Klik og se annoncen

Af John Hansen

I skrivende stund ( i tirsdags) trak det op til en desværre tiltrængt evaluering af det nye brede samarbejde i Slagelse byråd.

Et fællesmøde tirsdag aften (efter vor deadline) skulle være berammet. Og lad os håbe, at der er kommet noget konstruktivt ud af det.
De første meldinger fra dette møde fik vi torsdag, og de pegede på, at der sådan set ikke opnåedes større enighed om omtalte sager, men at man bredt og generelt var enige om at tale mere sammen fremover. Flere møder må til, og man må se ud over for megen personfnidder.
Så håb er der vel for kommunens fremtid...

Helt åbent...

For ellers må vi sige, at dagene efter det sidste (første) byrådsmøde under John Dyrby Paulsens ledelse, har været gået med den ene særlige og kedelige tilføjelse efter den anden.

Hver dag nye afsnit af en ny føljeton - primært i den lukkede sag om et muligt kommunalt grundsalg, der blev ganske åbent. I Svenstrup ved Korsør Nor.

Sagen har i høj grad været omtalt dagligt i Sjællandske. Og vi har også (VDonline etc.) berørt dele af den...

Dyrby ønsker forklaring

Efter byrådsmødet gik borgmester John Dyrby således til værks - med et åbent skriv - til primært Brodersen og Vincents:

'I forlængelse af byrådsmødet i denne uge, hvor I om sag nr. 39 (salg af grønt areal) brugte ord som 'nepotisme' og 'kammerateri' og en mistanke herom i en sag, hvor et flertal fulgte indstillingen fra forvaltningen om et åbent udbud, men med en højere mindstepris, vil jeg meget gerne have jeres uddybende forklaring på, om I mener, at det er forvaltningen, der har stået for en form for nepotisme og kammerateri.'

Og siden fulgte fra Dyrby:

'Kære Byråd. I forlængelsen af endnu en omtale i pressen af sag nr. 39 fra byrådsmødet den 29/1-18 om salg af et grønt areal, hvor det fremhæves, at arealet måske kan sælges til boligformål, hvis planloven ændres, kan jeg oplyse følgende:

Som det fremgår af sagsfremstillingen vil det i salgsdokumenterne blive pointeret, at der til salget knyttes en deklaration, som bl.a. indeholder en klausul om, at arealet ikke må bebygges, at der ikke må plantes høje træer eller lignende samt krav om bibeholdelse af stier og adgang til disse m.m. Deklarationen er et vigtigt dokument i handlen og skal bl.a. sikre ejendommene på den anden side af Halsebyvej en fortsat udsigtsklausul samt sikre adgang til spildevandsledninger og lignende. Salgsmaterialet og deklarationen/deklarationerne, vil det blive sendt i høring hos landinspektøren mv. inden grunden bliver udbudt til salg, så vi er helt sikre på, at deklarationerne formuleres korrekt.

Vi vil som kommune endvidere havde den ekstra sikkerhed, at arealet ikke har tilladelse som boligområde, og denne kan kun gives af kommunen.

Jeg håber, at dette samlet set giver en afklaring mht., at det pågældende grundstykke IKKE for fremtiden vil kunne anvendes som boligområde.'

Ny vrede

I mellemtiden må vi sige, at også Vincents og Stén Knuth har ageret (vistnok bl.a. på facebook), som vi ikke har modtaget.

Men ifølge Sjællandske er de borgerlige vrede over Dyrbys håndtering af sagen.

Ifølge Dyrby, Villum og flertallet, så har sagsfremstillingen omkring sagen været den samme hele vejen igennem - dvs. også i 2017, hvor Sten havde ansvaret - og man undrer sig derfor over, hvordan det kan være udtryk for nepotisme, når sagen sendes i udbud og alle kan byde. Det eneste det nye økonomiudvalg har gjort, er at fordoble minimumsprisen.

Brodersen: Klar sag!

Søndagsavisen har spurgt Henrik Brodersen om han har konkrete beviser i sagen eller der blot er tale om en fornemmelse for kammerateri?

Brodersen: 'Denne her er da klar for enhver. Jeg står ved hvert et ord. Og jeg har da også tydeligt kunnet se, hvordan Lis Tribler eksempelvis ikke har det særligt godt med det hele.

Det er bare rigtigt uklogt at tvinge den salgssag igennem med 16-15. Og det bekræfter mig da også i kammerateriet, at man - yderst tankevækkende - lige havde stedfortræderen fra LA klar.'

I efteråret da Villum var i USA, og Troels Chr. gik på Caramel med Simon Emil, og vi derfor tabte mange millioner, som Søndagsavisen beskrev det - da havde man skam ingen suppleant parat...

'Nej, det her synes planlagt ned i mindste detalje. Og den klausul er jo intet værd. Nej her kan måske engang sælges for 25 gange den aktuelle værdi. Det synes jeg, man må råbe op om - selvom jeg generelt set synes køb og salg skal på et lukket møde,' svarer Henrik Brodersen.