Klik og se annoncen

Af John Hansen

Der er straks fra årets start - det nye, 2020 - sat fuld fart på kedlerne i den fremadstormende elektroniske sport.

Og Sørby Esport er, ikke overraskende, fortsat rigtigt langt fremme i skoene.

Nu vil den store e-sportforening med udspring i landsbyen og idrætsforeningen lige syd for Slagelse også arrangere festival.

Esport-festival!

Danish Game Awards: Sørby!

- Fire dage med aktiviteter, inspirerende foredrag og netværksdeling!

Sådan lyder opskriften på Sørby Esports nyeste og seneste esports-initiativ, EFF, og formålet her er klart:

De danske esportsforeninger og deres medlemmer skal samles, fremmes og hyldes.

Esport er fortsat nogle steder til diskussion - både i sports- og foreningskredse og i samfundet som helhed - men e-sport er over de seneste år i massiv vækst i de danske foreninger, og Sørby Esport er et eksempel herpå.

- Vi vil samle og dele...

Med kåringen som årets esportsklub ved Danish Game Awards i hånden, inviterer Sørbyfolkene nu andre foreninger landet over til det helt nye initiativ Esports Forenings Festival.

'En esportsfestival der skal samle, fremme og hylde foreninger og deres medlemmer gennem aktiviteter, foredrag og netværksdeling - og det skal foregå i Sorø Hallen fra 11. - 14. februar.

Sloganet er 'Mere End Esport', og festivalen vil tydeliggøre esportens evne til naturligt at rumme meget mere end gaming, som det kendes fra ungdomsværelset,' hedder det i oplægget til festivalen.

Erhvervsstyrelsen i ryggen

Anders Sørensen og Mark Kristensen påpeger, at 'med en klar vision for EFF fik Sørby Esport i februar sidste år tilsagn fra Erhvervsstyrelsen til at afholde esportsfestivalen.

Styrelsen lagde i begrundelsen vægt på de ambitiøse målsætninger om at styrke og samle foreninger og dermed være med til at gøre det attraktivt at være medlem af en esportsforening.

Dette ved at tilbyde konkurrencer i esport kombineret med et fokus på sundhed og fysisk aktivitet som et tema til festivalen.

For hele Danmark

Festivalens positive hovedmål er at samle alle foreninger i Danmark, som tilbyder esport, så der kan sikres en bedre vidensdeling og stærkere organisering af esporten i Danmark, lyder det.

Der lægges derfor vægt på, at det ved hjælp af en retningsdefinition for det videre arbejde med esport skabes en række ambassadører, som kan tage de nye erfaringer med ud i de lokale klubber og danne fundamentet for en god og sund udvikling.

Danmarks første e-festival

'Mange venskaber dannes gennem foreningslivet.'

Det mener Sørby Esports energiske formand, Mark Kristensen.

'Vi skal se EFF som en enestående mulighed for at forandre ungdomskulturen og den traditionelle foreningsverden. Jeg er pavestolt over, at vi er lykkedes med det i Sørby Esport,' fortæller han.

Og Mark Kristensen understreger, at foreningernes rolle i udviklingen af esport er altafgørende: 'Det første step er, at vi samarbejder og vidensdeler. Vi i Sørby Esport vil gerne bidrage med en årlig festival som kan være med til at styrke og fortsætte foreningskulturen, hvor vi sammen med de andre foreninger ser muligheder og samarbejder omkring fremtidens esport i foreningslivet,' uddyber han.

Begejstring i DGI Esport

Sørby Esports projekt modtages med åbne arme i DGI. Martin Fritzen, der er projektleder i DGI Esport, er begejstret for initiativet.

'Med den udvikling som esporten har taget i Danmark, er det et fantastisk setup, som Sørby Esport sætter i søen. Jeg kan kun understrege, at det bliver ekstremt vigtigt at få oparbejdet et netværk imellem de nyetablerede esportsforeninger,' siger Martin Fritzen.

'Det er vigtigt, at etablerede foreninger som Sørby Esport går forrest og samler foreningerne til værdifuld vidensdeling for alle parter,' mener han og understreger, at DGI træder til som partner for EFF.