Klik og se annoncen

Af John Hansen

En ny national undersøgelse omkring 'undervisningseffekten' 2017-17 i de omkring 1.400 danske folkeskoler tegner et broget billede af situationen i Slagelse Kommune.

En Slagelse Kommune, der - som bekendt - gennem mange år har hængt lavt med hensyn til skolekvalitet og uddannelsesniveau.

Hele tiden forsøger de lokale politikere og skolefolk at løfte indsats og niveau, hvilket da også har givet visse positive resultater, men samlet set ligger Slagelses skoler fortsat ganske lavt, hvis man skal tage udgangspunkt i effekt-undersøgelsen.

Noteres skal det også, at skolerne og lærerne hele tiden påføres nye opgaver og presses af mange faktorer. Det er bestemt ikke nemt at være lærer i dagens samfund.

Man udligner ydre forhold

Men i undersøgelsen har man prøvet at udligne plusser og minusser, der på forhånd måtte være omkring social status, etnicitet o.s.v. Selvom ikke mindst skoler, der ligger lavt på listen påpeger, at der også omkring denne undersøgelse er ting, der kan diskuteres - for og imod...

Her lidt om, hvordan skolelisten bliver til. Det er nemlig et stort og grundigt arbejde, der ligger bag.

UNI-C har lavet statistikken ud fra en erkendelse af, at den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit på 9. årgang er bestemt af mange forskellige forhold - nogle, som skolen har indflydelse på, og nogle, som skolen ikke har indflydelse på.

Eggeslevmagle nr. 44

Dyhrs Skole scorer topkarakter, når det gælder om at undervise med effekt og udbytte. Den er 6. bedst i hele Danmark (med effekt 1,0) og har to andre private skoler, Forlev Friskole og Helms i Korsør godt med sig.

Som nr. 2 i Slagelse Kommune og 44 i hele landet kiler Eggeslevmagle Skole i Skælskør sig ind (0,7).

Side om side som landets nr. 190 finder vi Antvorskov, Nymark og Søndermarksskolen (0,4) - og siden følger Stillinge, Skælskør og Tårnborg.

Helt i bund som landets nr. 1.277 ligger Flakkebjerg Efterskole, kun lidt overgået af Dalmose, Baggesenskolen og Trelleborg Friskole. I Flakkebjerg har man kun en ganske lille del af sine i alt 154 elever med i undersøgelsen - og man mener i øvrigt, at der er stor usikkerhed omkring resultattallene. Og så betyder golde eksamenskarakterer for meget m h t konklusionerne...

Socioøkonomisk beregning

UNI-C er Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet. Alle tal kommer fra ministeriet, der regner undervisningseffekten ud - på baggrund af deres registre over indkomst, forældres uddannelse, skilsmisse, etnicitet, etc. Altså elevernes socioøkonomiske baggrund.

Mens CEPOS så ranglister de knap 1.400 skoler i den såkaldte 'Skoleliste'.

Især forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har nemlig vist sig at have en markant indflydelse på de opnåede karakterer, men andre faktorer som etnicitet, forældrenes økonomiske forhold og arbejdsmarkedsstatus samt familietype og elevens køn har også betydning.

Bør kunne opnå...

Når disse ovennævnte forhold er klarlagt, har man placeret skolerne i grupper, der ligner hinanden.

Det vil sige, at eksempelvis Dyhrs Skole er i gruppe med skoler, hvis elever har samme baggrund - og Antvorskov Skole er i gruppe med skoler, der har samme andel af to-sprogede. De to skoler bliver ikke direkte sammenlignet.

Set i lyset af ovenstående regner man sig så frem til, hvilket karaktergennemsnit en gruppe af skoler bør kunne opnå i hver enkelt prøvefag. Forskellige discipliner. Inklusive dansk, der er opdelt i retstavning, skriftlig, mundtlig - og de har ikke samme faktor.

Som forventet giver 0,0

Hvis udbyttet af undervisningen på en skole ligger, som man kan forvente af netop den skole med den elevbaggrund, benævnes det i kolonnen 'Forskel' med tallet 0,0 (neutralt).

Er udbyttet dårligere end man kan forvente af en skole med den elevbaggrund, er tallet negativt (f.eks. -0,4); Mens tallet er positivt, hvis skolen klarer sig bedre end man kan forvente.

Skolerne er altså ikke ranglistet efter karaktergennemsnittet!

Skolerne er listet efter udbyttet af undervisningen, hvor den skole, der i forhold til elevgrundlaget har det største udbytte, står som nr. 1. Se også anden artikel om emnet.