Websitets ejer

www.vdonline.dk er ejet af Sjællandske Medier A/S.
Korsgade 6, 2. dal
4200 Slagelse
tlf.: 8888 4211
mail: slagelse.salg@sn.dk

Privatlivspolitik

Sjællandske Medier A/S tager din ret til databeskyttelse alvorligt og ønsker, at du trygt kan bevæge dig rundt på vdonline.dk. Derfor har vi udarbejdet nedenstående privatlivspolitik samt vejledning i, hvad cookies er, og hvordan de anvendes på vdonline.dk og tilhørende undersites.

Kontaktoplysninger
Sjællandske Medier A/S er dataansvarlig i forhold til den indsamling og opbevaring af personoplysninger, der finder sted ved brug af virksomhedens digitale medier. Har du spørgsmål hertil, kan du henvende dig til:
Sjællandske Medier A/S
Korsgade 6, 2. dal
4200 Slagelse
tlf.: 8888 4211
mail: slagelse.salg@sn.dk

Dine personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger
Sjællandske Medier A/S indsamler en række oplysninger om dig og din brug af vores digitale medier til forretningsmæssige og udviklingsmæssige formål.
Læs nærmere om disse i afsnittet "Vi har brug for dine oplysninger".
De indsamlede oplysninger falder i to overordnede kategorier, 1. oplysninger du giver os og 2. oplysninger, vi indsamler automatisk:
1.a) personlige oplysninger, som du giver til os, om dit navn, adresse, telefonnummer, mail og evt. abonnementsnummer.
Disse oplysninger får vi, når du:
- tilmelder dig læserarrangementer
- registrerer dig som modtager af vores nyhedsbrev
- deltager i konkurrencer m.m.
1.b) oplysninger om køn, alder, postnummer, interesser, holdninger, forbrug, kendskab til forskellige emner m.m..
Disse oplysninger får vi, når du:
- besvarer spørgeskemaer
Vi giver aldrig disse personlige oplysninger (1.a og 1.b.) videre til andre, med mindre du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.
Oplysningerne slettes, når anledningen til indhentningen ikke længere er relevant eller 12 måneder efter brug.
Vi indsamler ikke dine personlige oplysninger (1.a og 1.b), uden at du selv har givet os disse oplysninger .
Oplysningerne under 1.a. bruges til at levere varer, du har bestilt.
Oplysningerne under 1.b. bruges til at lære dig og de øvrige brugere at kende som brugergruppe af vdonline.dk. med henblik på udvikling af vdonline.dk.
2) oplysninger om adfærd på vdonline.dk – herunder hvordan du bevæger dig rundt på sitet og hvilken browsertype, du benytter.
Disse oplysninger indsamles automatisk v.h.a cookies (se afsnittet "Cookies")
Disse oplysninger, der ikke er personligt identificerbare, indsamles for at analysere den samlede brugeradfærd på vdonline.dk med henblik på at udvikle og forbedre sitet.
Disse oplysninger kan deles med tredjepart. Se hvilke under afsnittet "Samarbejdspartnere".

Sådan beskytter vi dine personlige oplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dine oplysninger opbevares på computere, som kun få, betroede medarbejdere har adgang til.
Computerne er placeret i kontrollerede og sikre faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Det er ikke muligt at garantere 100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug, med mindre lovgivningen foreskriver andet.

Vi har brug for dine oplysninger
Sjællandske Medier A/S indsamler oplysninger for at kunne:
-levere din trykte avis, nyhedsbreve, nyhedsvarsler eller andre
relevante tilbud fra Vestsjællandske Distriktsblade A/S, herunder konkurrencer.
- afvikle rundspørger, konkurrencer mm
- udvikle og optimere vdonline.dk.
- vise dig de annoncer, der mest sandsynligt vil være relevante for dig

Sådan kan du slette eller undgå cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder. Levetiden kan variere. Nogle cookies forsvinder, når du lukker browservinduet, andre bliver gemt i typisk 12 eller 24 måneder.
Cookies fornyes efter hvert besøg.
Eftersom en cookie befinder sig hos dig, er det altid muligt for dig at se og slette cookies. Det gør du i dine browserindstillinger.
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan bruger vi cookies
Vdonline.dk bruger cookies til at:
- indsamle statistik over hvor mange brugere, vi har
- følge vores brugeres adfærd
Det gør vi for at:
- udvikle og tilpasse indholdet på vdonline.dk
- tilstræbe at du får vist de annoncer, der er mest relevant for dig
Statistikken for vdonline.dk bliver indsamlet ved hjælp af TNS Gallup (trafikmåling).
Cookies fra Gemius Audience registrerer, hvordan du og andre bruger internettet.
Statistikken bruges til at sammenligne trafikken på forskellige websites.
Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke personligt identificerbare oplysninger om enkeltpersoners internetadfærd, men kun i form af et samlet overblik.
TNS Gallup registrerer ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer.
Vdonline.dk indsamler også statistik over trafikken og adfærden på vores sites ved hjælp af cookies fra Google Analytics.
Cookies fra Google Analytics bruges til at analysere vore brugeres adfærd på vdonline.dk.
Heller ikke disse oplysninger er personligt identificerbare.
Målingen overholder al lovgivning på området.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Din accept
Du accepterer vores brug af cookies, når du bevæger dig rundt på vdonline.dk og vores tilhørende undersites.
Du er altid velkommen til at kontakte vdonline.dk, hvis du har spørgsmål om vores brug af cookies.
Du kan kontakte os på: vd.salg@sn.dk.

Samarbejdspartnere

1. Annoncer
Vdonline.dk samarbejder med følgende annoncenetværk:
Jubii Media Group. vdonline.dk.dk tager forbehold for ændringer og udbygning af listen.
Kontakt os for yderligere oplysninger på vd.salg@sn.dk .Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg/

2 . Øvrige samarbejdspartnere
VDonline.dk har en række øvrige eksterne samarbejdspartnere, der leverer ydelser til eller modtager ydelser fra:
Sjællandske Medier
Jysk Fynske Medier
Visiolink
Provector
Mailchimp
vdonline.dk udveksler cookies med ovenstående samarbejdspartnere (1 og 2), der alle har forpligtet sig til at behandle dataene fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Dine rettigheder

I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.
Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at få disse rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller blokeret oplysninger om dig, uagtet at den generelle sletningsfrist endnu ikke er indtruffet.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på opfølgning af evt. retskrav, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over vdonline.dk's persondatapolitik og håndtering af cookies. Kan du henvende dig til:, Vestsjællandske Distriktsblade A/S. Nytorv 10, 1. sal 4200 Slagelse mail: info@cookieinformation.com.
Eller du kan indgive din klage her: http://minecookies.org/klageinstans/
Retningslinjerne vdonline.dk er tilsluttet det fælles cookiemærke og forpligtiger sig herved til at følge de retningslinjer, der er fastsat af Foreningen af Danske Interaktive Medier, når det gælder behandlingen af personlige data og cookies.
Retningslinjerne for cookies er beskrevet på Minecookies.org.
Ovenstående retningslinjer er hentet fra Minecookies.org. De er gennemskrevet og uddybet i henhold til håndteringen af cookies på vdonline.dk.

Opdatering af privatlivs- og cookiepolitik
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Gør vi det, retter vi datoen for "sidst opdateret" nederst på siden.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Opdateret december 2020.