Klik og se annoncen

Tekst og foto af Steen Andresen

Agersø: Der var mødt omkring 100 Agersøboere, lystsejlere og turister op til en hyggelig indvielse af det smukke gamle værft i lørdags midt i juni. Hele den arbejdende bestyrelse fra Agersø Storebælts Værft, borgmester for Slagelse kommune, forpagteren og den lokale politiker Anne Bjergvang tog ordet undervejs i indvielsen, mens et hyggeligt og garvet jazzorkester udfyldte pauserne.

Formand for arbejdsgruppen og bestyrelsen Troels Stensballe bød velkommen og præsenterede de enkelte talere.

'Fra forfald til Maritim Perle'

Dette var overskriften og arbejdsgrundlaget for arbejdsgruppen Agersø Storebælts Værft til bevarelse af det gamle værft, fortalte fundraiser, kasserer og bestyrelsesmedlem Lars Frederiksen i sin tale. Visionen var at sikre, at en traditionsrig, karakteristisk og bevaringsværdig ejendom på Agersø Havnefront blev istandsat. At etablere et sted, hvor man kunne reparere og vedligeholde både. At tiltrække en kvalificeret forpagter, som kunne drive værftet samt at skabe et miljø, hvor alle interesserede kunne være en del af værftets fællesskab.

Budgettet lagde ud med et ambitiøst projekt til 5,5 mio. kr., men efter neddrosling til 1, 5 mio kr. kom man i gang med støtte fra LAG Slagelse med ½ mio. kr. og 1 mio. kr. fra Realdania.

Så var vi gang.

Og visionen er vi tæt på i dag, sluttede Lars Frederiksen af, idet han hentydede til den nyansatte forpagter Kristian Jakobsen, der træder til den 1. juli.

Brug værftet og brug mig

Forpagter af værftet bliver Kristian Jakobsen, som udtrykte sin glæde over at skulle arbejde på værftet. Kristian Jakobsen arbejder på Korsør Produktionshøjskole og er en del af værftet i Korsør. Derfor glæder det mig at være med til at indvi endnu et værft. Min vision og drøm er, at der kommer gang i det gamle værft igen. Jeg vil komme meget på værftet og deltage i opgaveløsninger, men man kan også leje sig ind og bruge maskiner og faciliteter. Og når beddingen er klar, kan man komme op, så man kan lave sin båd og gøre den klar til sejlads.

Så brug værftet og brug mig, sluttede Kristian sin tale af.

Borgmester, politiker og Henry

Borgmester John Dyrby kom i sin tale ind på det, skabe noget sammen. At arbejde for en fælles sag og skabe noget. Han udtrykte begejstring for projektet og ønskede det al mulig lykke og held fremover. Øbo Anne Bjergvang gav en mere poetisk tale i form af vers fra den gamle Agersøsang Agersøs Pris: Fra Omøsund til Egholms bøgeskrænter, blev Agersø i havets bølger lagt. Fra Storebælt den al sin sundhed henter, mens den og Omø står for Sjælland vagt. Her Helholms fyr til Omø-fyret blinker, og leder skibene fra havn til havn, mens øens lave kyster venligt vinker med hilsen: Agersø - det er mit navn.

Sidste taler i rækken var Henry Rasmussen, der blev ansat den 1. april 1944 på værftet af sin far Ludvig Rasmussen efter sin konfirmation den 26. marts. Henry Rasmussen var begejstret for istandsættelsen og mindedes sin læretid på værftet i fyrrerne.

Historien

Agersøs første værft lå oppe i Strandalleen. Den 20. november 1899 tildeles næringsbrev til Rasmus Christian Rasmussen (født d. 16. september 1869) som tømrer på matricen 26c i Agersø by og sogn. Rasmus Rasmussen var udlært som karetmager i Nyborg.

På matrice 26c ligger Strandalleen 18, hvor bakken flader ud mod byen - lige før vejen deler sig. Dette hus havde Rasmus Rasmussen bygget og det stod færdigt i 1898.

Huset ser ud som i dag, men foran lå parallelt med dette en række store skure, hvori Rasmus Rasmussen startede Agersø Baadebyggeri. Selvbestaltet og kun med konen Laurine og nogle medhjælpere begyndte Rasmus her bygningen af fiskefartøjer op til 36 fod.

Men besværlighederne med at få bådene de 200 meter ned gennem den stejle bakke i Strandalleen til vandet var uhensigtsmæssig.

Rasmus Rasmussens sønner Christian og Ludvig Rasmussen opkøbte et stykke jord syd for Agersø havn af Andrea og Hans Frederik Carlsen, og lagde her grunden for et stort halbyggeri på 12 x 20 meter. Denne blev anlagt helt ud til vandet, men beddingen blev først anlagt over et år efter - og med den klausul, at det skulle være muligt for fiskerne at gå med trillebør bag om den fra havn til havn. Baadebyggeriet blev indviet d. 1. september 1938.

Og i årene herefter med op til 12-15 medarbejdere midt i 1950'erne. Med blandt andre Christian Rasmussens sønner Carlo og Bruno og Ludvig Rasmussens søn Henry som lærlinge. Bruno Rasmussen blev efter sin konfirmation ansat af sin far Christian Rasmussen ansat 1. april 1956, hvor samtidig Henry Rasmussen nedsatte sig som selvstændig tømrer på Agersø.