Klik og se annoncen

Af Steen Andresen

Skælskør: Coronarestriktionerne ophæves langsomt, og det er tid at vække nye og gamle initiativer til live, der kan promovere vores herlige egn, der i sig selv repræsenterer vores lille hjørne forbilledligt rent turistmæssig.

Dette var den korte essens af debatten på Skælskør Turistforenings generalforsamling i juni, hvor der var flere nye ansigter, der ville gå aktivt ind i foreningen.

Beretningen

Formand Ole Rygaard startede sin beretning med at fortælle om generalforsamlingen i Skælskør Bådfart for Skælskør V, hvor man nedlagde foreningen. Heldigvis var der faktisk allerede før den endelige nedlæggelse af Skælskør Bådfart kræfter i gang for at lægge planer for hvordan der også i fremtiden fortsat ville kunne være sejlads med Skælskør V.

Det skete på initiativ fra Bernd Griese, og ved det første møde i januar 2019 deltog udover repræsentanter fra Harboes Bryggeri desuden SKEF, VisitVestsjælland ved Jens Müller og Skælskør Turistforening. I løbet af foråret blev der arbejdet videre, og Slagelse Kommune kom også med, og var en vigtig part i arbejdet for at få alle tilladelser og certifikater på plads.

Og på en dag i september var der 'jomfrusejlads' for det nye selskab, der nu står for sejladsen med Skælskør V.

Turistforeningen var også i 2019 bindeled mellem Slagelse Kommune og de turistaktører, som søgte midler til turistaktiviteter i vores område. Det er ikke så mange penge vi råder over, - kr. 37.500, men med vores lokalkendskab har vi kunnet sende vores anbefaling af indkomne ansøgninger videre til kommunen efter prioritering.

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at der nu hvert år betales kontingent. Det har som forventet givet en ret stor nedgang i antallet af medlemmer. Måske skal der fremadrettet arbejdes på at skaffe flere medlemmer, så vi - måske ikke når de ca. 100 medlemmer, men dog flere end vi har pt. (35).

Konstituering og fremtid

Og netop dette sidste punkt gav anledning til, at samtalen på det konstituerende møde drejede sig om større synlighed og aktivitet i foreningen, ikke kun for købstadens skyld, men også for at skaffe flere medlemmer.

På et senere møde vil foreningen drøfte Skælskør Turistforenings rolle og opgaver i fremtiden, herunder samarbejdspartnere og berøringsflader lokalt og regionalt.

På generalforsamlingen konstituerede foreningen sig med Ole Rygaard som formand, Ole Vang næstformand, Lars Wolthers kasserer, Anne Gudiksen sekretær, og øvrige medlemmer Adalbert Oschischnig, Renny Rosenlund og Jens Schou. Suppleanter blev Steen Andresen og Hans Jørgen Konradsen.