Klik og se annoncen

Af John Hansen

En af Slagelses mest kendte skikkelser, tidligere kommunaldirektør Egon Bo, fylder her torsdag 20. februar 70 år.

Egon Bo var helt fremme i offentligheden, da han i 1990'erne og 20ernes 00'ere - frem til 1. maj 2010 - var kommunaldirektør i Slagelse. Dels i 'den gamle' Slagelse Kommune, dels tog han også de første år af overgangen til den nye storkommune.

I disse år var Lis Tribler som bekendt borgmester. Tidligere var han højre hånd for både Steen Bach Nielsen og Jens Jørgensen.

Familien i centrum

Egon Bo kom til rådhuset i Slagelse efter to-tre år som kommunaldirektør i Fuglebjerg.

Siden 1977 har han i privatsfæren været godt gift med Jeanette.

De har datteren Anne Mette - som i øvrigt tidligere har været i skolepraktik her på Uge Nyt - og børnebørnene Olivia på 13 og Bertram på 8 år.

Med i Region Sjælland

Efter sin administrationskarriere gik Egon Bo med sin store kommunale erfaring ind i regionalpolitik.

Egon er for Liberal Alliance siden 2014 indvalgt i Regionsrådet for Sjælland, der jo har base i Regionshuset i Sorø og ikke mindst tager sig af sundhed og sygehuse.

Han er medlem af Forretningsudvalget og formand for Udvalget for afbureaukratisering og modernisering.

Desuden er Egon Bo medlem af andre udvalg, eksempelvis det for Femern Belt og internationale anliggender, Udvalget for South Balic (EU) og medlem af den regionale videnskabsetiske komité.

Vi skal være attraktive

Egon Bo kæmper - som flere andre - for at Region Sjælland og ikke mindst Psykiatrien Slagelse og de lokale-regionale sygehuse skal være så attraktiv, at man kan rekruttere det nødvendige personale.

Og på den front er der som bekendt pres på i disse år. På flere planer.

Til Uge Nyt har Bo tidligere slået til lyd for, at man bør blive bedre til at hente/lokke de unge medicinstuderende lige fra universiteterne og ud til f.eks. Slagelse. Ligeså sygeplejestuderende fra professionshøjskolerne.

'Det er hamrende vigtigt, at vi er attraktive og oppe på mærkerne, så vi kan tiltrække unge læger og sygeplejersker - og personale i det hele taget. Og vi har jo skabt nogle særdeles gode rammer og faciliteter,' påpeger Egon Bo.

To afgørende ting...

Set med Slagelseøjne, mener Egon Bo, 'at vi er hamrende heldige med at have de to sygehuse placeret lige i Slagelse by. Det kan ikke understøttes nok,' udtrykker Bo.

For at få dem til at fungere tilfredsstillende, kalder Egon Bo på to afgørende størrelser: Ledelse og arbejdsglæde.

Og de to hænger sammen.

'At skabe arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø, det er afgørende vigtigt for de ansatte og patienterne - og også for de nye, der skal rekrutteres.

Og så er ledelse naturligvis vigtig. Og den har i nogen tid nok været lidt for centraliseret,' siger Egon Bo til Uge Nyt.

Samarbejde er så vigtigt

Egon Bo synes, at der for det meste er et godt og konstruktivt, bredt samarbejde i selve Regionsrådet.

Her enes man godt om det meste.

Og det er han da ked af, at man åbenbart ikke gør på samme måde i eksempelvis Slagelse byråd, hvor man bør være meget bedre til at holde sammen og finde fælles løsninger - ikke mindst af hensyn til erhvervsliv og bosætning.

Øv - for meget rod!

'Der er altså for meget rod, som man ikke kan være bekendt. Politik er jo at være uenig, men man skal altså forstå at være det på en ordentlig måde,' pointerer Egon Bo.

Ellers har han ikke konkrete udmeldinger om hverken de lokale politikere eller administrationsfolk i Slagelse. Bortset fra, at han mener det er rigtigt godt, når kommunaldirektør og højerestående embedsmænd også bor i byen og kommunen.

Det mener Egon Bo selv at have set mange fordele ved.

Banebyen som begyndelsen

Vi husker fra lidt tidligere tid indvielsen af Banebyen i Slagelse - en af de første store ting i Steen Bach-Egon Bo-perioden.

- Banebyen var moderne arkitektur og nytænkning. Synes du, at der er blevet fulgt godt nok op på Banebyen (v. Ndr. Stationsvej) og udviklingen af Slagelse som sådan - eller har det hele taget lidt for lang tid?

Egon Bo: 'Jeg vil erkende, at der er gået for lang tid med udviklingen. Det har du ret i.

Men når det er sagt, vil jeg sige, at Banebyen jo var en start på noget nyt. Vi ville bl.a. have biltrafikken mere over på den side af stationen - og det kommer den yderligere nu med Campus Slagelse. Senest Absalon, der skyder op efter at jeg selv var med til at sælge grunden til Syddansk Universitet.

Men der bør gøres mere ud af pladserne og livet ud mod Sdr. Stationsvej fremover. Det tror jeg kan blive godt,' vurderer Egon Bo.

Ja til højhuse i bymidte

- Og hvordan har du det så med højhuse i Slagelse by?

Egon Bo: 'Vi skal ikke have 20 og 25 etager i Slagelse, men vi må altså godt have nogle pæne vartegn for byen. I bymidten. Eksempelvis ved Stormbroen.

Det hører med til den moderne storby, som Slagelse også gerne skal være.'