Klik og se annoncen

- Det er blevet en tradition, at julen starter med vores reception her i Danske Bank. Sådan lød det fra Erik Schultz, formand for foreningen Jul i Slagelse, som torsdag afslørede årets værk, den 26. årgang.

- Sidste år var vi lidt i tvivl om vi kunne fortsætte udgivelsen fa Jul i Slagelse. Det har heldigvis vist sig at være bæredygtigt - og fortsætter nu på 26. år og forhåbentlig mange flere år fremover, lød det fra formanden. Som også kunne præsentere en bestyrelse udvidet til fem personer.

Udvidet bestyrelse

- Den består af vores redaktør, Ole G. Nielsen, som samler alle artiklerne i løbet af året, kasserer Birthe Søhus, og så vores to nye medlemmer, apoteker Anita Albrechtsen og byrådsmedlem m.m. Pernille Frandsen.

1050 års jubilæer

Erik Schultz bebudede også et Jul i Slagelse som er et festfyrværkeri af jubilæer.

- Hvis man lægger jubilæumsårene sammen, beskriver vi 1050 år i alt.

Ældst er Dannebrog med 800 år, dernæst kommer Otto Johansen og Vognmanden fra Slagelse med fornemme 100 års jubilæer.

Og endelig fejrer vores alle sammens VestsjællandsCentret 50 års jubilæum.

Schultz reklamerede også for foreningens hjemmeside og facbookside 'jul i Slagelse.

- Der kan i følge os, også når det ikke er jul, lød det, før ordet blev overdraget til Ole G. Nielsens præsentation af det nye værk:

15 historiske artikler

- 2019 - året har længe været tydeligt for redaktionen. lød det fra Ole G. Nielsen ved præsentationen af årets værk.

- 800-året for Dannebrog tilsynekomst i skyen over Estland skulle markeres her, da Dannebrog og Johanniterne er uadskillelige. Tilmed var det 50 år siden flagmasten ved Antvorskov blev indviet. Redaktionen havde ønsket sig en forside af årets bog, hvor man fra Hunsballeområdet skulle kikke op på flagmasten med flaget og sneklædte træer.

- Vi fik ikke et snefnug hele vinteren 2018-19, konstaterede Ole G. Nielsen.

- Så måtte vi finde på noget andet. Og heldigvis har vi en stor samling af fotograf Georg Hemmingsens billeder, og det blev så et til formålet passende ældre billede af det jubilerende Vestsjællandscenter.

Årets bog 'Jul i Slagelse 2019' indeholder 15 historiske artikler om Slagelse og omegn.

Fhv. bankdirektør Erik Schultz, der er formand for udgiverforeningen, indleder og derefter følger Vibeke Hvidtfeldts beretning om julemandens fortrædeligheder.

Og så tages der fat på året 2019. Arkæolog Martin Pavon, Museum Vestsjælland, skriver om forbindelsen mellem Dannebrog og Antvorskov, og han slutter: 'På baggrund af ovenstående diskussion må det konkluderes, at Dannebrog sandsynligvis stammer fra Johanniterordenens rød/hvide korsfane pga. Valdemar den Stores stiftelse af Antvorskov Kloster'.

Selvom historien om Dannebrogs 800 år blafrer i vinden, så var Valdemarsdagen 1969 dagen, hvor flagmasten på Antvorskov blev indviet.

Da det er flagets år, har bogen lidt om fejringen af Valdemarsdagen, som begyndte på Nytorv og sluttede i Sct. Mikkels kirke, og her har bogen det indlæg, som formanden for Veteranhaven i Slots Bjergby, Stén Knuth, holdt, og hvor han trak en interessant linje mellem de gamle korsriddere og nutidens veteraner.

Tre runde dage

Tre institutioner i byen har jubilæum i år. Vognmand Laur. Christensen og Sønner samt herretøjsforretningen Otto Johansen har begge 100-års jubilæum og Vestsjællandscentret har vi haft i 50 år.

Artiklen om vognmandsfirmaet er ikke bare firmaet men også hele vognmandsbranchens historie.

Otto Johansens forretning er ikke bare 100 år. Det er 100 år siden købmand Otto Johansen åbnede sin forretningen på Nygade 4, men her har der været klædekræmmere siden 1865.

Vestsjællandscentret åbnede 20. november 1969, og det er i dag en integreret del af byen. Her 50 år efter åbningen må vi være glade for, at Grønvold og Schou ikke byttede grund med kommunen, men grunden på Jernbanegade blev købt af en privat investor. Vi kan forestille os, at grunden på Jernbanegade stadig ville ligge, som grunden på Christiansgade!

Nyt om Sct. Peders kirke

Pens. overlærer Hans Plovgård har til i år skrevet om Sct. Peder og hans kirke, med flere interessante betragtninger.

Jørgen Mikkelsen, arkivar ved Rigsarkivet, har bidraget med en artikel om Kirkerup Hospitals første årtier. Det er den hellige kilde, indtægten derfra og oprettelsen af fattighuset, som kaldes Hospitalet.

Historiker Birgit Meyer Andersen fortæller om sin tipoldefar, Claus Friederich Meyer, der var tømrermester i Slagelse i 1800-tallets første halvdel. Det er en fornøjelse at læse om tømrermester Meyer. Ingen kender ham i dag, men folk, som kender byens historie erindrer billeder af Sct. Peders kirke, der før det nuværende spir havde et spir af træ med mansard, og dette tag var udført af tømrermester Meyer.

Neergaard og Valdemarskilde

Historier Carsten Egø Nielsen har til i år skrevet om familien på Valdemarskilde, hvor godsejerens hustru var søster til forfatterinden Karen Blixen. En herlig, informativ artikel om en side af slægten de Neergaard og Valdemarskilde, som sjældent kommer frem.

Helge Christiansen, Bildsø, der er ekspert i området omkring Kirke Stillinge, beretter om den tid, da Antvorskov Højskole var forlagt til hovedbygningen til herregården Bødstrup.

Børge Riis Larsen, pens lektor, ph.d., beretter om Hjemmeværnsorkesteret udvikling fra harmoniorkester til brassband.

Spiritusprøvens opfinder

Tidl. embedslæge Hans Trier fortæller om kredslæge Johannes Fog, der opfandt spiritusprøven. Kredslæge Fog var en interessant personlighed, som her får sit eftermæle.

Vibeke Hvidtfeldt har en interessant fortælling om kunstmaler Gerner Kajberg, som har mange udsmykninger i byen.

Om endelig er der en redegørelse for Ottestrup forsamlingshus, som i 2018 overgik til et privat feststed.

Bogen er på 60 sider og kan købes i boghandlen.