Klik og se annoncen

Af John Hansen

De forskellige bymidter i ikke mindst købstæderne i Slagelse Kommune er på flere områder særdeles vigtige.

Og naturligt nok rettes der ikke mindst stor interesse mod centrum i handelsbyen Slagelse. Hvordan skal den være udformet, hvordan med parkering og trafik, o.s.v.

Torve, pladser og trafik er helt afgørende spørgsmål, når vi her tænker ind i fremtiden.

Jørgen Grüner og Pernille

Og bymidtegruppen i Slagelse - som netop har valgt Pernille Ivalo Frandsen, V, som sin formand - vil da også i første omgang sætte størst fokus på torvene og trafiksikkerhed.

Gruppen har holdt sit første møde, efter at det nye byråd har udpeget nye medlemmer til bymidtegrupperne.

Fra byrådet er det Jørgen Grüner, SF, og Pernille Ivalo Frandsen, som er udpeget til Slagelses bymidtegruppe, og på gruppens første møde blev Pernille Ivalo Frandsen altså valgt til formand for gruppen.

Et mødested

'Jeg håber, at vi kan få nogen gode snakke og konstruktive forslag til, hvordan vores bymidte kan blive endnu bedre.

Jeg vil gøre mit for, at skabe et inkluderende samarbejde, så vi sammen kan være med til at rykke Slagelse i en positiv retning,' pointerer formand Pernille Ivalo Frandsen i et første statement.

Ægte slagelseaner

Faktisk er Pernille, som hun siger det, 'selv født og opvokset i bymidten. På Fisketorvet. Så jo, jeg kender bymidten og brænder for den.'

Første tema i bymidtegruppens arbejde vil være 'trafiksikkerhed og parkering i selve bymidten. Og folk kører jo i høj grad på gågaden - den problematik vil vi drøfte,' siger Pernille til Søndagsavisen.

Tryg og pæn

Bymidtegrupperne bliver nedsat for en byrådsperiode ad gangen, og meningen er, at grupperne skal være et forum, hvor foreninger, detailhandel og kommune kan mødes og tale om emner, som har med bymidten at gøre. Og der var for Slagelse by enighed om, at bymidtegruppen i første omgang vil fokusere på trafiksikkerhed og torvene i byen.

'Byen skal både være tryg og pæn, og derfor vil vi gerne se på, hvordan vi får trafiksikkerhed og æstetik til at gå hånd i hånd.

Slagelse skal være en tryg by at bevæge sig rundt i, men vi skal sørge for, at det ikke skæmmer æstetiske udtryk af byen,' påpeger Pernille Ivalo Frandsen, som er glad for initiativet med de 12 torve.

De andre medlemmer

De to byrådsrepræsentanter Pernille Ivalo Frandsen og Jørgen Grüner er som antydet nye medlemmer i bymidtegruppen.

Det samme er Jesper Lambert Nielsen fra Professionshøjskolen Absalon.

De øvrige medlemmer er Helle S. Madsen og Marianne Stock fra Business Slagelse, marketingschef i Vestsjællandscentret Jane Dahl, formand for Slagelse Festuge Jette Kjerulff, Thomas Eilersen fra centerforeningen i Vestsjællandscentret samt Jan Simmelhag, som er formand for Slagelse Bevaringsforening.