Klik og se annoncen

Af John Hansen

Hvis Slagelse - som antydet af borgmester Dyrby på ugens byrådsmøde - skal komme lige efter Herning (bl.a. VM-arrangør i håndbold), så er der stadig laaang vej igen.

Thomas Clausen, EL, fortalte, at man til de store events - som Slagelse officielt går efter - bare er afsat en million kroner.

Da kommer man ikke langt, hvis f.eks. en kæmpe Spejderlejr 2022 kræver en samlet investering på mellem 33 og 54 millioner kroner...

Spejdere med ekspertice

Som et vigtigt punkt på byrådets dagsorden i denne uge lå, at man skulle tage stilling til, om Slagelse Kommune fortsat skal arbejde på at kandidere til værtsskabet for den store nationale spejderlejr 2022.

Den som hhv. Sønderborg og Holstebro senest har huset med succes. Og med udgifter/investeringer på hhv. 30 og 33 millioner kroner.

Ligeså er Slagelse heldige at have en af arrangørerne fra Sønderborglejren med i et evt. lokalt arrangement.

Spejderne har dog generelt - bl.a. via Peder Harboes offentlige udmelding - ikke følt, at de af kommunen er/var taget ordentligt med på råd.

Knuth: I positivt lys

På byrådsmødet var det tidl. borgmester Stén Knuth, der på vegne af V, DF og Radikale, fremsatte et ændringsforslag til Økonomiudvalgets flertalsbeslutning om at skrinlægge ideen om at få sådan et værtsskab til kommunen.

Stén Knuth fremhævede at såvel spejdergrupper som private arbejde på og støttede et projekt, der ikke blot en uges tid ville bringe Slagelse i (tiltrængt) positivt lys, men også over flere år ville give øget kammeratskab, kendskab og venskab internt i foreningslivet og kommunen som sådan.

Tænk bare på hvad Landsstævnet 1981 gav på mange fronter...

Har vi alle viljen?

Knuth omtalte de tidligere succes-lejre i Sønderborg og Holstebro - og han efterlyste mere viden og reel indsigt i beregninger, der ville få et Slagelse-værtsskab til at stige til op imod 54 millioner kroner.

Altså rigtigt mange penge - ja måske urimeligt mange penge, som byrådsflertallet pegede på.

Der ville en mulig omsætning på 80-100 millioner kroner og en masse gode historier (også nationalt set) måske ikke række...

Omend Stén Knuth også kastede endnu 'en udgift' ind i spillet: 'Viljen til at ville det!'

Han ønskede, sammen med radikale og DF, at spejderne fik tre ugers chance mere til at få gjort op, hvordan det hele evt. ville kunne realiseres...

Usikkert, urealistisk...

Udvalgsformand Jørgen Andersen fra Socialdemokratiet sagde 'ja, det kunne være spændende, hvis vi havde økonomi til det.

Han sagde, det var 'skræmmende' m h t økonomien, og udtrykte ligeledes skepsis - som han har gjort fra første dag - omkring den konkrete placering af den store lejr.

'Og hvor meget giver det reelt tilbage? Det er svært at fastslå.

SF's Jørgen Grüner kaldte det 'et spændende projekt - som er svært at måle på.' Han kaldte det 'urealistisk, om det var 20 eller 50 millioner, kommunen her skulle investere'.

'Hvis erhvervslivet så kunne komme med 20 millioner, så var det måske noget andet,' mente han.

Spejderleder: Til grin!

Det samme har Dyrby meldt ud i pressen, efter at Sjællandske i lørdags bragte en alvorlig anklage fra spejder og apoteker Peder Harboe fra Korsør (medlem af nedsat arbejdsgruppe omkring spejderlejren).

Peder Harboe sagde 'Jeg føler mig til grin...vi er slet ikke blevet inddraget eller har fået noget at vide om udgifterne til lejren,' fremførte han bl.a.

I byrådssalen mandag Venstres unge frivillighedsmand Christopher Trung, at dette lignede 'en hån' mod ildsjælene og spejderne på denne måde at forkaste projektet. 'Den slags er med til at give politikerlede'.

Anders Koefoed efterlyste også ærlige udmeldinger fra flertallet - ligesom Ann Sibbern, DF, ærgrede sig over processen og mente, man burde kunne enes om at forlænge tidsfristen lidt...

Radikale Troels Brandt fremhævede, at 'vi jo snakker om større events i kommunen - og om at indvolvere og inddrage borgerne. Så bør det også ske i praksis'.

Tribler: Savnede V-midler

Socialdemokrat Lis Tribler fortalte, at hun har været spejder i 25 år - havde i øvrigt ligesom Stén Knuth besøgt Sønderborgs lejr - og der var ikke noget, hun hellere ville end få en spejderlejr til Slagelse.

Men ligesom Dyrby og Andersen, så mangler hun pengene.

Lis havde heller ikke hørt om erhvervsliv, der ville yde store beløb. Og selvom kommunen måske nok lige nu har overraskende mange penge i kassen (ca. 300 millioner, red.), så sagde hun direkte henvendt til Venstrefolkene:

'Venstre har slet ikke fortalt os, hvad vi så skal nedprioritere - skal det være idrætten, der jo udtrykker store behov for midler og ressourcer.'

Er 300 millioner nok?

SF's Jørgen Grüner havde også nævnt noget af alt det, man manglede penge til - 'til at speede Campus op, til svømmehal, til kystsikring - og på Børneområdet står vi allerede med overforbrug og nu 10-15 millioner i underskud,' påpegede SF'eren. Alt ialt resulterede det mandag kl. præcis 18.29 i et definitivt 15-16-nederlag for spejderlejr-muligheden.