Klik og se annoncen

Idrætsfaciliteter er med til at skabe rammerne for et rigt idrætsliv i Danmark. Men forskning viser, at faciliteter ikke alene kan påvirke flere danskere til at dyrke sport eller motion. Fællesskabet spiller derimod en vigtig rolle, og det er både med til at fastholde og motivere flere til at have et aktivt idrætsliv.

Derfor sætter Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune ved næste temamøde fokus på fællesskaber, hvor målet er inspirere idrætsforeninger og -aktører til i endnu højere grad at fremme fællesskaber gennem aktiviteter og faciliteter.

Faciliteter er med til at danne fællesskaber

- Alle borgere skal opleve glæden ved at bevæge sig, dyrke motion og indgå i aktive fællesskaber. Idræts- og fritidsfaciliteter er et fast omdrejningspunkt for mange aktiviteter i foreningerne, og de er en af forudsætningerne for at lykkes med at skabe fællesskaber. Derfor vil vi gerne styrke de sociale aktiviteter og fællesskaber ved bl.a. at tage udgangspunkt i, hvordan vi bedst udnytter vores eksisterende faciliteter. Vi håber, rigtig mange vil deltage i temamødet, så vi sammen kan understøtte, at idrætten er vejen til glæde, nye oplevelser, nye evner og nye fællesskaber, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen. (A)

Inspiration og erfaringer på programmet

På temamødet kan deltagerne se frem til at blive inspireret af bl.a. to lokale ildsjæle Søren Willeberg og Lasse Russotti fra Korsør Aqtive Days og Korsør Cable Park. Søren og Lasse vil bl.a. fortælle om deres erfaringer med at skabe aktivitet og fællesskab omkring Halsskov Færgehavn bl.a. gennem Korsør Aqtive Days.

Derudover vil Jakob Sander fra Vejen Idrætscenter sætte fokus på, hvordan man ved hjælp af konceptudvikling kan skabe liv, aktivitet og fællesskab i sin facilitet. Jakob vil inspirere med afsæt i, at alle kan gøre noget for at fremme fællesskaber, uanset hvilken facilitet de er i.

Hele programmet kan ses på slagelse.dk, hvor der også er mulighed for tilmelding til temamødet den 3. december kl. 17.30-20.00 på Ny Tribune i Harboe Arena Slagelse.