Klik og se annoncen

Af John Hansen

Noget reelt nyt var der sådan set ikke - men 'projektet' skulle vel helt formelt afsluttes...

Så i ly af Folketingsvalget - og måske al opmærksomheden omkring bl.a. to nyvalgte Venstremedlemmer - gik Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen, Soc., og viceborgmester Villum Christensen, LA, her torsdag 6. juni ud med den endelige begravelse af deres særlige 'private' borgmesteraftale.

Som forudset fik delingen af borgmesterposten - to år til hver - naturligvis ingen gang på jorden.

Keine Hexerei...

Og som John Dyrby prøvede at forklare det i DR-radioens P4, så tror han ikke, det kommer ganske bag på borgerne i kommunen.

'Men vi var dengang nødt til at være lidt opfindsomme - og det resulterede altså i den aftale, som nu er revet i stykker,' noterede Dyrby.

P4: - Har det hele tiden været meningen, at jeres lidt særlige aftale bare skulle droppes?

Dyrby: 'Det overlader jeg trygt til journalister og kommentatorer at bedømme. Det har jeg ikke de store kommentarer til...'

'Ikke interessant'

Og på radiojournalistens opfølgende spørgsmål uddyber John Dyrby:

'Det er ikke interessant, om det har været planlagt hele tiden.

Men nu har vi ro i kommunen. Vi har fået skabt en god økonomi, og så har vi mange gode projekter og planer, vi skal have udført,' påpeger Dyrby.

Og det skal vel så - underforstået - realiseres i de kommende to år. Op imod næste kommunalvalg...

Villum Christensen fortalte til radioen senere blot, at han 'ikke ønskede mere støj omkring kommunen.'

Ophæves uden forpligtelser

Fra rådhuset og Dyrby modtog vi selv denne ordlyd omkring skrinlægningen af den gamle aftale. Og så den helt nye:

'John Dyrby Paulsen (A) har indgået aftale med Villum Christensen (I) og fortsætter perioden ud som borgmester.

Det betyder, at den mellem parterne indgåede 'Aftale om håndtering af konstituerende møde i Slagelse Byråd fredag den 1. december 2017' af 30/11-17 ophæves uden forpligtelser eller betingelser af nogen art.

Den oprindelige aftale blev indgået på baggrund af en meget kompliceret og fastlåst politisk situation omkring valg af borgmester i december 2017, og hovedformålet var at undgå en lodtrækning om borgmesterposten.

Det lykkedes,' lyder det fra rådhuset.

Og videre...

Villum Christensen:

'Jeg har aftalt med John, at han fortsætter som borgmester perioden ud. Vi har haft et fortrinligt samarbejde i det første halvandet år, og Slagelse Kommune er nu i god gænge.

Jeg ønsker ikke at medvirke til unødig støj omkring kommunens ledelse, og af hensyn til stabiliteten i byrådets arbejde er det derfor vigtigt at aftalen af 30/11-17 ophæves allerede nu.

Jeg håber, at det kan være med til at cementere den nuværende ro og stabilitet i det politiske arbejde i Slagelse Byråd, og den fortsatte udvikling af kommunen.

Jeg glæder mig desuden til at fokusere endnu mere på mine opgaver som viceborgmester og formand for Erhvervs- og Teknikudvalget, og jeg er glad for, at det kan lade sig gøre med udgangspunkt i kontorfaciliteter på rådhuset.

Glad som statsrevisor

Og Villum videre:

'Jeg er også personligt glad for aftalen, som betyder, at jeg herved kan fastholde mit job som statsrevisor i Folketinget, hvor jeg fik en fornyet udnævnelsen i slutningen af 2018.

Måske i realiteten det mest interessante job jeg har haft i min karriere.'

Godt politisk parløb!

John Dyrby Paulsen:

'Jeg er meget glad for samarbejdet med Villum;

Vi har et særdeles godt politisk parløb som borgmester og viceborgmester, og det samarbejde fortsætter vi naturligvis, også gerne efter næste valg.

Jeg ser i øvrigt gerne, at posten som viceborgmester fremadrettet, dvs. også efter næste valg, får mere tyngde i det politiske arbejde i Slagelse Kommune.

Vi vil mere vækst...

Jeg ser også frem til det fortsatte politiske arbejde i regi af Slagelse Byråd.

Jeg er meget tilfreds med Villums indsats som udvalgsformand, og jeg ser frem til, at Villum her efter folketingsvalget kan varetage de mange vigtige erhvervsrettede opgaver på det politiske plan og blive kommunens centrale bindeled til erhvervsforeninger, organisationer, og virksomheder, som skal skabe grundlaget for væksten i vores kommune.

Vi har rigtig mange bygge- og anlægsopgaver samt et meget stort indkøbsbudget, som fordrer politisk opmærksomhed, og har stor betydning for kommunens erhvervsliv.

Vi vil efter sommerferien få indrettet et viceborgmesterkontor på ledelsesgangen,' fastslår John Dyrby Paulsen.