Klik og se annoncen

Før påske adopterede Trelleborg den ene af fjerdeklasserne, 4a, på Marievangsskolen. Det skete ved et storslået arrangement på Trelleborg, hvor eleverne, deres forældre, skolens lærere og ledelse, Kultur- og Skoletjenesten i Midt- og Vestsjælland samt Trelleborgs formidlere og leder deltog i et forløb med både spisning i langehuset, stjerneløb med quiz samt officielt adoptionsarrangement og rundvisning.

Samarbejdet mellem kulturinstitutionen Trelleborg og Marievangsskolen har til hensigt at skabe undervisningstilbud med større relevans i forhold til læreplaner, faglige mål og målgrupper.

Gennem samarbejdet med adoptionsklasseeleverne og deres lærere udvikles og implementeres museumsbaserede undervisningsforløb med relation til skolereformen og den åbne skole på kulturinstitutionen.

Adoptionsprojektet er et pilotprojekt og det er planen, at alle fællesudviklede undervisningsforløb - i et såkaldt praksisfælleskab - skal gøres tilgængelige og tilbydes alle skoler generelt. Kultur- og Skoletjenesten i Midt- og Vestsjælland støtter projektet økonomisk, og projektet skriver sig ind i Kulturministeriets børn- og ungestrategi og Kulturministeriets og Undervisningsministeriets initiativer til udviklingen og styrkelsen af samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner.

Foto: Poul Hansen