Klik og se annoncen

Af John Hansen

Krisen er fortsat over os. Bestemt også i noget udfordrede og skrøbelige Slagelse Kommune...

'Krisen har ramt Danmark, og Slagelse Kommune er også mærket af udfordringerne,' lyder det da også direkte fra rådhuset midt i Slagelse by.

Og man uddyber: 'Derfor sætter et enigt Økonomiudvalg nu en hjælpepakke på 50 mio. kr. i gang, med en lang række initiativer, der skal være med til at skabe beskæftigelse og hjælpe lokalområdet helskindet gennem krisen.

Sibbern: De ældre!

Og jo, der ligger en helt særlig og vigtig opgave for byrådet i at være med til at bære vores lokalområde gennem krisen.

Det gør man - som også tidligere bebudet her - bl.a. ved at sætte gang i en række initiativer, der dels kan igangsættes øjeblikkeligt, og dels på lidt længere sigt skal holde hånden under aktiviteterne og beskæftigelsen i vores lokalområde.

- I den nuværende krise er det helt afgørende, at vi på ældreområdet kan levere den pleje, der er nødvendig og som med rette forventes af vores ældre og deres pårørende, fremhæver Ann Sibbern, DF, medlem af Økonomiudvalget og Forebyggelses- og Seniorudvalget, således, idet hun fortsætter:

- Det sørger vores dygtige medarbejdere for, og nu giver vi mulighed for, at området kan foretage de ekstra indkøb, der er nødvendige.

Samtidig ser vi på, om der kan gøres en ekstra indsats for fx de ensomme ældre og pårørende til demensramte, der rammes særlig hårdt af krisen.

Villum og erhvervslivet

- Det er helt afgørende, at vi sørger for, at vores lokale erhvervsliv ikke bliver ramt alt for hårdt af krisen. Derfor fremrykker vi så mange planlagte opgaver for fx håndværkere vi kan, og vi er alle indstillet på at føje nye opgaver til, så lokale firmaer kan få ekstra opgaver her under krisen.

Vi har fokus på, at de lokale firmaer også har opgaver efter krisen, siger Villum Christensen, LA, formand for Erhvervs- og Teknikudvalget.

SF og prioriteringerne

- Også byfornyelsesprojekter bliver prioriteret og fremrykket udmelder Jørgen Grüner, SF, formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, der også glæder sig over, at der til brug efter krisen afsættes 1.500 kr. pr. medarbejder til videreuddannelse, som skal bruges på lokale hotel- og konferencesteder, så vi også på den måde rækker en hjælpende hånd til fx restauranter og hoteller i vores område.

- Hjælp til erhvervslivet er overordentlig vigtigt, siger Sten Knuth, V, MF og medlem af Økonomiudvalget, der dog også fremhæver og glæder sig over, at der nu kan ydes økonomisk støtte til foreningslivet, idrætsklubberne og de mange frivillige, der uforskyldt bliver ramt i denne tid, og som bliver så vigtige for os alle sammen, når vi er kommet på den anden side af krisen.

Tribler: Høj aktivitet

Et område der virkelig har fået ændret hverdagen pga. krisen, er skoler og daginstitutioner.

Ikke blot er de i stor stil beskæftiget med nødpasning og nye former for digital undervisning. De bidrager også med renoveringsopgaver, der kommer det lokale erhvervsliv til gode.

- Vores institutioner har virkelig taget fat med hensyn til at igangsætte små renoveringsopgaver, siger Lis Tribler, Soc., medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

- Nu giver vi så mulighed for yderligere at fremrykke opgaver, som fx malerarbejde, renovering af faglokaler og toiletter samt igangsætning af helt nye opgaver på skoler og daginstitutioner. Det glæder mig meget.

Vincents og detailhandlen

- Alle tiltag er velkomne, siger Knud Vincents, gruppeformand for Venstre og medlem af Økonomiudvalget, idet han både glæder sig over, at Venstres tidligere forslag kan genfindes i Økonomiudvalgets vedtagelse, herunder at betalingen af ejendomsskatter, der forfalder i juli i år, kan udskydes.

Ligeledes at et spændende forslag fra de lokale erhvervsforeninger om at sætte gang i detailhandlen, fx ved støtte til en fælles 'køb lokalt'-kampagne, nu kan sættes i værk, og kan strække sig et godt stykke efter, at Danmark er åbnet op igen.

Brandt og kulturlivet

- Regeringen og Folketinget var lidt lang tid om at komme ud af starthullerne med en hjælpepakke til kulturlivet, men Troels Brandt, Rad., medlem af Økonomiudvalget og Kulturudvalget, glæder sig over, at der i Slagelse Kommune kan findes opbakning fra hele Økonomiudvalget til også at dedikere en del af den lokale hjælpepakke til kulturlivet, der på mange måder er, og vil blive, ekstremt hårdt ramt af krisen, og som fortjener, at vi hjælper dem.

Clausen og jobmulighederne

- Vi skal på mange fronter gøre alt, hvad vi kan, for at holde hånden under beskæftigelsen, og det gælder også i kommunalt regi, siger Enhedslistens Thomas Clausen), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

- Vi ved, at ledigheden er stærkt stigende, og derfor skal vi i Slagelse Kommune allerede nu til at finde og bidrage med jobmuligheder indenfor fx de grønne områder, indenfor rengøring og på social- og sundhedsområdet. Det skylder vi de mange, der nu bliver kastet ud i ledighed.

Borgmesteren om enigheden...

- På mindre end en uge er der etableret og skabt enighed i Økonomiudvalget om en lokal hjælpepakke på 50 mio. kr. og der er indhentet en lang række forslag fra fagudvalgene, der kan være med til at holde hånden under vores alle sammens lokalområde.

Det er imponerende, siger John Dyrby Paulsen, Soc., borgmester, og fremhæver ikke mindst den hurtige reaktion i fagudvalgene og i Økonomiudvalget.

- Nogle udvalg havde mindre end et døgn til at komme med forslag, men alle tog udfordringen op, og har budt ind med forslag, som Økonomiudvalget allerede i dag har set nærmere på. Det er imponerende.

Økonomiudvalget følger den fortsatte proces tæt, og har nu sat forvaltningen i gang med iværksætte en række tiltag, og der gives en status efter udvalgets næste møde...