Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

Skælskør: Flere natur- og miljø-bekymringer samt lokale forureningssager præger i øjeblikket den sydlige del af Slagelse Kommune.

Man kan læse om dem dagligt i Sjællandske, på sn.dk og VDonline, og det afspejles også i debatten for tiden i Ugeavisen.

Såvel på jorden (Stigsnæs) som i farvandene ved Korsør, Skælskør og de lokale øer er der problemer med forurening.

Tunge lige i munden...

En af sagerne vedrører Agersøsunds tilstand, og ikke mindst den er det radikale byrådsmedlem Troels Brandt fra Skælskør gået ind i.

Således har han via den sjællandske MF fra samme parti, Zenia Stampe, ført Agersøsundsagen helt ind i Folketinget med flere spørgsmål til miljøministeren.

Til Ugeavisen forklarer Troels Brandt:

- Vi skal holde tungen lige i munden i denne sag. Vi skal ikke have et korstog mod en lokal virksomhed, der er sat i verden for at rense spildevand.

- Disse virksomheder er der brug for, og kommunens miljøfolk har ikke noget at kritisere. Sagen er kompleks, og der kunne meget vel være andre syndere i det område, der historisk set har bidraget, og måske stadigvæk gør det. Derfor har jeg også kontaktet min partikollega Zenia Stampe fra folketingsgruppen, så vi kan få alle aspekter med og belyst problematikken på nationalt niveau, påpeger Troels Brandt.

Afklaring hvornår?

Kommunens miljøfolk oplyser, at arbejdet omkring fornyelsen af den kommunale fremtidige miljøtilladelse til rensningsvirksomheden RGS Nordic ved Stigsnæs forventes, at være klar januar 2022. Det Nationale Center for Miljø og Energi skal bistå kommunen i arbejdet.

Samtidig havde Slagelse kommune forleden et teamamøde omkring RGS og sundets tilstand.

På dette møde viste det sig, at der var klare uenigheder om fakta og fremtidsperspektiver. Kompleksiteten kom frem i lyset.

Også omkring en rapport, der er udarbejdet som en rådgivningsopgave for den lokale fiskeriforening på Agersø (formand Jan Rasmussen) og finansieret af Danmarks Fiskeriforening. Rapporten kritiserer bl.a. RGS Nordic spildevandsudledning samt Slagelse Kommune miljøtilsyn.

Slagelse kommunes egne miljøfolk oplyser, at de fører tilsyn, at der er tale om tung industri, så de undersøger virksomheden tre til fire gange om året. Og det oplyses, at de hidtil ikke har fundet noget.

RGS oplyste i øvrigt på mødet, at de har bedre og flere filtre i deres anlæg end der er på de kommunale rensningsanlæg.

Hvad er op og ned?

- Det er dog ikke tilfredsstillende for lægmand, at der i en så vigtig miljøsag er så forskellige holdninger, undersøgelsesresultater og indspark, konkluderer Troels Brandt, der på mødet yderligere fik oplyst, at det er generelt, at de danske kyster er kemisk belastede.

- Det er ikke alene et lokalt, men et nationalt miljøproblem. Derfor må vi vende os mod national lovgivning og vores landspolitikere for at få svar og indflydelse på handling, siger han.

Ind på Borgen

Troels Brandt har allieret sig med de radikales folketingskvinde Zenia Stampe, der er valgt ind i Sjællands Storkreds og er partiets miljøordfører.

Og på Borgen har De Radikale nu stillet flere spørgsmål til miljøministeren.

Eksempelvis: 'Omkring udledningen fra RGS oplyses det, at anlægget ved Stignæs har importeret 1,6 mio. tons olieforurenet vand og lignende typer spildevand gennem de sidste 15 år, og Miljøministeren bedes i den forbindelse redegøre for, hvor meget grundvand, der er brugt på at rense det forurenede vand, og om der i den forbindelse er foretaget en vurdering af grundvandskapaciteten i det omkringliggende område? Og hvordan spiller det i øvrigt sammen med kommunes plan for grundvandsbeskyttelse?'

Endvidere spørger de Radikale, om Miljøministeren forstår, hvorfor de lokale borgere føler det både stærkt bekymrende og utilfredsstillende, at Miljøstyrelsen i redegørelsen vedrørende spildevand ved RGS Nordic på den ene side anfører, at vandområdet er i dårlig kemisk tilstand, men at det samtidig ikke er muligt at vurdere påvirkningen fra RGS Nordic, da målestationernes er placeret for langt væk, vandudvekslingen er stor, og der ikke er sammenlignelige tilstandsvurderinger?

Man ønsker nye målinger - og Zenia Stampe spørger også: Kan Miljøministeren oplyse, om der føres nationalt tilsyn med den tonnage af spildevand, der leveres til RGS Nordic, og kan ministeren fuldstændig afvise, at der kommer spildevand andre steder fra, eksempelvis fra boreplatforme i internationalt farvande?

Arbejder videre

Det er vigtigt for de radikale understreger Troels Brandt og Zenia Stampe, 'at vi fortsætter arbejdet med at komme til bunds og opspore og finde synderen eller synderne.

Det er absolut vigtigt snarest at få præciseret årsagen og at stoppe ulykken og årsagerne til den altødelæggende fiskedød, som er både i Agersøsund, men også i andre af Danmarks kystnære områder. Herefter er det naturlig at begynde arbejdet med at genoprette fiskebestanden,' udtrykker de.

Læs mere om sagerne på flere platforme her hos Sjællandske Medier.