Klik og se annoncen

Slagelse mangler P-pladser til autocampere. Det var i starten af året budskabet i en henvendelse til Per Thuesen, som er formand for Slagelse Turistforening.

Han tog emnet op i bestyrelsen for turistforeningen og efterfølgende Slagelse Kommune, begge steder med positiv response. Med et Tour de France på vej til regionen i 2021 er der nu sat ekstra fokus på problematikken, og tirsdag aften afholdt man på Posthuset det første møde om sagen, mhp. både 'brainstorm' og generelle drøftelser om både muligheder og eventuelle problemområder for etablering af P-pladser for autocampere i områder ved Korsør, Skælskør og Slagelse, samt nedsættelse af tre arbejdsgrupper for de enkelte byer, mhp. en motiveret indstilling til Slagelse Kommune.

Turistformanden håber at man med i første omgang midlertidige P-pladser for autocampere kan servicere de mange følgere af tour'en og samtidig trække ekstra mange turister til området, og dermed generere øget omsætning i lokalområdet. P-pladserne tænkes placeret ved f. eks. eksisterende campingpladser, men også ved lokale gårde, restauranter, købmandsbutikker m.m.

- Jeg forestiller mig måske ti midlertidige pladser på ikke under 200 kvm. op langs Tour de France-ruten indenfor Slagelse-området. Senere kan nogle af pladserne måske udvikles til at blive permanente, vurderer Thuesen.

De midlertidige pladser er områder hvor der er mulighed for parkering med adgang til køb af strøm til autocamperen, mens permanente pladser kræver flere faciliteter mhp. vandpåfyldning og tømning af spildevandstanke m.m.

De nedsatte arbejdsgrupper forventes at være færdige med arbejdet i maj måned, så indstillingen til Slagelse Kommune kan sendes til behandling før sommerferien.

Landsdækkende problem

Iflg. henvendelsen til Per Thuesen er manglen på P-pladser til autocampere generel for hele Danmark, samtidig med at antallet af autocampere er stigende og forventes øget væsentligt i de kommende år.

På billedet til højre faciliteter til køb af strøm ved parkering af autocampere i Århus-området.

Foto: Colourbox.dk og privat