Klik og se annoncen

Af John Hansen

Tålmodighed er en dyd - ikke mindst da i Slagelse.

Storkommunen har længe haft et par svømmehaller - iøvrigt også med en tredie hal på Gerlev Idrætshøjskole, som p.t. også ligger underdrejet - som i den grad har trængt til en kærlig hånd, en helt ny frisure og meget mere varmt vand.

Stor løsning - næsten...

Først på ugens byrådsmøde omtalte borgmester Dyrby basisforslagene - og noterede så også de lidt/noget fordyrende forslag med extra arealer omkring Slagelses nye 50 meter bassin, samt den billigste udgave af diverse wellness-faciliteter...

'Vi har prøvet at nå hinanden hele weekenden og også i tiden lige op til selve mødet,' noterede borgmesteren og kundgjorde, at der altså fortsat ikke var basis for at bruge 25 millioner mere end standardmodellen.

Her havde både SF og også de tre borgerlige partier nemlig ikke været til sinds at give op.

V-Vincents: Fremtidssikring!

Som Knud Vincents, V, sagde det, så ønskede de 'en kombination af flere modeller. Så hallerne ikke blot var pænt duelige her i nutiden, men også fremtidssikrede.'

Det var også, hvad partifælle og udvalgsmedlem Ebbe Ahlgren fremdrog: 'Lad os nu gøre det ordentligt og perfekt fra starten af. Vi ønsker kvalitet her,' pointerede Ahlgren - og tænkte lige meget på Korsør og Slagelse.

Andersen: - Vi går igang!

Kulturudvalgsformand Jørgen Andersen, Soc., sagde direkte, 'at Socialdemokraterne var nervøse for de ekstra penge.'

Andersen slog dog med forventning og tilfredshed også fast, at 'nu sætter vi altså projektet igang. Og så venter vi en måned på at undersøge nogle ekstra ting... Vi udsætter den sidste problematik,' sagde Jørgen Andersen, hvor f. eks. en Knud Vincents ville have hele pakken færdig her på majmødet.

Akutte renoveringsbehov

At der både i Korsør og i Slagelse Svømmehal findes nogle helt akutte renoveringsbehov er alle klar over - og at der først skal tages fat på disse er åbenbart.

Også det kræver naturligvis nogle nedlukninger i arbejdsfasen. Og for Korsørs vedkommende koster alene dette 17,9 millioner kroner, mens der her og nu skal bruges hele 39 millioner i Slagelse.

Det koster ialt ca. 60 millioner kroner og har også noget med coronaen at gøre, påpegede Ebbe Ahlgren.

SF-forventninger

Jørgen Grüner fra SF kaldte den store svømmehals-løsning for super spændende.

'Vi må dog prioritere, hvor langt vi kan gå,' sagde Grüner og noterede, at SF tidligere godt kunne have nøjedes med et kortere bassin, men nu så man endnu flere muligheder. Bestemt også for mere wellness og mere sundhed.

'Og også i Korsør' understregede SF-ordføreren.

Bæredygtighed. Forebyggelse

Den radikale kultur- og idrætsmand Troels Brandt glædede sig naturligt nok også over, at svømmefaciliteterne i Slagelse og Korsør fremover bliver i top - som hos flere af nabokommunerne.

Brandt påpegede vigtigheden af bæredygtig drift.

Det samme gjorde andre indlægsholdere - og Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti berettede, at de to haller længe havde været højt prioriteret fra DF-side. Ikke mindst fordi man tænker på kommunens mange ældre og på de sundhedsproblemer, man ønsker at gøre mere ved. Træning og forebyggelse.

Ann Sibbern fremhævede også handicap-tilgængeligheden som afgørende.

Trung, Villum, Britta...

Yngste medlem af byrådet, Christopher Trung , V, var ellers den, der allermest - og flest gange - under debatpunkt 8 påpegede vigtigheden af, at der på alle måder blev tænkt i handicaptilgængelighed.

Også når det gjaldt omklædningsrum. Borgmester Dyrby måtte mindst et par gange forsikre ivrige Trung om, at det behørigt blev ført til protokols.

