Klik og se annoncen

Af John Hansen

At Slagelse Kommune har et rigt foreningsliv og masser af idrætsaktivitet, det har vi længe vidst.

Og det viser sig nu, at medlemstallet i idrætsforeningerne øges - og Slagelse har faktisk næstflest medlemmer i idrætsforeningerne i hele Region Sjælland.

Kun 'storbyen' Roskilde har flere medlemmer blandt de 17 kommuner i Region Sjælland - med 49.903.

Slagelse Kommune er nummer to med 30.553 - lige foran Køge, hvorefter Næstved følger med 30.051 medlemmer.

To procent højere!

'Faktisk er idrætsdeltagelsen i foreningerne 2 procent højere i Slagelse end i Næstved,' fortæller Jørn C. Nielsen fra SiR. 38,6 procents deltagelse imod 36,6 i byen mod sydøst.

Næstved Kommune er pr. november 2018 noteret for ialt 82.995 indbyggere, Slagelse Kommune for 79.117 borgere.

Slagelse Idræts Råd

Medlemstallet blandt Slagelse Idræts Råds medlemsforeninger i Slagelse kommune er samtidig også begyndt at stige.

I 2014 var der 30.427 medlemmer, og tallet er i 2018 steget let til 30.553 i Slagelse-idrætsforeningerne, som er organiseret under henholdsvis Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firma Idræts Forbund (DFIF).

Det viser de netop offentliggjorte tal fra DIF, hvor man har renset for â??dobbelt' medlemsskab, beretter Jørn C. Nielsen.

Vi har 136 foreninger

Der findes 136 forskellige godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i Slagelse Kommune netop nu.

Medlemmerne i denne opgørelse er med i de 136 idrætsforeninger rundt om I Slagelse kommune, fortæller Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd.

På landsplan er der det seneste år også tale om en fremgang, sådan at man nu har rundet 2.2 millioner medlemmer.

Bevæg dig for livet

Væksten udspringer i høj grad af en positiv udvikling i den fælles satsning 'Bevæg dig for livet', hvor idrætterne i samarbejdet har en fremgang på 17.759 flere medlemmer.

Det er især fitness, tennis, fodbold, kano & kajak, og floorball, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til en positiv.

'Vi er meget glade for, at idrætsforeningerne står stærkt, og at de tiltrækker flere medlemmer,' fortsætter Jørn C. Nielsen.

De helt unge

Præcis 5.212 af de aktive er i alderen 7-12 år her i Slagelse kommune

Jørn C.: 'I forhold til satsningen for at få flere i foreningerne, har vi lokalt priset unge lokale rollemodeller, der typisk har vundet DM-medaljer eller deltaget på landshold.

Og indtil nu har Slagelse Idræts Råd udnævnt 42 af slagsen til idrætsambassadører. De skal være med til at fastholde, men især tiltrække nye børn og unge.'

I Slagelse Kommune er der blandt de 7-12 årige 5.212 medlemmer i de lokale idrætsforeninger.

Seniorerne rykker igen

Mere end 5.400 af foreningsmedlemmerne i Slagelse kommune er over 60 år.

Den største medlemsfremgang i 2018 på landsplan findes i gruppen over 60 år med en samlet fremgang på 20.167 unikke medlemmer.

Selvom golf stadig er den idræt med flest seniorer, lader det til, at de ældre nu også finder ind i andre idrætsgrene, hvor der er opstået helt nye tilbud til seniorer.

De får her nye muligheder for at dyrke motion, samtidig med at der er også er plads til socialt samvær.

Socialt samvær vigtigt

'Den store stigning i antallet af seniormedlemmer skyldes blandt andet, at idrætsforeningerne formår at fastholde de voksne medlemmer ved at styrke idrætstilbuddene og ikke mindst sætte fokus på det sociale samvær.

I Slagelse Kommune er medlemstallet i foreningerne i 2018 oppe på 5.417 over 60 år. Derfor er det vigtigt, at foreningerne forstår at tilbyde attraktive forhold for seniorerne,' betoner Jørn C. Nielsen.