og de svageste borgere samt gode skoler og daginstitutioner - lyder det også i en fælles udtalelse.

Endelig udtrykker de fire dette budskab: - Andre partier er velkomne til at tilslutte sig valgforbundet, hvis parterne indvilger heri, og de overordnede politiske mål kan forfølges.