Villum Christensen, LA, og Socialdemokraternes Britta Huntley kom også igennem virtualiteten med glade budskaber om de kommende nye tider for svømmere og badeglade. Britta brugte endda udtrykket 'fantastisk samhørighed' i kommunen.

Stén Knuth: God dag!

Tidligere borgmester og eliteidrætsmand, nu MF Stén Knuth, V, kaldte det 'helt vildt,' hvad der nu endelig er på vej helt konkret. 'Efter både op- og nedture undervejs,' sagde han.

'Det her er en rigtig god dag for alle borgere. For både bredde og elite...og det skal ikke være de sidste fem millioner, der skal afgøre det,' fremdrog Stén Knuth, idet han også takkede de mange frivillige, der havde kæmpet for sagen.

Og så glædede han sig også over, at de to svømmeklubber i Korsør og Slagelse (med ialt over 2.000 medlemmer) havde stået sammen. Og nu også reelt slåes sammen til en fælles klub.

Vandhunden, der glammer...

Også ude fra øerne kom en Anne Bjergvang, Soc., lidt utydeligt igennem ved det virtuelle møde. Og da man så endelig kunne høre hende nærmere, ja så begyndte hunden sgu' at gø og overdøve den politiske tale.

Bjergvang vil gerne have svømning - velsagtens også rundt om Omø og Agersø - men hun satte spørgsmålstegn ved de store beløb, der skal punges ud med inde i Korsør og Slagelse by.

Dyrby: Ja, lidt flere penge

Da klokken var omkring de 19 forsøgte John Dyrby Paulsen at konkludere: 'Vi er enige. Og der skal bruges lidt flere penge.'

Knud Vincents pointerede endnu engang, hvor klogt det var, at man ikke slog sig til tåls med en skrabet løsning - og pegede igen på de mange 30 millioner kroner afsat til forsorgsmuseet, hvor han hellere ville sikre forholdene i de to populære svømmehaller.

KV gjorde også opmærksom på, at hele fire partier faktisk slet ikke har sæde i kulturudvalget. Disse partier bør man også lytte til.

SF-krav om stram styring

SF's Jørgen Grüner slog fast, at det ville være 'en god løsning med de 15 millioner kroner extra - heraf de otte millioner til wellness.'

Men han krævede en stram styring af hele processen - med tanke på tidens øgede økonomiske udfordringer.

Dyrbys sigte på 2022...

John Dyrby lovede tæt opfølgning - og undlod i øvrigt denne forsonende aften at klandre Stén Knuth og Venstrefolkene for, at de ikke forlængst havde opført en ny hal eller en såkaldt Aqua Park.

'Svømmehallen burde de jo have sat igang allerede for seks år siden,' påpegede Dyrby nemlig for blot fire måneder siden overfor Uge Nyt.

Ved samme lejlighed sagde han, at nu kommer hallen i stedet i 2022...

Tak for debat. Og enighed

Og så møde-slutpunktet, her i maj 2020: Med et typisk 'Fino', kunne borgmester Dyrby endelig klokken præcis 19.08 afslutte punkt 8.

'Jeg siger tak for debatten. Jeg er glad for, at vi kunne finde en enhed,' påpegede han.

Uagtet at udvalgsformand Thomas Clausen, Enhedslisten, havde generet de andre og påpeget 'en påtaget enighed. Jeg ved jo, der for bare få dage siden var stor uenighed med tocifrede millionbeløb til forskel, i såvel Kulturudvalget som i Økonomiudvalget,' sagde Clausen fra Boeslunde - derfra hvor man fremover vil kunne vælge frit mellem at søge til Korsør eller Slagelse.

Clausen: Hvorfor ikke?

EL-repræsentanten pegede i øvrigt også på et par mangler ved svømme-projekterne:

'Såvel bæredygtighed som klimaregnskab efterlyses!'

Til gengæld fik Clausen åbenbart lov til fortsat at beholde sine 30 budget-millioner til forsorgsmuseet, selvom Venstres Knud Vincents tidligere havde peget på, at 15 millioner af svømmeinvesteringerne altså meget fint kunne findes i museumsprojektet.

'Her er en finansiering, som vi gerne ser i Venstre - også når S og LA gerne efterlyser konkrete forslag,' lod Vincents forstå. På en aften, hvor visionerne vist vandt over økonomien...