Klik og se annoncen

Af John Hansen

KOMMUNEKULTURER. - Og bønder tænker altså lidt anderledes end søfolk, fremdrager byrådsmedlem Flemming Erichsen - én af søens folk og med egen båd i Korsør havn. Faktisk synes Erichsen, at man med årene har lært at finde bedre sammen i storkommunen. 'Men Korsør kunne godt have fortsat alene...dengang blot 70 stemmer skilte et ja og et nej.'

KORSØR: Er her en interessant pointe, hvorfor der fortsat kan være diverse konflikter og uenigheder mellem købstæderne i storkommuen Slagelse?

Det er såmænd den tidligere Korsørborgmester Flemming Erichsen, Soc., der i en samtale med Ugeavisen kommer med den:

'I Korsør og Skælskør er vi jo søfolk, i Slagelse og dens opland er man bønder.

Og søfolk og bønder tænker altså forskelligt. Jeg tror, søfolk nok har et lidt andet udsyn,' påpeger Erichsen direkte fra den langstrakte by mellem Noret og Storebælt.

Vand drager...

Ja, der er faktisk vand til hele tre sider i Korsør.

Og det kan muligvis give mere udsyn. 'Jo, vand kan noget særligt. Vand drager. Og man skifter også mere befolkning f.eks. her i Korsør..

Der er forskel på at leve ved og med havet. I stedet for at gå på torvet hver lørdag for at sælge sine varer,' beskriver Erichsen nogle historiske forskelle.

Vi finder bedre sammen

Emnet kommer vi ind på, fordi vi taler om udviklingen i hele den unikke storkommune baseret på de tre købstæder: Slagelse, Korsør og Skælskør.

- Hvordan går det egentlig med udviklingen og samhørigheden mellem købstæderne, mellem de tre tidligere selvstændige kommuner, mellem byråd og borgere?

'Faktisk synes jeg ikke, at det går så dårligt. Som tiden går, så vænner vi os jo mere og mere til hinanden. Så i det daglige føler jeg ikke længere, det er noget særligt stort problem.'

- Og mærker man noget til, at Korsør jo næsten har flertal og stor overrepræsentation i dagens byråd?

'Næh, det synes jeg ikke, at man mærker. Vi har jo nogle forskelligheder og særkender, som vi skal finde sammen om - og det føler jeg går fortsat bedre,' udtrykker Erichsen.

Fortryder intet

- Er der noget, du har fortrudt med hensyn til at Korsør Kommune jo gik med i storkommunen dengang for 14-15 år siden? Ville I hellere være fortsat alene?

Erichsen: 'Nej, jeg giver mig ikke af med at fortryde ting. Det er udmærket, at vi er blevet lidt større.

Men fra starten var det jo sådan set ikke meningen, at vi skulle være så stor. Og være så mange som 80.000 i én kommune. I Korsør kunne vi sagtens være fortsat med de godt 20.000 indbyggere, vi var dengang.

Men vi lavede jo den der vejledende folkeafstemning, hvor vi nærmest endte fifty-fifty. Der var vist små 70 stemmer mere for at gå sammen med Slagelse.'

'Vi kunne være fortsat'

Erichsen videre: 'Det lille flertal rettede vi os så efter. Men vi måtte gerne have fortsat. Og hvis flertallet havde peget den anden vej, ja så var vi nok fortsat alene.

Og nogle pegede også på muligheden for at gå sammen med bare Skælskør. Det er her, jeg kommer ind på det med, at søfolk nok tænker mere ens.

Men nu er vi én stor kommune, og det tror jeg de fleste har vænnet sig til og er pænt tilfredse med. Vi bør dog huske at anerkende forskellighederne. Hver har deres kvaliteter.

Fint nok at Slagelse by samler uddannelserne. Så har vi nogle andre ting...'

Hele tre S-foreninger...

- Nu du siger, at vi arbejder med én stor kommune, er det så ikke lidt underligt - måske uhensigtsmæssigt - at Socialdemokratiet stadig fortsætter med tre forskellige partiforeninger indenfor samme kommune? Det giver jo nemt nogle ærgerlige konflikter og indtryk af sognerådspolitik?

Erichsen: 'Jeg synes ikke, det er så væsentligt, om vi har flere partiafdelinger eller blot én i Socialdemokratiet her i kommunen. Vi har jo også et fælles forum med en ledelse for kommunekredsen af S.'